Премини към основното съдържание

Ред за изменение на влязъл в сила план на новообразуваните имоти (ПНИ) и нанасянето на новообразуваните имоти в одобрените КККР

10 November 2010
Subscribe to Отразяване в КККР на земеделски земи и гори

slogan bg