СГКК- СМОЛЯН

Версия за печатВерсия за печат

СГКК към АГКК

ГР. СМОЛЯН 4700

Бул.“БЪЛГАРИЯ” №69, ет. 1 и 3

ИНЖ. ЦАНКО КАРАБОВ

 

Тел: 0301/63101 

smoljan@cadastre.bg

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ГР. РУДОЗЕМ 4960

бул. „България“ № 15
Оправомощено лице по Зап.№:РД-13-181/23.08.2017 г.
арх. Шебан Хилмиев Билянов

Сениха Мехмедова Маданска

 

С. БОРИНО 4824
ул. Христо Ботев № 1, ет. 2
Моб.тел.: 0887438717
Понеделник и Вторник – 09ч.– 12ч.

Оправомощено лице по Зап.№ РД-13-162/08.08.2017 г. 
ТЕФИК ШИДЕРОВ

ГР. ДОСПАТ 4831
ул. "Здравец" № 2, ет. 3, стая 302
Понеделник и Вторник – 09ч.– 12ч.
Моб.тел.:0894438133 

Оправомощено лице по Зап.№:РД-13-180/23.08.2017 г. 

инж. Нина Дамянова Чаушева-Куцлева 

Младен Емилов Далаков 

Светлин Бисеров Павлов 

С. БАНИТЕ 4940
ул. "Стефан Стамболов" № 3
Понеделник и Сряда – 13ч.– 15ч.
Моб.тел.:0885119748 

Оправомощено лице по Зап.№:РД-13-2110/27.09.2017 г. 

ЗОРКА МАДЖАРОВА

ГР. МАДАН

ул. „Обединение“ № 14 

Оправомощено лице по Зап.№:РД-13-158/02.08.2017 г. 

Румяна Бисерова Юрукова

Павлина Живкова Иванова

ГР. ЗЛАТОГРАД 4980

ул. „Стефан Стамболов” № 1

Оправомощено лице по Зап.№:РД-13-263/14.11.2017 г.

инж. Светла Пенева Букова

ГР. ДЕВИН 4800

ул. „Дружба” № 1

Оправомощено лице по Зап.№:РД-13-182/17.09.2019 г. 

Даниела Дамянова Банкатева 

 
ИЗНЕСЕНИ РАБОТНИ МЕСТА (ИРМ)

ГР. ЧЕПЕЛАРЕ 4850
ул. "Мурджовска" №1а, ет. 2, оф. 202 
Моб.тел.: 0878838066 
Сряда – 08.30ч. – 17.00ч

Николина Дякова

 

Местоположение

Bulgaria
41° 34' 44.2416" N, 24° 41' 32.9496" E


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Приемно време на:

Началника на СГКК 

понеделник 

13.00 - 17.00

СГКК за правоспособни по Закона за кадастър и имотен регистър лица 

от понеделник до петък

15.00 - 16.00

Местоположение

Javascript is required to view this map.