Уведомления

 • Изходящ № 24-18386-04.08.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.08.2020
  До: 
  Г-Н ЗДРАВКО ЧАВДАРОВ ЧАВДАРОВ село Лъка, община Смолян
  Публикация на: 
  Смолян

  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧАВДАРОВ, 

 • Изх. № 24-18214-31.07.2020г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  12.08.2020
  До: 
  НАЙДЕН БОНЕВ ИВАНОВ
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК, Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление вх. рег.

 • Изх. № 24-18305-03.08.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  12.08.2020
  До: 
  ПЕТЪР РАДОЕВ ПЕТРОВ НИКОЛИНКА РАДОЕВА ТОДОРОВА ТОНИ ТОНЕВ ТОНЕВ
  Публикация на: 
  София - град

              На основание чл. 26, ал. 1 от АПК във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-163843-21.04.2020 г.

 • Изходящ № 24-18309-03.08.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  12.08.2020
  До: 
  ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА СПАСОВА
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-142694-25.03.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5971-01.07.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на гр.

 • Изходящ № 24-18313-03.08.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.08.2020
  До: 
  ЛАТИНКА ТРАЙКОВА ЯНКОВА
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-151954-06.04.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5315-17.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изходящ № 24-18306-03.08.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  12.08.2020
  До: 
  ЗОЯ РАЙКОВА ДИМИТРОВА
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 54, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомявам, че по повод постъпило заявление рег. № 01-83238-17.02.2020 г., подадено на основание чл. 51, ал. 3 от ЗКИР, е издадена заповед № 18-5775-26.06.2020 г. на началника на Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - ГР. СОФИЯ, с която е одобрено изменението на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти на с.

 • Изходящ № 24-18423-04.08.2020 г.

  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  14 дни
  Дата на отпубликуване: 
  19.08.2020
  До: 
  Г-ЖА АНИТА ДАНЧЕВА БУДИНОВА гр.София, ж.к. Надежда I №152, вх.A, ет.5, ап.16
  Публикация на: 
  Смолян

  УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БУДИНОВА,

 • Изх. No 24-18317-03.08.2020 г.

  Документи: 
  статус: 
  Актуално
  Срок на уведомлението: 
  7 дни
  Дата на отпубликуване: 
  12.08.2020
  До: 
  БОГОМИЛ ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА ЦВЕТАН БОГОМИЛОВ ПЕТРОВ ТАТЯНА БОГОМИЛОВА ПЕТРОВА СТЕФКА БОГОМИЛОВА МИШЕВА
  Публикация на: 
  София - град

  На основание чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-296355-03.08.2018 г. от ЯБЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА ЛИШЕВА до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1502.1140 и 68134.1502.453, находящи се в район Искър, Столична община.