Премини към основното съдържание

СГКК към АГКК

ГР. СМОЛЯН 4700

Бул.“БЪЛГАРИЯ” №69, ет. 1 и 3

Градски транспорт: автобус №3. Безплатно паркиране в района на СГКК. 

карта в  Google map

 

Тел: 0301/63101 

Виж имейла...

ИНЖ. МАРЧО ТУНЕВ

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ГР. РУДОЗЕМ 4960

бул. „България“ № 15
Оправомощено лице по Зап.№:РД-13-181/23.08.2017 г.

арх. Шебан Хилмиев Билянов

Алтимир Фиданов Балев

Малинка Хариева Маданска

С. БОРИНО 4824
ул. Христо Ботев № 1, ет. 2
Моб.тел.: 0887438717
Понеделник и Вторник – 09ч.– 12ч.

Оправомощено лице по Зап.№ РД-13-162/08.08.2017 г. 
 

ТЕФИК ШИДЕРОВ

ГР. ДОСПАТ 4831
ул. "Здравец" № 2, ет. 3, стая 302
Понеделник и Вторник – 09ч.– 12ч.
Моб.тел.:0894438133 

Оправомощено лице по Зап.№:РД-13-180/23.08.2017 г. 

инж. Нина Дамянова Чаушева-Куцлева 

Владимир Росен Танев

инж. Нина Дамянова Чаушева - Куцлева

С. БАНИТЕ 4940
ул. "Стефан Стамболов" № 3
Понеделник и Сряда – 13ч.– 15ч.
Моб.тел.:0885119748 

Оправомощено лице по Зап.№:РД-13-2110/27.09.2017 г. 

ЗОРКА МАДЖАРОВА

ГР. МАДАН

ул. „Обединение“ № 14 

Оправомощено лице по Зап.№:РД-13-158/02.08.2017 г. 

Румяна Бисерова Юрукова

Павлина Живкова Иванова

ГР. ЗЛАТОГРАД 4980

ул. „Стефан Стамболов” № 1

Оправомощено лице по Зап.№:РД-13-263/14.11.2017 г.

инж. Светла Пенева Букова

Николина Нинкова Сивриева

Севдалина Альошева Гогаджова

ГР. ДЕВИН 4800

ул. „Дружба” № 1

Оправомощено лице по Зап.№:РД-13-182/17.09.2019 г. 

Даниела Дамянова Банкатева 

Мария Василева Любенова

ГР. НЕДЕЛИНО

ул. „Александър Стамоболийски” № 104

Оправомощено лице по Зап.№ РД-20-12/07.03.2022г. 

Албена Еньова Младенова

арх. Димитър Димитров Стефанов

 


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

slogan bg