Премини към основното съдържание

СГКК- СТАРА ЗАГОРА

СГКК към АГКК

ГР. СТАРА ЗАГОРА  6003

ул. “Цар Симеон Велики” №1

ИНЖ. ДИЯНА БАЛЕВА

 

Тел:: 042/622113

Виж имейла...

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ГР. НИКОЛАЕВО 6190

ул. „Георги Бенковски“ № 9
Оправомощени лице по Зап.№:РД-13-170/15.08.2017 г.

Мариана Стойкова Драгнева

Живка Михова Попова

ГР. МЪГЛИЖ 6180

пл. „Трети март” № 32
Оправомощени лице по Зап.№:РД-13-173/16.08.2017 г.

Катя Василева

Теодора Димчева Даскалова

ГР. РАДНЕВО 6260

ул. „Митьо Станев” № 1
Оправомощени лице по Зап.№:РД-13-228/11.09.2018 г.

Стефка Димитрова 

ГР. КАЗАНЛЪК 6100

бул. „Розова долина“ № 6

Община Казанлък – Център за информация и услуги на гражданите

раб. време: от 8.30 до 12.30 ч

тел. за контакти: 0431/98256

Оправомощени лице по Зап.№:РД-13-229/11.09.2018 г.

Росица Иванов Христова

инж. Ивелина Мутафчиева

ГР. СТАРА ЗАГОРА 6000

бул. „Цар Симеон Велики” № 107
Оправомощени лице по Зап.№:РД-13-247/10.10.2018 г.

Анна  Димитрова 

Ива Стоева Георгиева

Тихомира Димитрова Куртева

Кристина Михайлова Атанасова 

ГР. ЧИРПАН  6200 

пл. „Съединение” № 1

тел. за контакти: 0416/99656

Оправомощени лице по Зап.№:РД-13-258/24.10.2018 г.

инж. Диана Колева Пройкова 

Иванка Димитрова Танева 

Марийка Георгиева Петкова

Иван Стойчев Иванов

Ивелина Атанасова Борисова 

ГР. ГУРКОВО 6199

бул. „Княз Александър Батенберг” № 3
Оправомощени лице по Зап.№:РД-13-2/02.1.2019 г.

Стоянка Антонова -тел.  0885555296

Янка Стойчева Дончева -тел. 0886274138

ГР. ГЪЛЪБОВО 6280

бул. „Република” № 48

Оправомощени лице по Зап.№:РД-13-13/17.01.2019 г.

Инж. Диана Кирилова Баракова -тел. 041868950

 Красимира Стоянова Тенева-тел. 041868949

ОБЩИНА ОПАН

с. Опан 6078

Оправомощени лице по Зап.№ РД-13-101/10.05.2019 г.

Джена Костадинова Илиева-Джекова

Мария Колева Вълева-тел. 0877520789

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

с. Братя Даскалови 6250, ул. „Септемврийци” № 55-57

Оправомощени лице по Зап.№ РД-13-119/22.05.2019 г.

Венета Иванова Иванова -тел.  0882513998

Жана Генова Милева - тел.  0882513998

Ивелина Примова Димова - тел.   0882513998

 

 

 


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

slogan bg