Справка за изпълнителите, създаващи кадастрална карта и кадастрални регистри

Версия за печатВерсия за печат

Справка на изпълнители създаващи кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР)

№ по ред

Заповед за открито производство

Предмет

Изпълнител

e-mail

телефон

област БЛАГОЕВГРАД

1.

№ РД-16-16/ 13.05.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Брезница и с.Корница, община Гоце Делчев, с.Горна Сушица, с.Лиляново, с.Пирин, с.Плоски и с.Сугарево, община Сандански, с.Илинденци (вкл. общински център с.Струмяни), община Струмяни, с.Брежани, с.Градево и с.Сенокос, община Симитли, област Благоевград

"ГБС - имоти" АД

GoceDelchev2019@cadastre.bg

02 915 17 32

2.

№ РД-16-16/ 13.05.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Брезница и с.Корница, община Гоце Делчев, с.Горна Сушица, с.Лиляново, с.Пирин, с.Плоски и с.Сугарево, община Сандански, с.Илинденци (вкл. общински център с.Струмяни), община Струмяни, с.Брежани, с.Градево и с.Сенокос, община Симитли, област Благоевград

"ГБС - имоти" АД

Sandanski2019@cadastre.bg

02 915 17 32

3.

№ РД-16-16/ 13.05.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Брезница и с.Корница, община Гоце Делчев, с.Горна Сушица, с.Лиляново, с.Пирин, с.Плоски и с.Сугарево, община Сандански, с.Илинденци (вкл. общински център с.Струмяни), община Струмяни, с.Брежани, с.Градево и с.Сенокос, община Симитли, област Благоевград

"ГБС - имоти" АД

Strumjani2019@cadastre.bg

02 915 17 32

4.

№ РД-16-16/ 13.05.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Брезница и с.Корница, община Гоце Делчев, с.Горна Сушица, с.Лиляново, с.Пирин, с.Плоски и с.Сугарево, община Сандански, с.Илинденци (вкл. общински център с.Струмяни), община Струмяни, с.Брежани, с.Градево и с.Сенокос, община Симитли, област Благоевград

"ГБС - имоти" АД

Simitli2019@cadastre.bg

02 915 17 32

5.

№ РД-16-15/ 13.05.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Бело поле, с.Бистрица, с.Горно Хърсово, с.Дъбрава, с.Зелендол, с.Изгрев, с.Марулево, с.Мощанец, с.Покровник, с.Рилци и с.Церово, община Благоевград, област Благоевград

"Геомера" ЕООД

BeloPole2019@cadastre.bg

0878 26 86 12

6.

№ РД-16-13/ 13.05.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Българчево, с.Бучино, с.Габрово, с.Дебочица, с.Делвино, с.Дренково, с.Клисура, с.Лешко, с.Лисия, с.Логодаж, с.Обел, с.Падеш, с.Селище, община Благоевград, област Благоевград

ЕТ "Кирил Данаилов - ТОП - ГЕО"

Balgarchevo2019@cadastre.bg

02 917 56 37

7.

№ РД-16-14/ 13.05.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Балдево, с.Гърмен, с.Ковачевица, с.Лещен, с.Марчево, с.Огняново, с.Осиково, с.Рибново и с.Скребатно, община Гърмен, област Благоевград

"Игео" ООД

Baldevo2019@cadastre.bg

0887 56 52 53

8.

№ РД-16-8/ 13.03.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Беласица, с.Габрене, с.Камена, с.Ключ, с.Коларово, с.Първомай, с.Самуилово, с.Скрът, с.Струмешница и с.Яворница, община Петрич, област Благоевград

 

 

"Геокад-93" ЕООД

Belasica2019@cadastre.bg

02 931 30 17

област ВАРНА

9.

№ РД-16-49/ 15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Генерал Киселово, с.Радан войвода и с.Червенци, общ.Вълчи дол, обл.Варна

"Хидро Мап" ЕООД

Gen_Kiselevo@cadastre.bg

052 60 69 94

10.

№ РД-16-49/ 15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Изворник, с.Караманите и с.Стефан Караджа, общ.Вълчи дол, обл.Варна

"Хидро Мап" ЕООД

Izvornik@cadastre.bg

052 60 69 94

11.

№ РД-16-14/ 01.08.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Ново Паничарево, с.Писменово и с.Ясна поляна, община Приморско, с.Вършило, с.Габър, с.Зидарово, с.Индже войвода, с.Крушевец и с.Равна гора, община Созопол, област Бургас, с.Каменар, община Варна, с.Разделна, община Белослав, с.Господиново и с.Дюлино, община Бяла, област Варна

"Игео" ООД

Gospodinovo@cadastre.bg

0886 27 69 17

област ВЕЛИКО ТЪРНОВО

12.

РД-16-52/ 19.12.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Малки чифлик и с. Шереметя, община Велико Търново и с. Орловец, с. Петко Каравелово, с. Полски Сеновец,  
с. Каранци и с. Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново

"Геобилд инженеринг" ООД

 

VT_P_Tramb1@cadastre.bg

0876 711 961

13.

РД-16-47/ 18.12.2019 г.

 

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Вързулица, с. Масларево, с. Павел,
с. Иванча и с. Климентово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново

 

 

"Сървей груп" ЕООД

P_Tramb2 @cadastre.bg

 

 

02/8502003

област ВИДИН

14.

№ РД-16-30/ 17.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Бело поле, с. Динково, с. Дреновец,
с. Тополовец, с. Гюргич, с. Дражинци,
с. Плешивец, с. Ружинци и с. Черно поле, община Ружинци, област Видин

"Глобал Гео" ЕООД

Ruzhinci@cadastre.bg

0888 55 36 19

15.

№ РД-16-29/ 17.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Ботево, с. Въртоп, с. Гайтанци,
гр. Дунавци, с. Жеглица, с. Ивановци и
с. Цар Симеоново, община Видин, област Видин

КА "Модекс" ЕООД

Vidin1@cadastre.bg

 

 

0888 41 44 04

16.

№ РД-16-33/ 18.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Синаговци, с. Слана бара, с. Търняне, с. Гомотарци, с. Капитановци, с. Кошава и с. Сланотрън, община Видин, област Видин

"Геобиб" ООД

Vidin2@cadastre.bg

0888 66 78 71

област ГАБРОВО

17.

№ РД-16-26/ 26.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с.Млечево, с.Столът, с.Стоките и с.Кръвеник, община Севлиево, област Габрово

"Геотехинженеринг" ООД

Mlechevo@cadastre.bg

02 962 51 67 0882 31 37 72

18.

№ РД-16-34/ 18.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Батошево, с. Шумата, с. Градище,
с. Душево и с. Ряховците, община Севлиево, област Габрово

"Сървей груп" ЕООД

Batoshevo@cadastre.bg

02 850 20 03;

0883 48 77 53

19.

№ РД-16-35/ 18.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
гр. Плачковци, с. Радевци, с. Бижовци,
с. Енчовци, с. Престой и с. Фъревци, община Трявна, област Габрово

 

 

СД "Геоид-93-Колев и сие"

Tryiavna@cadastre.bg

 

 

 

 

 

066 80 40 45;

0888 715 409;

0888 715 408;

0887 297 253

област ЛОВЕЧ

20.

№ РД-16-28/ 26.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с.Батулци, с.Брестница, с.Голяма Брестница, с.Добревци, с.Дъбравата, с.Златна Панега, с.Малък извор и с.Орешене, общ.Ябланица, обл.Ловеч

"Геотехинженеринг" ООД

Batulci@cadastre.bg

02 962 51 67 0882 31 37 72

област ПАЗАРДЖИК

21.

№ РД-16-11/ 26.07.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Априлци, с.Гелеменово, с.Ивайло, с.Крали Марко, с.Овчеполци, с.Пищигово, с.Росен, с.Сарая, с.Сбор, с.Тополи дол, с.Цар Асен и с.Черногорово, община Пазарджик, област Пазарджик

"Консултантска агенция Модекс" ЕООД, подизпълнител: "Кохаб" ЕООД

Apriltsi@cadastre.bg

 

22.

№ РД-16-16/ 10.08.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Алеко Константиново, с.Братаница, с.Величково, с.Дебръщица, с.Драгор, с.Звъничево, с.Ляхово, с.Мокрище, с.Паталеница, с.Црънча и с.Юнаците, община Пазарджик, област Пазарджик

ДЗЗД "ГеоБг":

"Геоинженеринг" ООД;

"Зенит Гео" ЕООД

AlekoKonstantinovo@cadastre.bg

034 40 55 66 034 40 55 56

23.

№ РД-16-17/ 10.08.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Главиница, с.Говедаре, с.Добровница, с.Мало Конаре, с.Мирянци, с.Огняново, с.Синитово и с.Хаджиево, община Пазарджик, област Пазарджик

ДЗЗД "Геопроекти":

ЕТ "Геоинженеринг - Николай Киров";

"Геобиб" ООД;

"Пазарджишки териториален кадастър" ЕООД

Glavinitsa@cadastre.bg

034 40 55 77 034 40 55 56

област ПЛЕВЕН

24.

№ РД-16-24/ 25.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на гр.Долни Дъбник и с.Горни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен

 

"Джи М Инженеринг" ООД

 

Dolni_Dabnik@cadastre.bg

0888 630363

област ПЛОВДИВ

25.

№ РД-16-7/ 20.07.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Белащица, с.Браниполе, с.Брестник, с.Дедово, с.Извор, с.Крумово, с.Храбрино и с.Ягодово, община Родопи, област Пловдив

"Консултантска агенция Аргус" ООД

Belashtitsa@cadastre.bg

0888 31 59 64 02 920 04 69

26.

№ РД-16-12/ 01.08.2017 г.

Създаване на КККР в цифров вид на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Бойково, с.Брестовица, с.Златитрап, с.Кадиево, с.Лилково, с.Оризари, с.Ситово, с.Скобелево, с.Устина, с.Цалапица и с.Чурен, община Родопи, област Пловдив

"Сървей груп" ЕООД

Boikovo@cadastre.bg

02 850 20 03 0876 71 19 61

27.

№ РД-16-28/ 17.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землището на
гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив

"Каруел" ООД

Hisaryia@cadastre.bg

0898 69 42 20

област РАЗГРАД

28.

РД-16-51/ 19.12.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
гр. Исперих, с. Печеница, с. Къпиновци, с. Подайва, с. Средноселци и с. Лъвино, община Исперих, област Разград

ЕТ „Кирил Данаилов-Топ-Гео"

Razgrad1@cadastre.bg

0878 854 084

29.

РД-16-49/ 18.12.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Бърдоква, с. Лудогорци, с. Старо селище, с. Йонково, с. Драгомъж,
с. Делчево, с. Конево, с. Тодорово и
с. Яким Груево, община Исперих, област Разград

"Игео" ООД

Razgrad2@cadastre.bg

0887565253

0886276917

30.

РД-16-53/ 19.12.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Богданци, с. Голяма вода, с. Кара Михал, с. Кривица, с. Ножарово,
с. Пчелина, с. Хърсово, с. Богомилци,
с. Голям извор, с. Желязковец, с. Самуил и с. Хума, община Самуил, област Разград

ЕТ „Румен Георгиев-Глобал Гео"

Samuil@cadastre.bg

0888553619

област РУСЕ

31.

№ РД-16-32/ 18.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Стърмен, с. Пейчиново, с. Ботров,
с. Полско Косово, с. Босилковци,
с. Копривец, с. Дряновец, с. Бистренци,
с. Лом Черковна и с. Пет кладенци, община Бяла, област Русе

"КА Аргус" ООД

Byiala@cadastre.bg

02 928 22 81

област СИЛИСТРА

32.

РД-16-48/ 18.12.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Ветрен, с. Сребърна, с. Полковник Ламбриново, с. Смилец и с. Професор Иширково, община Силистра, област Силистра

„Глобал Гео“ ЕООД

Vetren_Ishirkovo@cadastre.bg

0888553619

 

 

 

област СЛИВЕН

33.

№ РД-16-31/ 18.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Асеновец, с. Баня, с. Брястово,
с. Богданово, с. Бял кладенец и
с. Дядово, община Нова Загора, област Сливен

"Игео" ООД

Asenovec@cadastre.bg

0887 56 52 53;

0886 27 69 17

област СМОЛЯН

34.

№ РД-16-35/ 02.11.2016 г.

Създаване на КККР землищата на с.Научене, община Нова Загора, с.Тича, община Котел, област Сливен, гр.Неделино, община Неделино, с.Грохотно, община Девин, с.Забърдо, община Чепеларе, област Смолян

"Pила Инфотех" EООД

Nedelino@cadastre.bg

0888 41 44 06

35.

№ РД-16-27/ 17.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Аламовци, с. Долен, с. Ерма река,
с. Кушла, с. Старцево, с. Страшимир и
с. Цацаровци, община Златоград, област Смолян

"Геобилд инженеринг" ООД

Zlatograd@cadastre.bg

0879 48 77 96

област СОФИЯ

36.

№ РД-16-27/ 26.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с.Долна Василица, с.Горна Василица, с.Костенец, с.Очуша, с.Подгорие, с.Пчелин, община Костенец, обл.София

"Геотехинженеринг" ООД

Dolna_Vasilica@cadastre.bg

02 962 51 67 0882 31 37 72

37.

№ РД-16-19/ 09.10.2017 г.

Създаване КККР на землището на с.Чавдар, община Чавдар, област София

"Геомап" ЕООД

Chavdar@cadastre.bg

0878 85 26 00

38.

№ РД-16-37/ 09.11.2016 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Горни Окол, с.Гуцал, с.Долни Окол, с.Марица и с.Широки дол, община Самоков, област София

"ГБС-Имоти" АД

Gorni_Okol@cadastre.bg

02 915 18 31

39.

№ РД-16-9/ 20.07.2017 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Алино, с.Ковачевци, с.Поповяне и с.Ярлово, община Самоков, обл. София

"ГБС-Имоти" АД

Alino@cadastre.bg

02 915 18 31

40.

№ РД-16-10/ 20.07.2017 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Белчин, с.Клисура, с.Продановци, с.Райово и с.Рельово, община Самоков, област София

"ГБС-Имоти" АД

Belchin@cadastre.bg

02 915 18 31

41.

№ РД-16-23/ 25.10.2016 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землището на гр.Сливница, общ.Сливница, обл.София

"Джи М Инженеринг" ООД

Slivnica@cadastre.bg

0888 63 03 63

42.

№ РД-16-55/ 15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Челопеч, община Челопеч и с.Антон, община Антон, област София

ДЗЗД "ГеоБГ":

„Геонженеринг" ООД;

"Зенит-гео" ЕООД

Chelopech@cadastre.bg

034 40 55 66 034 40 55 56

43.

№ РД-16-55/ 15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Челопеч, община Челопеч и с.Антон, община Антон, област София

ДЗЗД "ГеоБГ":

„Геонженеринг" ООД;

"Зенит-гео" ЕООД

Anton@cadastre.bg

034 40 55 66 034 40 55 56

44.

№ РД-16-6/ 30.05.2018 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр.Долна баня и с.Свети Спас, община Долна баня, област София

ЕТ "Кирил Данаилов - ТОП - ГЕО"

DolnaBanya@cadastre.bg

02 917 56 37

45.

№ РД-18-5/ 30.05.2018 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Гурмазово (вкл. общински център гр.Божурище), с.Пожарево, с.Пролеша и с.Росоман, община Божурище, област София

"Консултантска агенция Аргус" ООД

Gurmazovo@cadastre.bg

0888 31 59 64 02 920 04 69

46.

№ РД-16-4/ 23.05.2018 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Делян, с.Златуша, с.Мала Раковица, с.Хераково и с.Храбърско, община Божурище, област София

"Сървей груп" ЕООД

Delyan@cadastre.bg

02 850 20 03 0876 71 19 61

47.

№ РД-16-7/ 13.03.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Врачеш и с.Трудовец, община Ботевград, област София

"Геоцвет" ЕООД

Vrachesh2019@cadastre.bg

0879 49 54 14

област ТЪРГОВИЩЕ

48.

№ РД-16-5/ 03.02.2020 г.

Създаване на КККР регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Антоново, с. Девино,
с. Черни бряг, с. Горна Златица, с. Долна Златица, с. Китино, с. Коноп,
с. Пиринец, с. Присойна и с. Ястребино, община Антоново, област Търговище

ЕТ „СКГ-Илиан Тодоров“

Antonovo1@cadastre.bg

0888 45 46 750888 45 46 75

49.

РД-16-50/ 19.12.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Орач, с. Поройно, с. Пчелно,
с. Халваджийско, с. Вельово,
с. Изворово, с. Богомолско,
с. Длъжка поляна, с. Дъбравица,
с. Крушолак, с. Малка Черковна,
с. Милино, с. Равно село, с. Свободица,
с. Стеврек, с. Таймище, с. Тиховец и
с. Великовци, община Антоново, област Търговище

"КА Аргус" ООД

Antonovo2@cadastre.bg

02/9282281

02/9200469