Премини към основното съдържание

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРИТЕ

Следните договори бяха успешно изпълнени по компонент D на проекта, финансиран от нидерландското дарение:

Стратегия за информационни технологии и информационно управление
Законова рамка
Комасация на земята
Обучение екип на МП
Обучение екип на АГКК
Обучение екип на АВ
Кампания за повишаване на обществената информираност
Наблюдение и оценка, АГКК
Наблюдение и оценка, МП
Юридически съветници в областите на 10 съдебни района
Юридически съветници в областите на други 15 съдебни района
Анкета сред потребителите
Проучване на пазара на земята
Местни и международни индивидуални консултанти
Персонал на ЗИП

slogan bg