Премини към основното съдържание
Търсене по населено място
Търсене по име
До: Дата на отпубликуване Написано на Дата на отпубликуване Подразделения
Изходящ № 01-379405/19.10.2020 г. АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА МАРКОВА ТОРТОМАНОВА 19.10.2020 Пловдив
Изх. № 24-25383-19.10.2020 НАСЛЕДНИЦИ НА МИЦЕ АНГУШЕВ МИТРЕВ 19.10.2020 Благоевград
Изх. № 24-25393-19.10.2020 НАСЛЕДНИЦИ НА ИВАН АТАНАСОВ ЛАЗАРОВ 19.10.2020 Благоевград
Изходящ № 24-25381-19.10.2020 г. ТЯНА КРЪСТЕВА БОНЕВА
гр.Ямбол

19.10.2020 Ямбол
рег.№01-294675-09.07.2020г. ДО: ГАЛИНА РАШКОВА СТОЙЧЕВА ГР. ВАРНА, Ж.К. МЛАДОСТ, 141, ВХ.6, ЕТ.8, АП.111 ДЕЯН РАШКОВ ГЕОРГИЕВ… 19.10.2020 Варна
Изх. № 24-23600-01.10.2020 ДО: ВАЛЕНТИН ИВАНОВ КОЛЕВ ДИАНА МИЛЧОВА КОЛЕВА КОПИЕ ДО: ГЕОРГИ СТОЯНОВ БОЖЕВ 19.10.2020 Кюстендил
Изх. № 24-25336-16.10.2020г. ДО МЕТОДИ ПЛАМЕНОВ МИЛАНОВ БОЖИДАР ПЛАМЕНОВ МИЛАНОВ ДАНИЕЛ КИРИЛОВ БОЖИЛОВ ПЪРВАН АНГЕЛОВ ТОНЧЕВ… 19.10.2020 София - град
Изх. No 24-25342-16.10.2020г. НИКОЛАЙ КРУМОВ МИЦЕВ
СВЕТОЗАРА ВЕЛИЗАРОВА КАЧУЛЕВА
19.10.2020 София - град
Изходящ № 24-22769-23.09.2020 ГЕОРГИ ГОСПОДИНОВ СТЕФАНОВ 19.10.2020 Сливен
Изх. № 24-25491-19.10.2020г. Дo: “ ТАРЪМА“ ЕООД До: Йорданка Христева Ташева До: Мария Христева Калинова До: Господинка Вълкова… 19.10.2020 Шумен
Изходящ № 24-25409-19.10.2020 г. СИЛВИЯ МАРГАРИТОВА СПАСОВА ДИМИТРИЧКА МАРИНОВА СПАСОВА ИЛИАНА МАРГАРИТОВА ДИМИТРОВА МИТКО СТЕФАНОВ… 19.10.2020 Плевен
Изходящ № 24-250011-14.10.2020г ЗАХАРИНКА АСЕНОВА МИХАЙЛОВА
КАТЯ ПОНДЕВА ШОПОВА
16.10.2020 Софийска област
Изходящ № 24-25003-14.10.2020г. ИВАНКА НИКОЛОВА ТАКОВА

16.10.2020 Софийска област
Изходящ № 24-25035-15.10.2020г. ДИМИТРИНКА СОТИРОВА ГЕОРГИЕВА гр. Ямбол До: ДОРА СОТИРОВА ПАПАЗОВА гр. Ямбол До: ТЕОДОРА ПЕТРОВА… 16.10.2020 Ямбол
Изх. № 22-206-15.10.2020 г. БЛАГОЙ ДИМОВ ОРМАНОВ 16.10.2020 Бургас
Изходящ № 24-20684-28.08.2020 г. АНТОН ПАВЛОВ ХРИСТОВ ЗДРАВКА НАУМОВА СТОЕВА ПАВЕЛ ИВАНОВ ГЮРГИНЧЕВ ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВА ДИМИТЪР… 16.10.2020 Кюстендил
Изх. № 24-25218-16.10.2020 г. МАРИЯ КОНСТАНТИНОВА 16.10.2020 Велико Търново
Изх. № 24-25172-16.10.2020 СОБСТВЕНИКА/СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 04279628.207.3 И САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ С… 16.10.2020 Благоевград
Изходящ № 24-25109-15.10.2020 ПЕТЬО СИМЕОНОВ ВАСИЛЕВ
ИРЕН МИЛОШЕВА ТАКЕВА
16.10.2020 София - град
Изх. № 24-25028-15.10.2020г. РАНГЕЛ СТОИЛОВ ВУКАДИНОВ 16.10.2020 София - град
Изходящ № 24-25265-16.10.2020г. ДЕТЕЛИН ВАСИЛЕВ ЦВЕТАНОВ 16.10.2020 Плевен
Изх.№ 24-25102-15.10.2020 КОНСТАНТИН ИВАНОВ ИВАНЧЕВ 16.10.2020 София - град
Изходящ № 24-24801-13.10.2020 г. МАРГАРИТА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА-ВЪЖАРСКА 15.10.2020 Софийска област
Изх. № 22-205-14.10.2020 г. ЦВЯТКО СТОЯНОВ КУКОВ
ДО: СЛАВКА ГЕОРГИЕВА КУКОВА
15.10.2020 Бургас
Изх. № 24-24960-14.10.2020 г. ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7
НЕУСТАНОВЕН СОБСТВЕНИК…
15.10.2020 Ямбол
Изх. № 24-24950-14.10.2020 г. ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7
НЕУСТАНОВЕН СОБСТВЕНИК…
15.10.2020 Ямбол
Изх. № 24-24954-14.10.2020 г. ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7
НЕУСТАНОВЕН СОБСТВЕНИК…
15.10.2020 Ямбол
Изх. № 24-24963-14.10.2020 г. ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7
НЕУСТАНОВЕН СОБСТВЕНИК…
15.10.2020 Ямбол
Изх. № 24-24968-14.10.2020 г. ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7
НЕУСТАНОВЕН СОБСТВЕНИК…
15.10.2020 Ямбол
Изх. № 24-24974-14.10.2020 г. ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7
НЕУСТАНОВЕН СОБСТВЕНИК…
15.10.2020 Ямбол
Изходящ № 24-22389-17.09.2020 г. АЛБЕНА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА 15.10.2020 Пловдив
Изходящ № 24-21770-10.09.2020 г. До: ЕЛЕНА СТЕФАНОВА АНГЕЛОВА
До: ТАШКО ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ
15.10.2020 Пловдив
Изх.№ 22-204-14.10.2020 г. По преписка: 01-335554-30.07.2020 г. ВИОЛЕТА ВЛАДКОВА ВЪЛКОВА
ТАТЯНА ВЛАДКОВА ВЪЛКОВА

15.10.2020 Бургас
Изх. № 24-24978-14.10.2020 г. ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7
НЕУСТАНОВЕН СОБСТВЕНИК…
15.10.2020 Ямбол
До Антония Николова, Александър Александров, Мария Стоянова, Лилия Александрова До Антония Николова, Александър Александров, Мария Стоянова, Лилия Александрова 15.10.2020 Велико Търново
Изходящ № 20-68004-15.10.2020 г. ДО ВАСИЛ ТОНЧЕВ МОМЧИЛОВ 15.10.2020 Велико Търново
Изх. № 24-25058-15.10.2020 СВЕТЛОЗАР ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ п.к. 8600 гр. Ямбол 15.10.2020 Ямбол
Изх. № 24-24840-13.10.2020 ВЕНЕТА ГРИГОРОВА СТОЯНОВА 15.10.2020 София - град
Изх. № 24-22411/18.09.2020г. Бранимир Савов Савов
гр. Видин, ул. „Момчил Войвода“ № 14
14.10.2020 Видин
Изходящ № 24-24725-13.10.2020 До: Собствениците на ПИ с идентификатор 67338.522.73
14.10.2020 Сливен
Изходящ № 24-24676-12.10.2020 г. ЦВЕТЕЛИНА МИХОВА АНГЕЛОВА 14.10.2020 Софийска област
Изх. № 24-24851-14.10.2020 БОРИСЛАВ МАЛИНОВ КЬОСЕВ 14.10.2020 Благоевград
Изх. № 24-24853-14.10.2020 СОБСТВЕНИКА/СОБСТВЕНИЦИ НА САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ С ИДЕНТИФИКАТОР 65334.300.2237.1.16 14.10.2020 Благоевград
Изх. № 24-24855-14.10.2020 НАСЛЕДНИЦИ НА ЙОВЕ КОСТАДИНОВ КОЛЧАГОВ 14.10.2020 Благоевград
Изходящ № 24-22078-15.09.2020 г. ВЕНКА ГЕРОВА
ГР. ПОПОВО
УЛ. „ХАДЖИ ДИМИТЪР“ №22 ЕТ.5 АП.14
КЪНЧО КЪНЧЕВ…
14.10.2020 Търговище
Изх. № 24- 5708-02.03.2020г. ДО НЕЛИ СЛАВОВА ЖЕЛЕВА
УЛ. „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР БАТЕНБЕРГ“ № 1
ГР. СТАРА ЗАГОРА
14.10.2020 Стара Загора
Изх. № 24-24971-14.10.2020 НАСЛЕДНИЦИ НА УСЕН МУСОВ СТАРКОВ 14.10.2020 Благоевград
Изх № 20-67075-12.10.2020г. ГРУП" ООД 14.10.2020 София - град
Изх. № 20-66834-12.10.2020 ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА САВОВА,
ПЪЛНОМОЩНИК
14.10.2020 София - град
Изходящ № 24-24686-12.10.2020 ДО ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ИВАНОВ ДО: СОФИЙКА СТОИМЕНОВА МИТОВА 14.10.2020 София - град
Изходящ № 24-24734-13.10.2020г. ЯГОДИНА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА
ЕЛИЗАБЕТА ВАЛЕНТИНОВА ДЕЯНОВА
ВАСИЛ ВАЛЕНТИНОВ ДЕЯНОВ
14.10.2020 София - град
Изх. № 24-24747-13.10.2020 г. ГРЕХТЕН АНГЕЛОВА ПАШАЛИЙСКА
ЕЛЕОНОРА ЦВЕТКОВА ИВАНОВА
14.10.2020 София - град
Изх. № 24-24793-13.10.2020 г. РАДКА ДАМЯНОВА АСЕНОВА НИНА ИЛИЕВА НИКОЛОВА 14.10.2020 София - град
Изх. № 24-24683-12.10.2020г. ПЕТЯ НИКОЛОВА ДИМИТРОВА 14.10.2020 София - град
Изходящ № 24-24791-13.10.2020 г. ЕНГЕЛСИНА ИЛИЕВА ТАСЕВА-САМОДИВКИНА 14.10.2020 София - град
Изх. № 24-24956-14.10.2020г. ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7
НЕУСТАНОВЕН СОБСТВЕНИК…
14.10.2020 Ямбол
Изх. № 24-24955-14.10.2020г. ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7
НЕУСТАНОВЕН СОБСТВЕНИК…
14.10.2020 Ямбол
Изх. № 24-24939-14.10.2020г. ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7
НЕУСТАНОВЕН СОБСТВЕНИК…
14.10.2020 Ямбол
Изх. № 24-24936-14.10.2020г. ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7
НЕУСТАНОВЕН СОБСТВЕНИК…
14.10.2020 Ямбол
Изх. № 24-24934-14.10.2020г. ОБЩИНА ЯМБОЛ п.к. 8600 гр. Ямбол ул. "Г. С. Раковски" № 7
НЕУСТАНОВЕН СОБСТВЕНИК…
14.10.2020 Ямбол
Изх.№ 22-203-12.10.2020 г. По преписка: 01-299021-13.07.2020 г. СИМЕОН МАРИНОВ СИМЕОНОВ
ЗОРКА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА
ПЕТЪР ИВАНОВ СЛАВОВ
13.10.2020 Бургас
изх. № 20-67118-12.10.2020 ДЕСИСЛАВА АЛБЕРТОВА РАЙНОВА 13.10.2020 Велико Търново
Изходящ № 24-21213-03.09.2020 г. ИСМАИЛ ДЕРЕЛИЕВ
С. ВРАНИ КОН
КУРУ МАХАЛА

13.10.2020 Търговище
Изходящ № 24-21211-03.09.2020 г. СНЕЖАНА СОЛОВЕЙЧИК
ГР. СОФИЯ
УЛ. „ПЕРНИК“ БЛ.119 ЕТ.4 АП.24
13.10.2020 Търговище
Изх. № 24-22353-17.09.2020 г. АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ЙОВЧЕВ
ГР. ЕЛЕНА
УЛ. „КИЛЪЖЕВЦИ“ №10
13.10.2020 Търговище
Изх. № 24-22356-17.09.2020 г. ЮЗДЖАН МУСТАФОВ НИЯЗИЕВ
С. ВЕСЕЛЕЦ
УЛ. „ГОРНА МАХАЛА“ №19
13.10.2020 Търговище
Изходящ № 24-24800-13.10.2020 г. До: собствениците на самостоятелни обекти
в сграда с идентификатор 83510.666.344.1 с…
13.10.2020 Шумен
Изх. 24-24353-08.10.2020 г. „Маджарово“ ЕАД, гр.Маджарово 13.10.2020 Хасково
Изх. № 24-23842-05.10.2020 ДО: ЛЪЧЕЗАР ПРОДАНОВ ВИДЕВ ГР. СЛИВЕН, УЛ. „ВЕРИЛА“, БЛ. 3 ВХ. Б, АП. 2 ДО: МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА… 13.10.2020 Сливен
Изх. № 24-24481-09.10.2020 ЗАНКО МИХАЙЛОВ МАРТИНОВ 13.10.2020 София - град
Изх. № 24-24486-09.10.2020г. МИЛАНКА БОРИСОВА МИЛЕВА ХРИСТИНА КИРИЛОВА НИКОЛОВА ДЕНИЧКА БОРИСОВА РАНЧЕВА-ИЛИЕВА СОФРОНИ 13.10.2020 София - град
Изх. № 24-24488-09.10.2020г. ЛИЛЯНА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА-ДЮРР БУРХАНОДИН ДЖАЛАЛАДИН САИД-ДЖАХЕД УАЙС БУРХАНОДИН САИД-ДЖАХЕД 13.10.2020 София - град
Изх. № 24-24530-09.10.2020 г. АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ АЛЕКСАНДРОВ ТЕОДОРА ИВАНОВА РАШЕВА 13.10.2020 София - град
Изходящ № 24-24565-09.10.2020 г. АДРИАНА АЛЕКСАНДРОВА КРЪСТЕВА АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ КРЪСТЕВ АДЕЛИНА НАКОВА АНДРЕЕВА 13.10.2020 София - град
Изходящ № 24-24645-12.10.2020 г. АСЯ ГРИГОРОВА ПОПОВА 13.10.2020 София - град
Изх. № 24-24756-13.10.2020г. До: Наследници на Василка Иванова Граматикова и Янка Георгиева Тингева: НИКОЛАЙ МИТРЕВ ТИНГЕВ п.к.… 13.10.2020 Ямбол
Изх. № 24-24657-12.10.2020г. КОЛЬО ДИМИТРОВ МИТЕВ п.к. 8600 гр. Ямбол
ХРИСТИНА КОЛЕВА МИТЕВА п.к. 8600 гр. Ямбол…
12.10.2020 Ямбол
Изходящ № 24-23567-01.10.2020 г. ДО ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ РУСЕ пл. Свобода № 6 гр. Русе ДО ОБЩИНА РУСЕ пл. Свобода № 6 гр. Русе ДО… 12.10.2020 Русе
Изх. № 24-21649-09.09.2020 ЕЛЕНА ИВАНОВА ВЕЛЕВА
гр. София, ул. „Незабравка“ №23, вх. Б, ет.1, ап.4

12.10.2020 Стара Загора
Изх. № 24-21702-10.09.2020г. ДО ДЕЛЧО МАНОЛОВ МАНОЛОВ
УЛ. „ИВАН ДОКУЗОВ“ № 10
ГР. ЧИРПАН
12.10.2020 Стара Загора
Изходящ № 24-15988-09.07.2020 г. До: СВЕТОМИР НИКОЛОВ КРЪСТЕВ До: ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ До: ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЩЕРИОНОВА 12.10.2020 Пловдив
Изходящ № 24-21323-04.09.2020 г. До: Огнян Петров СърбинскиДо: Стефан Василев БояновДо: Красимир Таков БожиловДо: Община Кюстендил… 12.10.2020 Кюстендил
Изх. № 24-21930-14.09.2020г. МИНЧО РАЙКОВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ БУЛ. „ТРАЙКО КИТАНЧЕВ“ №45 ВХ.Б ЕТ.7 АП.52 СНЕЖАНА ДОНЧЕВА-АЛЕКСАНДРОВА… 12.10.2020 Търговище
Изх. № 24-21936-14.09.2020г СЕВДИЕ ОСМАНОВА
ГР. ТЪРГОВИЩЕ
УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ №34 ВХ.Б ЕТ.7 АП.43…
12.10.2020 Търговище
Изх. № 24-24588-12.10.2020 НАСЛЕДНИЦИ НА АНДОН ЛАЗАРОВ БЕЛДАРОВ 12.10.2020 Благоевград
Изх. № 24-24593-12.10.2020 НАСЛЕДНИЦИ НА СОФИЯ ЯНЕВА СТОИМЕНОВА 12.10.2020 Благоевград
Изх. № 24-24587-12.10.2020 БОРЯНА ВЕСЕЛИНОВА АЛЕКСИЕВА
КИРИЛ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСИЕВ
ДЕТЕЛИНА СИМЕОНОВА ДИМИТРОВА…
12.10.2020 Благоевград
Изх. № 24-24406-08.10.2020 г. АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВИЧ НАЗАЙКИН 12.10.2020 София - град
Изх. № 24-24405-08.10.2020 г. ВИКТОР ВИКТОРОВ ХРИСТОВ
СТЕФАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
12.10.2020 София - град
Изходящ № 24-24555-09.10.2020 г. ИЛИЯ ИНГЕЛЕНОВ ЕЛ-ФЕЛЕКИ
МАГДАЛИНА АПОСТОЛОВА ИВАНОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ТОНЧЕВА
12.10.2020 София - град
Изх. № 24-24480-09.10.2020 БРАНИМИРА ИВАНОВА НИНЬО 12.10.2020 София - град
Изх.№ 22-202-12.10.2020 г. ВЕСЕЛА ДОБРЕВА ХАДЖИНИКОЛОВА 12.10.2020 Бургас
Изходящ № 24-24302-08.10.2020г. РАИСА ЗДРАВКОВА АНДОНОВА МАРТИ ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВ ВЛАДИ ВАСИЛЕВ ЛАЗАРОВ ИРИНА ЛЮБЕНОВА ВУЧЕВА ДО… 12.10.2020 София - град
Изходящ № 24-23843-05.10.2020 г. СЕВАЛ ИБРАХИМ АХМЕД Адрес: Област Кърджали, община Кърджали, гр. Кърджали, ул. „Тринадесети март… 09.10.2020 Кърджали
Изходящ № 24-18673-06.08.Изходящ № 24-18673-06.08.2020 г.2020 г. До: НЕЛИ ВАСИЛЕВА БАГАЛИЙСКА
СИЛВИЯ ВАСИЛЕВА СТОЙЧЕВА-ДИМИТРОВА
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ…
09.10.2020 Кюстендил
Изходящ № 24-24030-06.10.2020 г. ХРИСТО БОРАДЖИЕВ 07.10.2020 Велико Търново
Изходящ № 24-21666-10.09.2020 г. .МАРУСЯ БОРИСОВА ИГОШИНА ЕЛИЦА ЗДРАВКОВА ВЪНДЕВА ЗДРАВКО ЗДРАВКОВ ВЪНДЕВ СТЕФАНКА ПЕТРОВА… 07.10.2020 Сливен
Изходящ № 24-21378-04.09.2020 г. ВАСИЛ ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ МАРГАРИТА ВАСИЛЕВА ТУРЛАКОВА ЙОВКА ВАСИЛЕВА ПОПОВА Веселина Христова Попова… 07.10.2020 Сливен
Изходящ № 24-21344-04.09.2020 г. До: ДРАГАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ До: КАТЯ ГЕОРГИЕВА ТАБАЧКА До: ЗОРА ДРАГАНОВА ДИМИТРОВА До: ВАСИЛ… 07.10.2020 Кюстендил
Изходящ № 24-19729-18.08.2020 г. До: Емил Асенов Милев До: Бойка Станойкова Иванова До: АгнесаТихомирова Зарева До: Георги Грозданов… 07.10.2020 Кюстендил
Изходящ № 01-235141-06.10.2020 г. До: Албена Костадинова Костадинова 06.10.2020 Пловдив
Изходящ № 24-21224-03.09.2020 г. ДО ФЕРИДЕ МУСТАФА С. СЛАВЯНОВО УЛ. „ПАТРИЯРХ ЕВТИМИЙ“ №1 КАТЯ ХРИСТОВА С. СЛАВЯНОВО УЛ. „ЕЛИН ПЕЛИН… 06.10.2020 Търговище
Изх. № 24-20343-25.08.2020г. ДО „БГ ГРУП“ ООД ГР. ПОПОВО БУЛ. „БЪЛГАРИЯ“ №182 ЕТ.3 АП.8 06.10.2020 Търговище
Изх. № 24-21331-04.09.2020 г. ДО РУМЯНКА БОРИСОВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ КВ. „ЗАПАД“ БЛ.53 ЕТ.11 АП.63 ЙОРДАН ПЕТРОВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ КВ. „… 06.10.2020 Търговище
Изх. № 24-21329-04.09.2020г. ДО МАРУСЯ ТОНКОВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „ХРИСТО БОТЕВ“ №19 ЕТ.2 МИРОСЛАВ РУСЕВ ГР. ТЪРГОВИЩЕ УЛ. „… 06.10.2020 Търговище
Изх. № 24-21330-04.09.2020 г. ВЕНЕТА ПАНАЙОТОВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ КВ. „ЗАПАД“ БЛ.33 ВХ.А ЕТ.6АП.17 ИВЕЛИНА ИВАНОВА ГР. ТЪРГОВИЩЕ КВ… 06.10.2020 Търговище
Изходящ № 24-23859-05.10.2020 г. МАРИАНА АНГЕЛОВА ГАРВАНСКА-КРОГСТАД 06.10.2020 Плевен
Изходящ № 24-23952-06.10.2020 г СТОЯН ХРИСТОВ СТОЯНОВ
РАДОСЛАВ ХРИСТОВ СТОЯНОВ
ИВЕЛИНА ЦВЕТАНОВА СТОЯНОВА
06.10.2020 Шумен
Изходящ № 24-23964-06.10.2020 г. До: Александър Калчев Добрев чрез Виолета Стефанова Топузакова Дo: Мехмед Хасан Али До: Емиш Али… 06.10.2020 Шумен
Изходящ № 24-23899-05.10.2020 г. До: Росен Цветанов Методиев До: Светла Крумева Миланова До: Виолета Стоянова Методиева До:… 05.10.2020 Шумен

slogan bg