Одобрени с влезли в сила заповед кадастрална карта и регистри за област Сливен

Версия за печатВерсия за печат

Kъм всички области

 

съдебен район община населено място - ЕКАТТЕ граници 
Котел Котел гр. Котел - 39030 землището 
с. Боринци - 05480 неурб.територия
с. Братан - 06135 неурб.територия
с. Градец - 17436 неурб.територия
с. Дъбова - 24270 неурб.територия
с. Жеравна - 29283 землището
с. Катунище - 36681 землището
с. Кипилово - 36854 неурб.територия
с. Малко село - 46646 неурб.територия
с. Медвен - 47528 неурб.територия
с. Мокрен - 00045 неурб.територия
с. Нейково - 51398 неурб.територия
с. Орлово - 53919 неурб.територия
с. Остра могила - 54300 неурб.територия
с. Пъдарево - 58966 неурб.територия
с. Седларево - 65958 неурб.територия
с. Стрелци - 69821 неурб.територия
с. Тича - 72480 землището
с. Топузево - 72833 неурб.територия
с. Филаретово - 76073 неурб.територия
с. Ябланово -87031 землището
Нова Загора Нова Загора гр. Нова Загора - 51809 землището
с. Асеновец - 00713 неурб.територия
с. Баня - 02734 неурб.територия
с. Богданово - 04635 неурб.територия
с. Брястово - 06788 неурб.територия
с. Бял кладенец - 07778 неурб.територия
с. Дядово - 24760 неурб.територия
с. Езеро - 27111 неурб.територия
с. Еленово - 27245 неурб.територия
с. Загорци - 30171 неурб.територия
с. Каменово - 35907 неурб.територия
с. Караново - 36395 неурб.територия
с. Коньово - 38426 неурб.територия
с. Кортен - 38683 неурб.територия
с. Крива круша - 39757 неурб.територия
с. Любенец - 44505 неурб.територия
с. Любенова махала - 44522 неурб.територия
с. Млекарево - 48725 неурб.територия
с. Научене - 51161 землището
с. Новоселец - 52146 неурб.територия
с. Омарчево - 53518 неурб.територия
с. Пет могили - 56068 неурб.територия
с. Питово - 56527 неурб.територия
с. Полско Пъдарево - 57371 неурб.територия
с. Прохорово - 58726 неурб.територия
с. Радево - 61310 неурб.територия
с. Радецки - 61340 неурб.територия
с. Сокол  - 67831 неурб.територия
с. Стоил войвода - 69314 неурб.територия
с. Събрано - 70456 неурб.територия
с. Съдиево - 70487 неурб.територия
с. Съдийско поле - 70490 неурб.територия
с. Ценино - 78344 неурб.територия
Сливен Сливен с. Въглен - 12414 землището
с. Гавраилово - 14275 землището
с. Злати войвода - 30990 землището
с. Ичера - 32915 землището
с. Ковачите - 37530 землището
с. Мечкарево - 47980 землището
гр. Сливен - 67338 землището
с. Чинтулово - 81387 землището
Твърдица гр. Твърдица - 72165 землището
с.Близнец - 04443 неурб. територия
с.Боров дол - 05551 неурб. територия
с.Бяла паланка - 07644 неурб. територия
с.Жълт бряг - 29533 неурб. територия
с.Оризари - 53847 неурб. територия
с.Сборище - 65499 неурб. територия
с.Сърцево - 70679 неурб. територия
с.Червенаково - 80474 неурб. територия