Премини към основното съдържание

ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Всички дейности, финансирани от дарението бяха изпълнени успешно.
Обществените поръчки и финансовите процедури при изпълнението бяха проведени при спазване на процедурите и правилата изисквани в споразумението за дарение.
Дарението оказа силна подкрепа на проекта за кадастър и имотен регистър и
осигури важна и полезна платформа за продължаване на дейностите.
Дарението има устойчиви резултати: получателят на дарението продължи дейности като наблюдение и оценка, юридическа помощ и др., чрез финансиране от държавния бюджет, което доказва значението и ползата от тези дейности.

slogan bg