Премини към основното съдържание

Нидерландско дарение за проект Кадастър и имотен регистър споразумение за дарение номер TF05Q265

Споразумението за заем беше подписано на 21-ви юни 2001 г. То беше ратифицирано от Народното събрание на Република България на 2-ри октомври 2001 г. Постъпленията от заема са за изпълнение на проекта за кадастър и имотен регистър. Проектът обхваща следните компоненти:

  • Развитие на системата на кадастъра
  • Развитие на системата на имотния регистър
  • Дейности по създаване на кадастъра и имотния регистър
  • Развитие на политики и правна рамка

Бенефициенти са Агенцията по кадастъра (АГКК) към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Министерството на правосъдието (МП) на Република България. Звено за изпълнение на проекта (ЗИП) бе сформиран в АГКК с цел изпълнение на дейностите по проекта.

Заем 4619–0 BUL влезе в сила на 3-ти октомври 2001 г.

Специална сметка за изпълнението на проекта беше открита на 11-ти октомври 2001  в БНБ. Писмото с образци (спесимени) от подписите на официалните лица, упълномощени от името на заемополучателя да подписват заявления за теглене, беше изпратено до Банката и заявление за теглене №1 за авансово плащане беше изпратено на 30-ти октомври 2001 г.

В подкрепа на изпълнението на проекта правителството на Нидерландия осигури дарение за правителството на България. Общата сума на дарението е 2 000 000 щатски долара.

slogan bg