Премини към основното съдържание

Справка за изпълнителите, създаващи кадастрална карта и кадастрални регистри

Справка на изпълнители създаващи кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР)

№ по ред

Заповед за открито производство

Предмет

Изпълнител

e-mail

телефон

област БЛАГОЕВГРАД

1.

№ РД-16-16/ 13.05.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Брезница и с.Корница, община Гоце Делчев, с.Горна Сушица, с.Лиляново, с.Пирин, с.Плоски и с.Сугарево, община Сандански, с.Илинденци (вкл. общински център с.Струмяни), община Струмяни, с.Брежани, с.Градево и с.Сенокос, община Симитли, област Благоевград

"ГБС - имоти" АД

Виж имейла...  

 

 

 

 

02 915 17 32

2.

№ РД-16-16/ 13.05.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Брезница и с.Корница, община Гоце Делчев, с.Горна Сушица, с.Лиляново, с.Пирин, с.Плоски и с.Сугарево, община Сандански, с.Илинденци (вкл. общински център с.Струмяни), община Струмяни, с.Брежани, с.Градево и с.Сенокос, община Симитли, област Благоевград

"ГБС - имоти" АД

Виж имейла...

 

 

 

 

02 915 17 32

3.

№ РД-16-16/ 13.05.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Брезница и с.Корница, община Гоце Делчев, с.Горна Сушица, с.Лиляново, с.Пирин, с.Плоски и с.Сугарево, община Сандански, с.Илинденци (вкл. общински център с.Струмяни), община Струмяни, с.Брежани, с.Градево и с.Сенокос, община Симитли, област Благоевград

"ГБС - имоти" АД

Виж имейла...

 

 

02 915 17 32

4.

№ РД-16-16/ 13.05.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Брезница и с.Корница, община Гоце Делчев, с.Горна Сушица, с.Лиляново, с.Пирин, с.Плоски и с.Сугарево, община Сандански, с.Илинденци (вкл. общински център с.Струмяни), община Струмяни, с.Брежани, с.Градево и с.Сенокос, община Симитли, област Благоевград

"ГБС - имоти" АД

Виж имейла...

02 915 17 32

5.

№ РД-16-13/ 13.05.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Българчево, с.Бучино, с.Габрово, с.Дебочица, с.Делвино, с.Дренково, с.Клисура, с.Лешко, с.Лисия, с.Логодаж, с.Обел, с.Падеш, с.Селище, община Благоевград, област Благоевград

ЕТ "Кирил Данаилов - ТОП - ГЕО"

Виж имейла... 

02 917 56 37

6.

№ РД-16-14/ 13.05.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Балдево, с.Гърмен, с.Ковачевица, с.Лещен, с.Марчево, с.Огняново, с.Осиково, с.Рибново и с.Скребатно, община Гърмен, област Благоевград

"Игео" ООД

Виж имейла...

0887 565 253

7.

№ РД-16-48/ 04.11.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Генерал Тодоров, с. Кромидово, с. Кулата, с. Кърналово, с. Марикостиново, с.Митино, с. Ново Кономлади и с.Рупите, община Петрич, гр. Кресна, с. Горна Брезница, с.Долна Градешница, с. Ощава, с. Сливница и с. Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград

"Геобилд инженеринг" ООД

Виж имейла...

0879 487 796

8.

№ РД-16-48/ 04.11.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Генерал Тодоров, с. Кромидово, с. Кулата, с. Кърналово, с. Марикостиново, с.Митино, с. Ново Кономлади и с.Рупите, община Петрич, гр. Кресна, с. Горна Брезница, с.Долна Градешница, с. Ощава, с. Сливница и с. Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград

"Геобилд инженеринг" ООД

Виж имейла...

0879 487 796

област БУРГАС

9.

№ РД-16-50/ 11.11.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на гр. Карнобат, община Карнобат, с. Бата, с. Белодол, с. Габерово, с. Гълъбец, с. Дъбник, с. Козичино, с. Косовец, с. Порой и с. Страцин, община Поморие, с. Бродилово, с. Българи, с. Кондолово, с. Кости и с. Фазаново, община Царево, област Бургас

"Каруел" ООД

Виж имейла...

 

 

0898 694 220

10.

№ РД-16-50/ 11.11.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на гр. Карнобат, община Карнобат, с. Бата, с. Белодол, с. Габерово, с. Гълъбец, с. Дъбник, с. Козичино, с. Косовец, с. Порой и с. Страцин, община Поморие, с. Бродилово, с. Българи, с. Кондолово, с. Кости и с. Фазаново, община Царево, област Бургас

"Каруел" ООД

Виж имейла...

0898 694 220

11.

№ РД-16-50/ 11.11.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на гр. Карнобат, община Карнобат, с. Бата, с. Белодол, с. Габерово, с. Гълъбец, с. Дъбник, с. Козичино, с. Косовец, с. Порой и с. Страцин, община Поморие, с. Бродилово, с. Българи, с. Кондолово, с. Кости и с. Фазаново, община Царево, област Бургас

"Каруел" ООД

Виж имейла...

0898 694 220

12.

№ РД-16-39/ 21.09.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на гр.Камено, с.Винарско, с.Вратица, с.Желязово, с.Кръстина, с.Ливада, с.Полски извор, с.Русокастро, с.Трояново и с.Тръстиково, община Камено, област Бургас

"Глобал Гео" ЕООД

Виж имейла...

0888 553 619

област ВАРНА

13.

№ РД-16-12/ 10.04.2020 г.

 

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на

гр. Долни чифлик, с. Кривини,
с. Пчелник,  с. Рудник, с. Старо Оряхово и с. Детелина, с. Юнец, община Долни чифлик, област Варна

"Геобилд инженеринг" ООД

Виж имейла...

 

0876 711 961

14.

№ РД-16-36/ 13.10.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на гр. Аксаково, с. Въглен, с. Генерал Кантарджиево, с. Доброглед, с. Долище, гр. Игнатиево, с. Изворско, с. Климентово, с. Куманово, с. Орешак, с. Припек и с. Слънчево, община Аксаково, област Варна

"Консултантска агенция Аргус" ООД

Виж имейла...

02 920 04 69
0888 315 964

15.

№ РД-16-28/ 12.08.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с.Ботево, с.Водица, с.Засмяно, с.Крумово, с.Любен Каравелово, с.Новаково и с.Радево, община Аксаково, област Варна

ДЗЗД "Строител - Дая":
"Строител" ООД;

"Дая Райзинг" ЕООД

Виж имейла...

 

област ВЕЛИКО ТЪРНОВО

16.

РД-16-52/ 19.12.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Малки чифлик и с. Шереметя, община Велико Търново и с. Орловец, с. Петко Каравелово, с. Полски Сеновец,  
с. Каранци и с. Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново

"Геобилд инженеринг" ООД

 

Виж имейла...

0876 711 961

17.

№ РД-16-35/ 12.10.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на гр. Павликени, община Павликени, с. Балван, с. Ветринци, с. Никюп и с. Хотница, община Велико Търново, област Велико Търново

"Сървей груп" ЕООД

Виж имейла...

02 850 20 03
0883 487 753

18.

№ РД-16-35/ 12.10.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на гр. Павликени, община Павликени, с. Балван, с. Ветринци, с. Никюп и с. Хотница, община Велико Търново, област Велико Търново

"Сървей груп" ЕООД

Виж имейла...

02 850 20 03
0883 487 753

19.

№ РД-16-38/ 21.09.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с.Беброво, с.Блъсковци, с.Бойковци, с.Буйновци, с.Дебели рът, с.Дрента, с.Илаков рът, с.Каменари, с.Константин, с.Костел, с.Майско, с.Марян, с.Мийковци, с.Палици, с.Руховци, с.Средни колиби, с.Тодювци, с.Чакали, с.Шилковци и с.Яковци, община Елена, област Велико Търново

"Зенит - гео" ЕООД

Виж имейла...

02 818 25 55
0897 95 66 44

област ВИДИН

20.

№ РД-16-40/ 14.10.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Големаново, с. Коста Перчево, с. Полетковци, с. Старопатица, с. Тополовец, с. Цар Петрово и с. Чичил, община Кула,  с.Бояново, с. Бранковци, с. Водна, с. Медешевци, с. Милчина лъка, с. Срацимирово и с. Тошевци, община Грамада, с. Вещица, с. Върба, с. Ошане и с. Праужда, община Белоградчик, с. Горни Лом и с. Долни Лом, община Чупрене, област Видин

ДЗЗД "Строител - Дая":
"Строител" ООД;

"Дая Райзинг" ЕООД

Виж имейла...

0888 657 935

21.

№ РД-16-40/ 14.10.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Големаново, с. Коста Перчево, с. Полетковци, с. Старопатица, с. Тополовец, с. Цар Петрово и с. Чичил, община Кула,  с.Бояново, с. Бранковци, с. Водна, с. Медешевци, с. Милчина лъка, с. Срацимирово и с. Тошевци, община Грамада, с. Вещица, с. Върба, с. Ошане и с. Праужда, община Белоградчик, с. Горни Лом и с. Долни Лом, община Чупрене, област Видин

ДЗЗД "Строител - Дая":

"Строител" ООД;

"Дая Райзинг" ЕООД

Виж имейла...

0888 657 935

22.

№ РД-16-40/ 14.10.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Големаново, с. Коста Перчево, с. Полетковци, с. Старопатица, с. Тополовец, с. Цар Петрово и с. Чичил, община Кула,  с.Бояново, с. Бранковци, с. Водна, с. Медешевци, с. Милчина лъка, с. Срацимирово и с. Тошевци, община Грамада, с. Вещица, с. Върба, с. Ошане и с. Праужда, община Белоградчик, с. Горни Лом и с. Долни Лом, община Чупрене, област Видин

ДЗЗД "Строител - Дая":

"Строител" ООД;

"Дая Райзинг" ЕООД

Виж имейла...

0888 657 935

23.

№ РД-16-40/ 14.10.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Големаново, с. Коста Перчево, с. Полетковци, с. Старопатица, с. Тополовец, с. Цар Петрово и с. Чичил, община Кула,  с.Бояново, с. Бранковци, с. Водна, с. Медешевци, с. Милчина лъка, с. Срацимирово и с. Тошевци, община Грамада, с. Вещица, с. Върба, с. Ошане и с. Праужда, община Белоградчик, с. Горни Лом и с. Долни Лом, община Чупрене, област Видин

ДЗЗД "Строител - Дая":

"Строител" ООД;

"Дая Райзинг" ЕООД

Виж имейла...

0888 657 935

24.

№ РД-16-27/ 10.08.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на гр.Димово, с.Бела, с.Върбовчец, с.Дълго поле, с.Карбинци, с.Кладоруб, с.Лагошевци, с.Мали Дреновец, с.Медовница, с.Орешец, с.Острокапци, с.Скомля, с.Шипот, с.Яньовец и с.Ярловица, община Димово, област Видин

"Рила Инфотех" ЕООД

Виж имейла...

0888 414 406

област ВРАЦА

25.

№ РД-16-33/ 13.08.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с.Баница, с.Бели извор, с.Вировско, с.Власатица, с.Девене, с.Лиляче, с.Нефела, с.Оходен, с.Тишевица и с.Чирен, община Враца, област Враца

"Сървей груп" ЕООД

Виж имейла...

02 850 20 03;

0883 487 753

област ГАБРОВО

26.

№ РД-16-34/ 18.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Батошево, с. Шумата, с. Градище,
с. Душево и с. Ряховците, община Севлиево, област Габрово

"Сървей груп" ЕООД

Виж имейла...

02 850 20 03;

0883 487 753

27.

№ РД-16-35/ 18.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
гр. Плачковци, с. Радевци, с. Бижовци,
с. Енчовци, с. Престой и с. Фъревци, община Трявна, област Габрово

СД "Геоид-93-Колев и сие"

Виж имейла...

 

 

 

 

066 80 40 45;

0888 715 409;

0888 715 408;

0887 297 253

28.

№ РД-16-37/ 21.09.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с.Ганчовец, с.Гостилица, с.Длъгня, с.Зая, с.Каломен, с.Караиванца, с.Радовци, с.Скалско, с.Чуково, с.Царева ливада и с.Янтра, община Дряново, област Габрово

"Геоцвет" ЕООД

Виж имейла...

0879 495 414

област ДОБРИЧ

29.

№ РД-16-18/ 23.04.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на

гр. Генерал Тошево, с. Петлешково,
с. Писарово, с. Присад, с. Дъбовик,

с. Пленимир, с. Равнец, с. Кардам,

с. Огражден и с. Снягово, община Генерал Тошево, област Добрич

"Рила Инфотех" ЕООД

Виж имейла...

0888 414 406

30.

№ РД-16-14/ 10.04.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на

с. Александър Стамболийски,
с. Балканци, с. Бежаново, с. Василево,
с. Великово, с. Вичово, с. Горица,

с. Калина, с. Конаре, с. Люляково,

с. Малина, с. Преселенци,

с. Рогозина, с. Сираково,

с. Спасово, с. Средина, с. Сърнино,
с. Чернооково,  община Генерал Тошево, област Добрич

"Геомера" ЕООД

Виж имейла...

0878 268 612

31.

№ РД-16-19/ 23.04.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на

с. Зограф, с. Пчеларово, с. Краище,
с. Красен, с. Лозница, с. Росен,
с. Росица, с. Житен, с. Градини, с. Сноп, с. Узово, с. Изворово и с. Къпиново, община Генерал Тошево, област Добрич

"Геосад" ЕООД

Виж имейла...

0878 192 809

32.

№ РД-16-37/ 13.10.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Бранище, с. Врачанци, с. Дончево, с.Овчарово, с.Паскалево, с. Плачи дол, с. Победа, с. Полковник Минково, с. Приморци, с. Смолница, с. Стефан Караджа, с. Стефаново и с. Стожер, община Добрич-селска, област Добрич

"Геоинженеринг" ООД

Виж имейла...

02 818 25 55
0897 95 66 44

33.

№ РД-16-36/ 31.08.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с.Бенковски, с.Долина, с.Карапелит, с.Котленци, с.Одринци, с.Орлова могила, с.Полковник Свещарово, с.Попгригорово, с.Пчелино и с.Славеево, община Добрич-селска, област Добрич

"Геоинженеринг" ООД

Виж имейла...

02 818 25 55
0897 95 66 44

област КЪРДЖАЛИ

34.

№ РД-16-59/ 17.11.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на гр. Ардино, община Ардино, с. Глухар, с. Енчец, с. Пепелище, с. Опълченско, с.Резбарци и с. Сипей, община Кърджали, с. Габрово, с.Комунига, с.Петелово и с. Пчеларово, община Черноочене, област Кърджали

ЕТ "СКГ-Илиян Тодоров"

Виж имейла...

0888 45 46 74
0888 45 46 75
 

35.

№ РД-16-59/ 17.11.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на гр. Ардино, община Ардино, с. Глухар, с. Енчец, с. Пепелище, с. Опълченско, с.Резбарци и с. Сипей, община Кърджали, с. Габрово, с.Комунига, с.Петелово и с. Пчеларово, община Черноочене, област Кърджали

ЕТ "СКГ-Илиян Тодоров"

Виж имейла...

0888 45 46 74
0888 45 46 75
 

36.

№ РД-16-59/ 17.11.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на гр. Ардино, община Ардино, с. Глухар, с. Енчец, с. Пепелище, с. Опълченско, с.Резбарци и с. Сипей, община Кърджали, с. Габрово, с.Комунига, с.Петелово и с. Пчеларово, община Черноочене, област Кърджали

ЕТ "СКГ-Илиян Тодоров"

Виж имейла...

0888 45 46 74
0888 45 46 75
 

37.

№ РД-16-34/ 18.08.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с.Бял извор, с.Боровица, с.Горно Прахово, с.Жълтуша, с.Млечино и с.Падина, община Ардино, с.Бакалите, с.Безводно, с.Бели вир, с.Беснурка, с.Божурци, с.Боровско, с.Босилица, с.Бостанци, с.Бърза река, с.Верско, с.Водач, с.Вождово, с.Войново, с.Възел, с.Даскалово, с.Драганово, с.Дядовско, с.Железник, с.Женда, с.Житница, с.Йончово, с.Каняк, с.Куцово, с.Лясково, с.Минзухар, с.Мурга, с.Небеска, с.Новоселище, с.Ночево, с.Паничково, с.Патица, с.Русалина, с.Свободиново, с.Соколите, с.Средска, с.Стражница, с.Черна нива, с.Ябълчени и с.Яворово, община Черноочене, област Кърджали

"Кохаб" ЕООД

Виж имейла...

0897 983 200

38.

№ РД-16-34/ 18.08.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с.Бял извор, с.Боровица, с.Горно Прахово, с.Жълтуша, с.Млечино и с.Падина, община Ардино, с.Бакалите, с.Безводно, с.Бели вир, с.Беснурка, с.Божурци, с.Боровско, с.Босилица, с.Бостанци, с.Бърза река, с.Верско, с.Водач, с.Вождово, с.Войново, с.Възел, с.Даскалово, с.Драганово, с.Дядовско, с.Железник, с.Женда, с.Житница, с.Йончово, с.Каняк, с.Куцово, с.Лясково, с.Минзухар, с.Мурга, с.Небеска, с.Новоселище, с.Ночево, с.Паничково, с.Патица, с.Русалина, с.Свободиново, с.Соколите, с.Средска, с.Стражница, с.Черна нива, с.Ябълчени и с.Яворово, община Черноочене, област Кърджали

"Кохаб" ЕООД

Виж имейла...

0897 983 200

област КЮСТЕНДИЛ

39.

№ РД-16-39/ 13.10.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии на с. Паничище, община Сапарева баня и урбанизираните територии в землищата на  гр. Бобов дол, община Бобов дол, с. Овчарци, с. Ресилово и с. Сапарево, община Сапарева баня, област Кюстендил

"Янки" ООД

Виж имейла...

0888 782 823;
0888 887 920;

0888 784 746

40.

№ РД-16-39/ 13.10.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии на с. Паничище, община Сапарева баня и урбанизираните територии в землищата на гр. Бобов дол, община Бобов дол, с. Овчарци, с. Ресилово и с. Сапарево, община Сапарева баня, област Кюстендил

"Янки" ООД

Виж имейла...

0888 782 823;

0888 887 920;

0888 784 746

област МОНТАНА

41.

№ РД-16-38/ 13.10.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Горна Бела речка, с. Горно Озирово, с. Долна Бела речка, с. Долно Озирово, с. Драганица, с. Спанчевци, с. Стояново и с. Черкаски, община Вършец, с. Безденица, с. Белотинци, с. Благово, с. Доктор Йосифово, с. Долно Белотинци, с. Липен, с. Славотин, с. Смоляновци и с. Студено буче, община Монтана, област Монтана

ДЗЗД "Кадастър Монт":
"Кадастър Монт" ООД;

"Цеис" ЕООД

Виж имейла...

0888 801 119

42.

№ РД-16-38/ 13.10.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Горна Бела речка, с. Горно Озирово, с. Долна Бела речка, с. Долно Озирово, с. Драганица, с. Спанчевци, с. Стояново и с. Черкаски, община Вършец, с. Безденица, с. Белотинци, с. Благово, с. Доктор Йосифово, с. Долно Белотинци, с. Липен, с. Славотин, с. Смоляновци и с. Студено буче, община Монтана, област Монтана

ДЗЗД "Кадастър Монт":
"Кадастър Монт" ООД;

"Цеис" ЕООД

Виж имейла...

096 30 73 29

област ПАЗАРДЖИК

43.

№ РД-16-20/ 14.06.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Аканджиево, с. Габровица, с. Дъбравите, с. Мененкьово, с. Момина клисура и с. Сестримо, община Белово, с. Абланица, с. Биркова, с. Бозьова, с. Бутрева, с.Враненци, с. Грашево, с. Горна Дъбева, с. Драгиново, с. Кръстава, с. Пашови, с. Рохлева, с. Света Петка, с. Цветино, с. Чолакова и с. Юндола, община Велинград, област Пазарджик

ДЗЗД "Геопроекти":
ЕТ "Геоинженеринг-Н.Киров";
"Геобиб" ООД;
"Пазарджишки терит. кадастър" ЕООД

Виж имейла...

034 40 55 55

44.

№ РД-16-20/ 14.06.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Аканджиево, с. Габровица, с. Дъбравите, с. Мененкьово, с. Момина клисура и с. Сестримо, община Белово, с. Абланица, с. Биркова, с. Бозьова, с. Бутрева, с.Враненци, с. Грашево, с. Горна Дъбева, с. Драгиново, с. Кръстава, с. Пашови, с. Рохлева, с. Света Петка, с. Цветино, с. Чолакова и с. Юндола, община Велинград, област Пазарджик

ДЗЗД "Геопроекти":
ЕТ "Геоинженеринг-Н.Киров";
"Геобиб" ООД;
"Пазарджишки терит. кадастър" ЕООД

Виж имейла...

034 40 55 55

45.

№ РД-16-35/ 31.08.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с. Бяга, с. Исперихово, с. Козарско, с. Равногор и с. Розово, община Брацигово, гр. Сърница, с. Медени поляни и с. Побит камък, община Сърница, област Пазарджик

ДЗЗД "Геопроекти":
ЕТ "Геоинженеринг-Н.Киров";
"Геобиб" ООД;
"Пазарджишки терит. кадастър" ЕООД

Виж имейла...

034 40 55 55

46.

№ РД-16-35/ 31.08.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с. Бяга, с. Исперихово, с. Козарско, с. Равногор и с. Розово, община Брацигово, гр. Сърница, с. Медени поляни и с. Побит камък, община Сърница, област Пазарджик

ДЗЗД "Геопроекти":
ЕТ "Геоинженеринг-Н.Киров";
"Геобиб" ООД;
"Пазарджишки терит. кадастър" ЕООД

Виж имейла...

034 40 55 55

област ПЕРНИК

47.

№ РД-16-6/ 02.03.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Долна Секирна, с. Кошарево, с. Красава, с. Ноевци и с. Ребро, община Брезник, с. Студена и с. Кралев дол, община Перник, област Перник

"Геобилд инженеринг" ООД

Виж имейла...

0879 487 796

48.

№ РД-16-6/ 02.03.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Долна Секирна, с. Кошарево, с. Красава, с. Ноевци и с. Ребро, община Брезник, с. Студена и с. Кралев дол, община Перник, област Перник

"Геобилд инженеринг" ООД

Виж имейла...

0879 487 796

49.

№ РД-16-29/ 13.08.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с. Арзан, с. Банище, с. Билинци, с. Брусник, с. Гоз, с. Горни Романци, с. Горна Секирна, с. Гърло, с. Долни Романци, с. Душинци, с. Завала, с. Конска, с. Кривонос, с. Муртинци, с. Непразненци, с. Озърновци, с. Ръжавец, с. Слаковци, с. Сопица, с. Станьовци и с. Ярославци, община Брезник, област Перник

"Геомера" ЕООД

Breznik2021@cadastre.bg 

0878 26 86 12

област ПЛЕВЕН

50.

№ РД-16-5/ 22.02.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре, с. Божурица, с. Горна Митрополия, с. Победа и с. Подем, община Долна Митрополия, област Плевен

ДЗЗД "Строител - Дая":
"Строител" ООД;

"Дая Райзинг" ЕООД

Виж имейла...

 

0888 657 935

51.

№ РД-16-58/ 21.12.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с.Брест, с.Гиген, с.Долни Вит, с.Дъбован, с. Искър, с.Крета, с.Ленково, с.Милковица и с.Шияково, община Гулянци, област Плевен

"Кохаб" ЕООД

Виж имейла...

 

0897 983 200

област ПЛОВДИВ

52.

№ РД-16-28/ 17.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землището на
гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив

"Каруел" ООД

Виж имейла...

0898 694 220

53.

№ РД-16-51/ 11.11.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на гр. Съединение, с. Голям чардак, с. Драгомир, с. Любен, с. Малък чардак, с. Найден Герово, с. Правище и с. Церетелево, община Съединение, област Пловдив

"Консултантска агенция Аргус" ООД

Виж имейла...

02 920 04 69

0888 315 964
 

54.

№ РД-16-28/ 10.06.2022 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с.Беловица, с.Красново, с.Кръстевич, с.Мало Крушево, с.Михилци, с.Мътеница, с.Ново Железаре, с.Паничери, с.Старо Железаре, с.Старосел и с.Черничево, община Хисаря, област Пловдив

"Геоинженеринг " ООД

Виж имейла...

02 818 25 55
0897 95 66 44

област РУСЕ

55.

№ РД-16-14/ 11.05.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Пиргово и с. Щръклево, община Иваново, с. Бъзън, гр. Мартен, с. Николово, с. Сандрово и с. Червена вода, община Русе, област Русе

„Глобал Гео“ ЕООД

Виж имейла...

0888 553 619

 

56.

№ РД-16-14/ 11.05.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Пиргово и с. Щръклево, община Иваново, с. Бъзън, гр. Мартен, с. Николово, с. Сандрово и с. Червена вода, община Русе, област Русе

„Глобал Гео“ ЕООД

Виж имейла...

0888 553 619

57.

№ РД-16-57/ 21.12.2021 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на гр. Ветово, гр. Глоджево, с. Кривня, с. Писанец и с. Смирненски, община Ветово, област Русе

„Глобал Гео“ ЕООД

 

 

Виж имейла...

0888 553 619

област СИЛИСТРА

58.

РД-16-48/ 18.12.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Ветрен, с. Сребърна, с. Полковник Ламбриново, с. Смилец и с. Професор Иширково, община Силистра, област Силистра

„Глобал Гео“ ЕООД

Виж имейла...

0888 553 619

 

 

 

59.

№ РД-16-56/ 12.11.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Бабук, с. Богорово, с. Брадвари, с. Срацимир и с. Ценович, община Силистра, област Силистра

"Кохаб" ЕООД

Виж имейла...

0897 983 200

60.

№ РД-16-1/ 04.01.2022 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с. Алеково, с. Бистра, с. Васил Левски, с. Кутловица, с. Цар Асен и с. Чуковец, община Алфатар, с. Българка, с. Главан, с. Йорданово, с. Казимир, с. Попкралево и с. Сърпово, община Силистра, област Силистра

„Игео ” ООД

Виж имейла...

 

0887 565 253

61.

№ РД-16-1/ 04.01.2022 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с. Алеково, с. Бистра, с. Васил Левски, с. Кутловица, с. Цар Асен и с. Чуковец, община Алфатар, с. Българка, с. Главан, с. Йорданово, с. Казимир, с. Попкралево и с. Сърпово, община Силистра, област Силистра

„Игео ” ООД

Виж имейла...

 

0887 565 253

област СЛИВЕН

62.

№ РД-16-9/ 15.03.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Боринци, с. Кипилово, с. Мокрен, с. Нейково, с. Пъдарево, с. Стрелци и с. Филаретово, община Котел, област Сливен

"Янки" ООД

Виж имейла...

0888 782 823;
0888 887 920;
0888 784 746

63.

№ РД-16-56/ 21.12.2021 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с. Братан, с. Градец, с. Дъбова, с. Малко село, с. Медвен, с. Орлово, с. Остра могила, с. Седларево, с. Соколарци и с. Топузево, община Котел, област Сливен

ЕТ „Милд - Милен Димиев”

Виж имейла...

 

0883 487 753

област СМОЛЯН

64.

№ РД-16-27/ 17.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Аламовци, с. Долен, с. Ерма река,
с. Кушла, с. Старцево, с. Страшимир и
с. Цацаровци, община Златоград, област Смолян

"Геобилд инженеринг" ООД

Виж имейла...

0879 487 796

 

 

 

 

 

65.

№ РД-16-8/ 15.03.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Витина, с. Войкова лъка, с. Елховец, с. Иваново, с. Мочуре, с. Оглед, с. Пловдивци, с. Поляна, с. Равнината, с. Рибница и с. Чепинци, община Рудозем и с. Богутево, с. Зорница, с. Малево, с. Павелско, с. Орехово и с. Хвойна, община Чепеларе, област Смолян

"Геоинженеринг " ООД

Виж имейла...

02 818 25 55
0897 95 66 44

66.

№ РД-16-8/ 15.03.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Витина, с. Войкова лъка, с. Елховец, с. Иваново, с. Мочуре, с. Оглед, с. Пловдивци, с. Поляна, с. Равнината, с. Рибница и с. Чепинци, община Рудозем и с. Богутево, с. Зорница, с. Малево, с. Павелско, с. Орехово и с. Хвойна, община Чепеларе, област Смолян

"Геоинженеринг " ООД

Виж имейла...

02 818 25 55
0897 95 66 44

67.

№ РД-16-55/ 21.12.2021 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с. Давидково и с. Загражден, община Баните, с. Буйново, с. Кожари и с. Ягодина, община Борино, с. Барутин, с. Бръщен, с. Змеица, с. Късак, с. Любча, с. Црънча и с. Чавдар, община Доспат, област Смолян

ДЗЗД "Геопроекти":

1. ЕТ "Геоинженеринг-Н.Киров";

2. "Геобиб" ООД;

3. "Пазарджишки териториален кадастър" ЕООД

Виж имейла...

 

034 40 55 55

68.

№ РД-16-55/ 21.12.2021 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с. Давидково и с. Загражден, община Баните, с. Буйново, с. Кожари и с. Ягодина, община Борино, с. Барутин, с. Бръщен, с. Змеица, с. Късак, с. Любча, с. Црънча и с. Чавдар, община Доспат, област Смолян

ДЗЗД "Геопроекти":

1. ЕТ "Геоинженеринг-Н.Киров";

2. "Геобиб" ООД;

3. "Пазарджишки териториален кадастър" ЕООД

Виж имейла...

 

 

034 40 55 55

69.

№ РД-16-55/ 21.12.2021 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с. Давидково и с. Загражден, община Баните, с. Буйново, с. Кожари и с. Ягодина, община Борино, с. Барутин, с. Бръщен, с. Змеица, с. Късак, с. Любча, с. Црънча и с. Чавдар, община Доспат, област Смолян

ДЗЗД "Геопроекти":

1. ЕТ "Геоинженеринг-Н.Киров";

2. "Геобиб" ООД;

3. "Пазарджишки териториален кадастър" ЕООД

Виж имейла...

 

 

034 40 55 55

област СОФИЯ

70.

№ РД-16-9/ 20.07.2017 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Алино, с.Ковачевци, с.Поповяне и с.Ярлово, община Самоков, обл. София

"ГБС-Имоти" АД

Виж имейла...

02 915 18 31

71.

№ РД-16-10/ 20.07.2017 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Белчин, с.Клисура, с.Продановци, с.Райово и с.Рельово, община Самоков, област София

"ГБС-Имоти" АД

Виж имейла...

02 915 18 31

72.

№ РД-16-4/ 23.05.2018 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Делян, с.Златуша, с.Мала Раковица, с.Хераково и с.Храбърско, община Божурище, област София

"Сървей груп" ЕООД

Виж имейла...

02 850 20 03 0876 711 961

73.

№ РД-16-7/ 13.03.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Врачеш и с.Трудовец, община Ботевград, област София

"Геоцвет" ЕООД

Виж имейла...  

0879 495 414

74.

№ РД-16-52/ 11.11.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землището на гр. Правец, община Правец, област София

СД "Геоид-93-Колeв и сие"

Виж имейла...

0888 715 408

75.

№ РД-16-54/ 21.12.2021 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с. Липница, с. Новачене и с. Скравена, община Ботевград, гр. Елин Пелин, с. Нови хан и с. Равно поле, община Елин Пелин, област София

"Зенит - гео" ЕООД

Виж имейла...

 

 

02 818 25 55
0897 95 66 44

76.

№ РД-16-54/ 21.12.2021 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с. Липница, с. Новачене и с. Скравена, община Ботевград, гр. Елин Пелин, с. Нови хан и с. Равно поле, община Елин Пелин, област София

"Зенит - гео" ЕООД

Виж имейла...

 

 

02 818 25 55
0897 95 66 44

област Стара Загора

77.

№ РД-16-57/ 16.11.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Борущица, с. Ветрен, с. Дъбово, с. Зимница, с. Селце, с. Сливито, с. Тулово, с. Шаново, с. Юлиево и с. Ягода, община Мъглиж, област Стара Загора

ЕТ "СКГ-Илиян Тодоров"

Виж имейла...

0888 45 46 74
0888 45 46 75
 

78.

№ РД-16-2/ 05.01.2022 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на гр. Крън, гр. Шипка, с. Бузовград, с. Голямо Дряново, с. Горно Изворово, с. Горно Черковище, с. Долно Изворово, с. Дунавци, с. Копринка, с. Кънчево, с. Овощник, с. Розово, с. Ръжена, с.Средногорово, с. Хаджидимитрово, с. Черганово и с. Ясеново, община Казанлък, област Стара Загора

ЕТ "СКГ-Илиян Тодоров"

Виж имейла...

 

 

0888 45 46 74
0888 45 46 75
 

област ТЪРГОВИЩЕ

79.

№ РД-16-53/ 21.12.2021 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с. Божурка, с. Братово, с. Вардун, с. Горна Кабда, с. Копрец, с. Кошничари, с. Кръшно, с. Макариополско, с. Маково, с. Миладиновци, с. Мировец, с. Надарево, с. Осен, с. Пайдушко, с. Подгорица, с. Пресиян, с. Пресяк, с. Пролаз, с. Ралица, с. Росина, с. Съединение, с. Твърдинци, с. Търновца, с. Цветница и с. Черковна, община Търговище, област Търговище

"Рила Инфотех" ЕООД

Виж имейла...

 

 

0888 414 406

област Хасково

80.

№ РД-16-53/ 11.11.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Войводово, с. Долно Войводино, с. Книжовник, с. Корен, с. Любеново, с. Манастир, с. Мандра, с. Маслиново, с. Николово, с. Орлово, с. Родопи, с. Стойково и с. Тракиец, община Хасково, област Хасково

ДЗЗД "Геопроекти":
ЕТ "Геоинженеринг-Н.Киров";
"Геобиб" ООД;
"Пазарджишки терит. кадастър" ЕООД

 

Виж имейла...

034 40 55 55

81.

№ РД-16-59/ 22.12.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на гр.Ивайловград, с.Белополци, с.Белополяне, с.Горноселци, с.Гугутка, с.Долно Луково, с.Драбишна, с.Железари, с.Железино, с.Камилски дол, с.Конници, с.Мандрица, с.Плевун, с.Покрован, с.Розино, с.Свирачи, с.Сив кладенец, с.Черни рид и с.Черничино, община Ивайловград, област Хасково

"Геобилд инженеринг" ООД

Виж имейла...

0879 487 796

 

област ШУМЕН

82.

№ РД-16-54/ 11.11.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Имренчево, с. Миланово, с. Мокреш, с. Мостич и с. Суха река, община Велики Преслав, с. Александрово, с. Бял бряг, с. Веселиново, с. Желъд, с. Кълново, с. Ново Янково и с. Янково, община Смядово, с. Беджене, с. Войвода, с. Жилино, с. Мировци, с. Писарево, с. Правенци, с. Преселка, с. Сечище и с. Тръница, община Нови пазар, област Шумен

"Сървей груп" ЕООД

Виж имейла...

0883 487 753

83.

№ РД-16-54/ 11.11.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Имренчево, с. Миланово, с. Мокреш, с. Мостич и с. Суха река, община Велики Преслав, с. Александрово, с. Бял бряг, с. Веселиново, с. Желъд, с. Кълново, с. Ново Янково и с. Янково, община Смядово, с. Беджене, с. Войвода, с. Жилино, с. Мировци, с. Писарево, с. Правенци, с. Преселка, с. Сечище и с. Тръница, община Нови пазар, област Шумен

"Сървей груп" ЕООД

Виж имейла...

0883 487 753

84.

№ РД-16-54/ 11.11.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Имренчево, с. Миланово, с. Мокреш, с. Мостич и с. Суха река, община Велики Преслав, с. Александрово, с. Бял бряг, с. Веселиново, с. Желъд, с. Кълново, с. Ново Янково и с. Янково, община Смядово, с. Беджене, с. Войвода, с. Жилино, с. Мировци, с. Писарево, с. Правенци, с. Преселка, с. Сечище и с. Тръница, община Нови пазар, област Шумен

"Сървей груп" ЕООД

Виж имейла...

0883 487 753

85.

№ РД-16-33/ 21.06.2022 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с.Върбяне, с.Златна нива, с.Косово, с.Марково и с.Могила, община Каспичан, област Шумен

ЕТ "Кирил Данаилов - ТОП - ГЕО"

Виж имейла...

02 917 56 37

област Ямбол

86.

№ РД-16-58/ 17.11.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Зимница, с. Лозенец и с. Недялско, община Стралджа, с. Голям манастир, с. Дражево, с. Кукорево, с. Могила, с. Симеоново и с. Тенево, община Тунджа, област Ямбол

"Зенит - гео" ЕООД

Виж имейла...

02 818 25 55
0897 95 66 44

87.

№ РД-16-58/ 17.11.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Зимница, с. Лозенец и с. Недялско, община Стралджа, с. Голям манастир, с. Дражево, с. Кукорево, с. Могила, с. Симеоново и с. Тенево, община Тунджа, област Ямбол

"Зенит - гео" ЕООД

Виж имейла...

02 818 25 55
0897 95 66 44

88.

№ РД-16-23/ 17.05.2022 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с.Голямо Крушево, с.Камен връх, с.Мамарчево, с.Оман и с.Попово, община Болярово, с.Борисово, с.Добрич, с.Жребино, с.Лалково, с.Малко Кирилово, с. Стройно и с.Чернозем, община Елхово, област Ямбол

"Сървей груп" ЕООД

Виж имейла...

 

0883 487 753

89.

№ РД-16-23/ 17.05.2022 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с.Голямо Крушево, с.Камен връх, с.Мамарчево, с.Оман и с.Попово, община Болярово, с.Борисово, с.Добрич, с.Жребино, с.Лалково, с.Малко Кирилово, с. Стройно и с.Чернозем, община Елхово, област Ямбол

"Сървей груп" ЕООД

Виж имейла...

 

0883 487 753

                     

 

slogan bg