Премини към основното съдържание

СГКК към АГКК

ГР. СТАРА ЗАГОРА  6003

ул. “Цар Симеон Велики” №1

Градски транспорт: Тролейбуси – 26 и 36
Автобуси с номера – 9, 12, 13, 20, 21, 24, 33, 44, 62, 65, 91, 92, 93, 94, 96 и 204. Безплатно паркиране в района на СГКК. 

карта в  Google map

 

Тел:: 042/622113

Виж имейла...

ИНЖ. ДИЯНА БАЛЕВА

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ГР. НИКОЛАЕВО 6190

ул. „Георги Бенковски“ № 9

Оправомощени лице по Зап.№:РД-13-170/15.08.2017 г.

Мариана Стойкова Драгнева

Живка Михова Попова

ГР. МЪГЛИЖ 6180

пл. „Трети март” № 32

Оправомощени лице по Зап.№:РД-13-173/16.08.2017 г.

Катя Василева

Ростислав Татянов Орешков

Теодора  Димчева  Даскалова

ГР. РАДНЕВО 6260

ул. „Митьо Станев” № 1

 

 

Оправомощени лице по Зап.№:РД-13-228/11.09.2018 г.

Стефка Димитрова 

ГР. КАЗАНЛЪК 6100

бул. „Розова долина“ № 6

Община Казанлък – Център за информация и услуги на гражданите

раб. време: от 8.30 до 12.30 ч

тел. за контакти: 0431/98256

Оправомощени лице по Зап.№:РД-13-229/11.09.2018 г.

Ивелина Николаева Алексиева

инж. Ивелина Мутафчиева

ГР. СТАРА ЗАГОРА 6000

бул. „Цар Симеон Велики” № 107

 

Оправомощени лице по Зап.№:РД-13-247/10.10.2018 г.

Анна  Димитрова 

Ива Стоева Георгиева

арх. Виктория Григориева Грозева 

инж. Лариса Василевна Иванова

инж. Пламена Живкова Николова 

арх. Николай Василев Василев

инж. Мартина Владиславова Динева

Стоянка Господинова Бучкова

Петя Иванова Влахова 

Кристина Михайлова Атанасова 

ГР. ЧИРПАН  6200 

пл. „Съединение” № 1

тел. за контакти: 0416/99656

Оправомощени лице по Зап.№:РД-13-258/24.10.2018 г.

инж. Диана Колева Пройкова 

Иванка Димитрова Танева 

Марийка Георгиева Петкова

Иван Стойчев Иванов

Ивелина Атанасова Борисова 

Стефани Петрова Танева

ГР. ГУРКОВО 6199

бул. „Княз Александър Батенберг” № 3

Оправомощени лице по Зап.№:РД-13-2/02.1.2019 г.

Стоянка Антонова -тел.  0885555296

Янка Стойчева Дончева -тел. 0886274138

ГР. ГЪЛЪБОВО 6280

бул. „Република” № 48

Оправомощени лице по Зап.№:РД-13-13/17.01.2019 г.

Инж. Диана Кирилова Баракова -тел. 041868950

 Красимира Стоянова Тенева-тел. 041868949

Кристина Георгиева Колева

ОБЩИНА ОПАН

с. Опан 6078

Оправомощени лице по Зап.№ РД-13-101/10.05.2019 г.

Джена Костадинова Илиева-Джекова

Мария Колева Вълева-тел. 0877520789

ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

с. Братя Даскалови 6250, ул. „Септемврийци” № 55-57

Оправомощени лице по Зап.№ РД-13-119/22.05.2019 г.

Венета Иванова Иванова -тел.  0882513998

Жана Генова Милева - тел.  0882513998

Ивелина Примова Димова - тел.   0882513998

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ

гр. Павел баня, ул. „Освобождение“ №15

Оправомощени лице по Зап.№ РД-20-23/21.12.2021г.

арх. Анета Ел-Хадад 

инж. Иванка Колева Кисьова

Мария Станева Нанева

 

 

 

 

 

 


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

slogan bg