Премини към основното съдържание


Изтегляне Юридически лица XLS
Изтегляне Физически лица XLS
Филтър по име
Филтър по населени места
Филтър по тип- Физ., Юр.
П. № Име Sort descending Населено място Адрес за кореспонденция Телефон Email ОЗПЛ по чл. 56 ЗКИР Дата на оправомощаване
"КАДАСТЪР И ПРОЕКТИРАНЕ" ЕООД ШУМЕН ул. "Любен Каравелов" № 31, ет. 2 054 800477 ec-proekt@abv.bg
"КАДГЕОСАТ" ЕООД СОФИЯ кв. Студ. Град, бл. 58, вх. А, ст.713 0885 42 35 01 cadgeosat@abv.bg
2039 "КАДЕКС"ООД ВАРНА ул. "Генерал Колев" № 54, офис № 6, ет.2 052/ 69-62-26, 0887/ 887-112, 0888/ 894-871, 0886/ 286-396 cadex_bg@yahoo.com да
1400 "КАДПРОЕКТ" ЕООД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ул. "Цар Тодор Светослав" №59 не
2612 "КАДРЕГ" ЕООД ПЛОВДИВ ул. „Райко Даскалов” № 53 0885 07 03 14 ico_co@abv.bg да
"КАЛДАРЪМОВ - НХ" ЕООД СОФИЯ ж.к. „Дружба 2”, бл. 419, вх. А, ет. 2, ап. 7
02/955 58 59; 0898 908 401 kaldaramov.nh@gmail.com
3154 "КАРТОГРАФ" ООД ВАРНА ж.к.Младост, бл.122,вх.3, ет.7, ап.72 0897700861 kartograf2018@gmail.com да
"КИПС 6" ООД ВАРНА ул. „Подвис” бл. 31, вх. Б, ет. 6, ап. 72
052 / 33 17 38; 0895 16 35 90 kips06@abv.bg
"КУЛЧЕВ" ЕООД ЯМБОЛ ул. "Граф Игнатиев" №66, вх.А, ет.1, ап.1
0897 214 807
v_ivanova78@abv.bg
"Л И Д ТЕРА" ООД СОФИЯ УЛ.ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД №63,ЕТ.7
088880135 office@ldtera.eu
"ЛАНДГЕО" ООД ВАРНА ул.Дрин №1, вх.А, ет.2, ап.1
0888331561 v.georgiev.mail@gmail.com
2815 "ЛАНДИНВЕСТ ВТ" ЕООД ВЕЛИКО ТЪРНОВО ул. „Алеко Константинов”№ 48 062 / 638 442, 0896 775 788 team@landinvest.bg да
"ЛАНДКАД" ЕООД СОФИЯ гр. София, ж.к. „Бъкстон”, бл. 1, ет. 2, ап. 22
02/858 22 31; 0886 10 12 88 rad_nik@abv.bg
2509 "ЛЕНДМЕР" ЕООД СОФИЯ ул. „Галичица” № 37, вх. 1, ет. 1, офис 6
02/962 02 44; 0887 89 54 44 office@landmer.com да
"ЛидерАГпроект" ЕООД ПОМОРИЕ ул.Лозенградска №8
0885533283 lideragproekt@abv.bg
"ЛОГИК РЕСПЕКТ" ЕООД ЯМБОЛ ж.к. "Г.Бенковски", бл.10, вх. Д, ап.96 0887123389; 0899373292
"МАКСГЕО-ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД СЛИВЕН ул.Славянска №8А, ет.2, ап.14, офис №3
044676920, 0889037110 maxxgeo@abv.bg
"МАКСТРОЙ - 2" ООД СОФИЯ ж.к. „Младост 1”, бл. 76, ет. 2, ап. 3
0878 515 515 makstroy@abv.bg
"МАП ИНЖЕНЕРИНГ" ООД СОФИЯ кв. Драгалевци, вилна зона "Киноцентър-ІІ", ул. "Георги Парцалев"3 0896 85 72 71 hristov@map-eng.net
3087 "МАП ПРОДЖЕКТ" ЕООД СОФИЯ ул.Белмекен №14А, офис 3 0888761188 map_project@abv.bg да

slogan bg