Премини към основното съдържание

Ред за изменение на влязъл в сила план на новообразуваните имоти (ПНИ) и нанасянето на новообразуваните имоти в одобрените КККР

Документ

slogan bg