Справка за изпълнителите, създаващи кадастрална карта и кадастрални регистри

Версия за печатВерсия за печат

 

Справка на изпълнители създаващи кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР)

№ по ред

Заповед за открито производство

Предмет

Изпълнител

e-mail

телефон

област БЛАГОЕВГРАД

1.

№ РД-16-16/ 13.05.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Брезница и с.Корница, община Гоце Делчев, с.Горна Сушица, с.Лиляново, с.Пирин, с.Плоски и с.Сугарево, община Сандански, с.Илинденци (вкл. общински център с.Струмяни), община Струмяни, с.Брежани, с.Градево и с.Сенокос, община Симитли, област Благоевград

"ГБС - имоти" АД

GoceDelchev2019@cadastre.bg

02 915 17 32

2.

№ РД-16-16/ 13.05.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Брезница и с.Корница, община Гоце Делчев, с.Горна Сушица, с.Лиляново, с.Пирин, с.Плоски и с.Сугарево, община Сандански, с.Илинденци (вкл. общински център с.Струмяни), община Струмяни, с.Брежани, с.Градево и с.Сенокос, община Симитли, област Благоевград

"ГБС - имоти" АД

Sandanski2019@cadastre.bg

02 915 17 32 

3.

№ РД-16-16/ 13.05.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Брезница и с.Корница, община Гоце Делчев, с.Горна Сушица, с.Лиляново, с.Пирин, с.Плоски и с.Сугарево, община Сандански, с.Илинденци (вкл. общински център с.Струмяни), община Струмяни, с.Брежани, с.Градево и с.Сенокос, община Симитли, област Благоевград

"ГБС - имоти" АД

Strumjani2019@cadastre.bg

02 915 17 32 

4.

№ РД-16-16/ 13.05.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Брезница и с.Корница, община Гоце Делчев, с.Горна Сушица, с.Лиляново, с.Пирин, с.Плоски и с.Сугарево, община Сандански, с.Илинденци (вкл. общински център с.Струмяни), община Струмяни, с.Брежани, с.Градево и с.Сенокос, община Симитли, област Благоевград

"ГБС - имоти" АД

Simitli2019@cadastre.bg

02 915 17 32

5.

№ РД-16-15/ 13.05.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Бело поле, с.Бистрица, с.Горно Хърсово, с.Дъбрава, с.Зелендол, с.Изгрев, с.Марулево, с.Мощанец, с.Покровник, с.Рилци и с.Церово, община Благоевград, област Благоевград

"Геомера" ЕООД

BeloPole2019@cadastre.bg

0878 26 86 12

6.

№ РД-16-13/ 13.05.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Българчево, с.Бучино, с.Габрово, с.Дебочица, с.Делвино, с.Дренково, с.Клисура, с.Лешко, с.Лисия, с.Логодаж, с.Обел, с.Падеш, с.Селище, община Благоевград, област Благоевград

ЕТ "Кирил Данаилов - ТОП - ГЕО"

Balgarchevo2019@cadastre.bg

02 917 56 37

7.

№ РД-16-14/ 13.05.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Балдево, с.Гърмен, с.Ковачевица, с.Лещен, с.Марчево, с.Огняново, с.Осиково, с.Рибново и с.Скребатно, община Гърмен, област Благоевград

"Игео" ООД

Baldevo2019@cadastre.bg

0887 56 52 53

8.

№ РД-16-8/ 13.03.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Беласица, с.Габрене, с.Камена, с.Ключ, с.Коларово, с.Първомай, с.Самуилово, с.Скрът, с.Струмешница и с.Яворница, община Петрич, област Благоевград

"Геокад-93" ЕООД

Belasica2019@cadastre.bg

02 931 30 17

област БУРГАС

9.

№ РД-16-8/ 20.07.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр.Българово, с.Братово, с.Брястовец, с.Драганово, с.Изворище, с.Миролюбово, с.Равнец, с.Рудник (вкл. с.Черно море), община Бургас, област Бургас

ЕТ "СКГ - Илиян Тодоров"

Balgarovo@cadastre.bg

0431 626 21

10.

№ РД-16-15/ 01.08.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Ново Паничарево, с.Писменово и с.Ясна поляна, община Приморско, с.Вършило, с.Габър, с.Зидарово, с.Индже войвода, с.Крушевец и с.Равна гора, община Созопол, област Бургас, с.Каменар, община Варна, с.Разделна, община Белослав, с.Господиново и с.Дюлино, община Бяла, област Варна

"Игео" ООД           

NovoPanicharevo@cadastre.bg

0886 27 69 17

11.

№ РД-16-15/ 01.08.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Ново Паничарево, с.Писменово и с.Ясна поляна, община Приморско, с.Вършило, с.Габър, с.Зидарово, с.Индже войвода, с.Крушевец и с.Равна гора, община Созопол, област Бургас, с.Каменар, община Варна, с.Разделна, община Белослав, с.Господиново и с.Дюлино, община Бяла, област Варна

"Игео" ООД           

Varschilo@cadastre.bg

0886 27 69 17

област ВАРНА

12.

№ РД-16-49/ 15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Генерал Киселово, с.Радан войвода и с.Червенци, общ.Вълчи дол, обл.Варна

"Хидро Мап" ЕООД

Gen_Kiselevo@cadastre.bg

052 60 69 94

13.

№ РД-16-49/ 15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Изворник, с.Караманите и с.Стефан Караджа, общ.Вълчи дол, обл.Варна

"Хидро Мап" ЕООД

Izvornik@cadastre.bg

052 60 69 94

14.

№ РД-16-14/ 01.08.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Ново Паничарево, с.Писменово и с.Ясна поляна, община Приморско, с.Вършило, с.Габър, с.Зидарово, с.Индже войвода, с.Крушевец и с.Равна гора, община Созопол, област Бургас, с.Каменар, община Варна, с.Разделна, община Белослав, с.Господиново и с.Дюлино, община Бяла, област Варна

"Игео" ООД

Kamenar@cadastre.bg

0886 27 69 17

15.

№ РД-16-14/ 01.08.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урб. територии, попадащи в землищата на с.Ново Паничарево, с.Писменово и с.Ясна поляна, община Приморско, с.Вършило, с.Габър, с.Зидарово, с.Индже войвода, с.Крушевец и с.Равна гора, община Созопол, област Бургас, с.Каменар, община Варна, с.Разделна, община Белослав, с.Господиново и с.Дюлино, община Бяла, област Варна

"Игео" ООД

Razdelna@cadastre.bg

0886 27 69 17

16.

№ РД-16-14/ 01.08.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Ново Паничарево, с.Писменово и с.Ясна поляна, община Приморско, с.Вършило, с.Габър, с.Зидарово, с.Индже войвода, с.Крушевец и с.Равна гора, община Созопол, област Бургас, с.Каменар, община Варна, с.Разделна, община Белослав, с.Господиново и с.Дюлино, община Бяла, област Варна

"Игео" ООД

Gospodinovo@cadastre.bg

0886 27 69 17

област ВИДИН

17.

№ РД-16-30/ 17.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Бело поле, с. Динково, с. Дреновец,
с. Тополовец, с. Гюргич, с. Дражинци,
с. Плешивец, с. Ружинци и с. Черно поле, община Ружинци, област Видин

"Глобал Гео" ЕООД

Ruzhinci@cadastre.bg

0888 55 36 19

18.

№ РД-16-29/ 17.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Ботево, с. Въртоп, с. Гайтанци,
гр. Дунавци, с. Жеглица, с. Ивановци и
с. Цар Симеоново, община Видин, област Видин

КА "Модекс" ЕООД

Vidin1@cadastre.bg

 

 

0888 41 44 04

19.

№ РД-16-33/ 18.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Синаговци, с. Слана бара, с. Търняне, с. Гомотарци, с. Капитановци, с. Кошава и с. Сланотрън, община Видин, област Видин

"Геобиб" ООД

Vidin2@cadastre.bg

0888 66 78 71

област ГАБРОВО

20.

№ РД-16-26/ 26.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с.Млечево, с.Столът, с.Стоките и с.Кръвеник, община Севлиево, област Габрово

"Геотехинженеринг" ООД

Mlechevo@cadastre.bg

02 962 51 67 0882 31 37 72

21.

№ РД-16-34/ 18.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Батошево, с. Шумата, с. Градище,
с. Душево и с. Ряховците, община Севлиево, област Габрово

"Сървей груп" ЕООД

Batoshevo@cadastre.bg

02 850 20 03;

0883 48 77 53

22.

№ РД-16-35/ 18.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
гр. Плачковци, с. Радевци, с. Бижовци,
с. Енчовци, с. Престой и с. Фъревци, община Трявна, област Габрово

СД "Геоид-93-Колев и сие"

Tryiavna@cadastre.bg

 

 

 

 

 

066 80 40 45;

0888 715 409;

0888 715 408;

0887 297 253

област ЛОВЕЧ

23.

№ РД-16-29/ 26.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с.Бежаново, с.Беленци, с.Карлуково, с.Петревене и с.Ъглен, община Луковит, област Ловеч

"Геотехинженеринг" ООД

Bejanovo@cadastre.bg

02 962 51 67 0882 31 37 72

24.

№ РД-16-28/ 26.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с.Батулци, с.Брестница, с.Голяма Брестница, с.Добревци, с.Дъбравата, с.Златна Панега, с.Малък извор и с.Орешене, общ.Ябланица, обл.Ловеч

"Геотехинженеринг" ООД

Batulci@cadastre.bg

02 962 51 67 0882 31 37 72

област ПАЗАРДЖИК

25.

№ РД-16-11/ 26.07.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Априлци, с.Гелеменово, с.Ивайло, с.Крали Марко, с.Овчеполци, с.Пищигово, с.Росен, с.Сарая, с.Сбор, с.Тополи дол, с.Цар Асен и с.Черногорово, община Пазарджик, област Пазарджик

"Консултантска агенция Модекс" ЕООД, подизпълнител: "Кохаб" ЕООД

Apriltsi@cadastre.bg

 

26.

№ РД-16-16/ 10.08.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Алеко Константиново, с.Братаница, с.Величково, с.Дебръщица, с.Драгор, с.Звъничево, с.Ляхово, с.Мокрище, с.Паталеница, с.Црънча и с.Юнаците, община Пазарджик, област Пазарджик

ДЗЗД "ГеоБг":

"Геоинженеринг" ООД;

"Зенит Гео" ЕООД

AlekoKonstantinovo@cadastre.bg

034 40 55 66 034 40 55 56

27.

№ РД-16-17/ 10.08.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Главиница, с.Говедаре, с.Добровница, с.Мало Конаре, с.Мирянци, с.Огняново, с.Синитово и с.Хаджиево, община Пазарджик, област Пазарджик

ДЗЗД "Геопроекти":

ЕТ "Геоинженеринг - Николай Киров";

"Геобиб" ООД;

"Пазарджишки териториален кадастър" ЕООД

Glavinitsa@cadastre.bg

034 40 55 77 034 40 55 56

област ПЕРНИК

28.

№ РД-16-7/ 10.09.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на гр.Трън, с.Вукан, с.Горочевци, с.Мрамор, с.Студен извор, с.Видрар, с.Докьовци и с.Лева река, община Трън, област Перник

"Геотехинженеринг" ООД

Tran@cadastre.bg

02 962 51 67 0882 31 37 72

област ПЛЕВЕН

29.

№ РД-16-24/ 25.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на гр.Долни Дъбник и с.Горни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен

"Джи М Инженеринг" ООД

 

Dolni_Dabnik@cadastre.bg

0888 630363

30.

№ РД-16-6/ 20.07.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Беглеж, с.Бохот, с.Брестовец, с.Горталово, с.Дисевица, с.Къртожабене, с.Къшин, с.Ласкар, с.Николаево, с.Ралево, с.Тодорово, с.Търнене и с.Ясен, община Плевен, област Плевен

"Каруел" ООД

Beglej@cadastre.bg

032 626632

31.

№ РД-16-13/ 01.08.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Буковлък, с.Върбица, с.Гривица, с.Опанец, с.Пелишат, с.Радишево и с.Тученица, община Плевен, област Плевен

ГД "Пирин Гео":

"Родон" ЕООД;

"Янки" ООД

Bukovlak@cadastre.bg

073 83 15 67

област ПЛОВДИВ

32.

№ РД-16-7/ 20.07.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Белащица, с.Браниполе, с.Брестник, с.Дедово, с.Извор, с.Крумово, с.Храбрино и с.Ягодово, община Родопи, област Пловдив

"Консултантска агенция Аргус" ООД

Belashtitsa@cadastre.bg

0888 31 59 64 02 920 04 69

33.

№ РД-16-12/ 01.08.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Бойково, с.Брестовица, с.Златитрап, с.Кадиево, с.Лилково, с.Оризари, с.Ситово, с.Скобелево, с.Устина, с.Цалапица и с.Чурен, община Родопи, област Пловдив

"Сървей груп" ЕООД

Boikovo@cadastre.bg

02 850 20 03 0876 71 19 61

34.

№ РД-16-28/ 17.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землището на
гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив

"Каруел" ООД

Hisaryia@cadastre.bg

0898 69 42 20

област РУСЕ

35.

№ РД-16-32/ 18.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Стърмен, с. Пейчиново, с. Ботров,
с. Полско Косово, с. Босилковци,
с. Копривец, с. Дряновец, с. Бистренци,
с. Лом Черковна и с. Пет кладенци, община Бяла, област Русе

"КА Аргус" ООД

Byiala@cadastre.bg

02 928 22 81

област СЛИВЕН

36.

№ РД-16-31/ 18.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Асеновец, с. Баня, с. Брястово,
с. Богданово, с. Бял кладенец и
с. Дядово, община Нова Загора, област Сливен

"Игео" ООД

Asenovec@cadastre.bg

0887 56 52 53;

0886 27 69 17

област СМОЛЯН

37.

№ РД-16-35/ 02.11.2016 г.

Създаване на КККР землищата на с.Научене, община Нова Загора, с.Тича, община Котел, област Сливен, гр.Неделино, община Неделино, с.Грохотно, община Девин, с.Забърдо, община Чепеларе, област Смолян

"Pила Инфотех" EООД

Nedelino@cadastre.bg

0888 41 44 06

38.

№ РД-16-27/ 17.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Аламовци, с. Долен, с. Ерма река,
с. Кушла, с. Старцево, с. Страшимир и
с. Цацаровци, община Златоград, област Смолян

"Геобилд инженеринг" ООД

Zlatograd@cadastre.bg

0879 48 77 96

област СОФИЯ

39.

№ РД-16-27/ 26.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с.Долна Василица, с.Горна Василица, с.Костенец, с.Очуша, с.Подгорие, с.Пчелин, община Костенец, обл.София

"Геотехинженеринг" ООД

Dolna_Vasilica@cadastre.bg

02 962 51 67 0882 31 37 72

40.

№ РД-16-19/ 09.10.2017 г.

Създаване КККР на землището на с.Чавдар, община Чавдар, област София

"Геомап" ЕООД

Chavdar@cadastre.bg

0878 85 26 00

41.

№ РД-16-37/ 09.11.2016 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Горни Окол, с.Гуцал, с.Долни Окол, с.Марица и с.Широки дол, община Самоков, област София

"ГБС-Имоти" АД

Gorni_Okol@cadastre.bg

02 915 18 31

42.

№ РД-16-9/ 20.07.2017 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Алино, с.Ковачевци, с.Поповяне и с.Ярлово, община Самоков, обл. София

"ГБС-Имоти" АД

Alino@cadastre.bg

02 915 18 31

43.

№ РД-16-10/ 20.07.2017 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Белчин, с.Клисура, с.Продановци, с.Райово и с.Рельово, община Самоков, област София

"ГБС-Имоти" АД

Belchin@cadastre.bg

02 915 18 31

44.

№ РД-16-23/ 25.10.2016 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землището на гр.Сливница, общ.Сливница, обл.София

"Джи М Инженеринг" ООД

Slivnica@cadastre.bg

0888 63 03 63

45.

№ РД-16-48/ 15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр.Пирдоп и с.Душанци, община Пирдоп, област София

„Консултантска агенция Аргус" ООД

Pirdop@cadastre.bg

0898 31 59 64 02 920 04 69

46.

№ РД-16-55/ 15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Челопеч, община Челопеч и с.Антон, община Антон, област София

ДЗЗД "ГеоБГ":

„Геонженеринг" ООД;

"Зенит-гео" ЕООД

Chelopech@cadastre.bg

034 40 55 66 034 40 55 56

47.

№ РД-16-55/ 15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Челопеч, община Челопеч и с.Антон, община Антон, област София

ДЗЗД "ГеоБГ":

„Геонженеринг" ООД;

"Зенит-гео" ЕООД

Anton@cadastre.bg

034 40 55 66 034 40 55 56

48.

№ РД-16-6/ 30.05.2018 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр.Долна баня и с.Свети Спас, община Долна баня, област София

ЕТ "Кирил Данаилов - ТОП - ГЕО"

DolnaBanya@cadastre.bg

02 917 56 37

49.

№ РД-18-5/ 30.05.2018 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Гурмазово (вкл. общински център гр.Божурище), с.Пожарево, с.Пролеша и с.Росоман, община Божурище, област София

"Консултантска агенция Аргус" ООД

Gurmazovo@cadastre.bg

0888 31 59 64 02 920 04 69

50.

№ РД-16-4/ 23.05.2018 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Делян, с.Златуша, с.Мала Раковица, с.Хераково и с.Храбърско, община Божурище, област София

"Сървей груп" ЕООД

Delyan@cadastre.bg

02 850 20 03 0876 71 19 61

51.

№ РД-16-7/ 13.03.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Врачеш и с.Трудовец, община Ботевград, област София

"Геоцвет" ЕООД

Vrachesh2019@cadastre.bg

0879 49 54 14