Премини към основното съдържание

„Абонаментно обслужване и поддръжка на климатичната техника, монтирана в сградите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и региналните Служби по геодезия, картография и кадастър (СГКК)“

Статус на публ. покана и търгове
Възложена

Събиране на оферти с обява с предмет: „Абонаментно обслужване и поддръжка на климатичната техника монтирана в

сградите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и регионалните Служби по геодезия, картография и кадастър”.

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 03.01.2019 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

 

Офертите ще се отворят на 04.01.2019 ч. от 10:00 ч. на посочения по-горе адрес.

Дата Файл за сваляне Описание Размер
27.12.2018 informaciyaaop-klimatichnatehnika27-12-2018.pdf Информация.АОП - климатична техника 27-12-2018 714.9 KB
27.12.2018 metodika-klimatichnatehnika27-12-2018.pdf МЕТОДИКА - климатична техника 27-12-2018 138.09 KB
27.12.2018 prilozhenieno11kmtsklimatichnatehnika27-12-2018.pdf Приложениe № 1.1. към ТС - климатична техника 27-12-2018 77.93 KB
27.12.2018 prilozhenieno12kmtsklimatichnatehnika27-12-2018.pdf Приложениe № 1.2. към ТС - климатична техника 27-12-2018 81.22 KB
27.12.2018 prilozhenieno13kmtsklimatichnatehnika27-12-2018.pdf Приложениe № 1.3. към ТС - климатична техника 27-12-2018 100.06 KB
27.12.2018 prilozhenieno14kmtsklimatichnatehnika27-12-2018.pdf Приложениe № 1.4. към ТС - климатична техника 27-12-2018 87.37 KB
27.12.2018 prilozhenieno15kmtsklimatichnatehnika27-12-2018.pdf Приложениe № 1.5. към ТС - климатична техника 27-12-2018 159.74 KB
27.12.2018 prilozheniyaklimatichnatehnika27-12-2018.zip Приложения - климатична техника 27-12-2018 138.35 KB
27.12.2018 tehnicheskaspecifikaciyaklimatichnatehnika27-12-2018.pdf Техническа Спецификация - климатична техника 27-12-2018 223.59 KB
27.12.2018 obrazecnaobyavaklimatichnatehnika27-12-2018.pdf Образец на обява - климатична техника 27-12-2018 576.68 KB
27.12.2018 usloviyazauchastieiukazaniyaklimatichnatehnika27-12-2018.pdf УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И УКАЗАНИЯ - климатична техника 27-12-2018 1 MB
16.01.2019 agkk-_protokol_komisia-klimatici_1.pdf Протокол 1- поддръжка на климатична техника 277.25 KB
15.02.2019 protokol_ot_08.02_zalichen.pdf ПРОТОКОЛ ОТ 08.02.2019 1.91 MB
15.02.2019 protokol_ot_28.01_zalichen.pdf ПРОТОКОЛ ОТ 28.01.2019 3.57 MB
22.03.2019 dd-42-2019_koves_eood_zalichen.pdf ДД-42-2019 КОВЕС ЕООД 2.91 MB

slogan bg