Актове за непълноти и грешки, ред за промяна на предназначение на земеделски земи