Извършване на оценка на съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти на АГКК по 3 (три) обособени позиции

Версия за печатВерсия за печат
Статус на публ. покана и търгове: 
Възложена

Събиране на оферти с обява с предмет: Извършване на оценка на съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР на обекти на АГКК по 3 (три) обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с основен ремонт на четвърти етаж в корпус 2 на административната сграда на Агенция по геодезия, картография и кадастър, находяща се в гр. София, ул. „Мусала“ 1.

Обособена позиция № 2 - Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с основен ремонт на апартаменти, собственост на АГКК, находящи се в гр. София, бул. „Черни връх” № 41, вх. А, ап. 2 и ж.к. „Дружба” бл. 35, вх. В, ап. 39.

Обособена позиция № 3 - Изпълнение на инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР във връзка с основен ремонт на седми етаж на административната сграда на Службата по геодезия, картография и кадастър, находяща се в гр. Разград, ул. “Бузлуджа” № 2.

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09:00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 05.09.2019 г., включително, до 17:00 часа.

 

Офертите ще се отворят на 09.09.2019 ч. от 11:00 ч. на посочения по-горе адрес.

Номер: 25433
Датасортиране на иконите Файл за изтегляне Описание Размер
21.08.2019 tehnicheskaspecifikaciya-stroitelennadzorpriizplnenienasmr.pdf Техническа спецификация-строителен надзор при изпълнение на СМР 2.14 MB
21.08.2019 informaciyaaop-stroitelennadzorpriizplnenienasmr.pdf Информация_АОП-строителен надзор при изпълнение на СМР 398.18 KB
21.08.2019 metodikazaocenkanaofertite-stroitelennadzorpriizplnenienasmr.pdf Методика за оценка на офертите-строителен надзор при изпълнение на СМР 1.04 MB
21.08.2019 obyava-stroitelennadzorpriizplnenienasmr.pdf Обява-строителен надзор при изпълнение на СМР 3.56 MB
21.08.2019 prilozheniya-stroitelennadzorpriizplnenienasmr.doc Приложения-строителен надзор при изпълнение на СМР 176.5 KB
21.08.2019 proektnadogovor-stroitelennadzorpriizplnenienasmr.pdf Проект на договор-строителен надзор при изпълнение на СМР 437.42 KB
Датасортиране на иконите Файл за изтегляне Описание Размер
30.12.2019 _prilozheniya_dd-148-2019_1_stoynorm_eood_-_prilozheniya-site-date-short.pdf Приложения към ДД-148-2019_1 СТОЙНОРМ ЕООД 21.41 MB
23.12.2019 _dd-148-2019_stoynorm_eood_1-site-date-short.pdf ДД-148-2019 _ СТОЙНОРМ ЕООД 12.58 MB
22.10.2019 dd-138-2019_enef_konsultanti_eood_zp.pdf ДД-137-2019 ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ ЕООД_ЗП 19.54 MB
22.10.2019 dd-137-2019_enef_konsultanti_eood_zp.pdf ДД-138-2019 ЕНЕФ КОНСУЛТАНТИ ЕООД_ЗП 20.25 MB
01.10.2019 _protokol-ocenka_-investizionni_proekti-01-10-2019_19-31.pdf Протокол 6.89 MB
02.09.2019 informaciya_aop_udlzhavane_na_srok_za_poluchavane_na_oferti.pdf Информация_АОП_удължаване на срок за получаване на оферти-строителен надзор 1.23 MB