Обединяване на два поземлени имота - нива и стопански двор