Премини към основното съдържание

Справка за изпълнителите, създаващи кадастрална карта и кадастрални регистри

Справка на изпълнители създаващи кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР)

№ по ред

Заповед за открито производство

Предмет

Изпълнител

e-mail

телефон

област БЛАГОЕВГРАД

1.

№ РД-16-16/ 13.05.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Брезница и с.Корница, община Гоце Делчев, с.Горна Сушица, с.Лиляново, с.Пирин, с.Плоски и с.Сугарево, община Сандански, с.Илинденци (вкл. общински център с.Струмяни), община Струмяни, с.Брежани, с.Градево и с.Сенокос, община Симитли, област Благоевград

"ГБС - имоти" АД

Виж имейла...  

 

 

 

 

02 915 17 32

2.

№ РД-16-16/ 13.05.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Брезница и с.Корница, община Гоце Делчев, с.Горна Сушица, с.Лиляново, с.Пирин, с.Плоски и с.Сугарево, община Сандански, с.Илинденци (вкл. общински център с.Струмяни), община Струмяни, с.Брежани, с.Градево и с.Сенокос, община Симитли, област Благоевград

"ГБС - имоти" АД

Виж имейла...

 

 

 

 

02 915 17 32

3.

№ РД-16-16/ 13.05.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Брезница и с.Корница, община Гоце Делчев, с.Горна Сушица, с.Лиляново, с.Пирин, с.Плоски и с.Сугарево, община Сандански, с.Илинденци (вкл. общински център с.Струмяни), община Струмяни, с.Брежани, с.Градево и с.Сенокос, община Симитли, област Благоевград

"ГБС - имоти" АД

Виж имейла...

 

 

02 915 17 32

4.

№ РД-16-16/ 13.05.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Брезница и с.Корница, община Гоце Делчев, с.Горна Сушица, с.Лиляново, с.Пирин, с.Плоски и с.Сугарево, община Сандански, с.Илинденци (вкл. общински център с.Струмяни), община Струмяни, с.Брежани, с.Градево и с.Сенокос, община Симитли, област Благоевград

"ГБС - имоти" АД

Виж имейла...

02 915 17 32

5.

№ РД-16-14/ 13.05.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Балдево, с.Гърмен, с.Ковачевица, с.Лещен, с.Марчево, с.Огняново, с.Осиково, с.Рибново и с.Скребатно, община Гърмен, област Благоевград

"Игео" ООД

Виж имейла...

0887 565 253

6.

№ РД-16-48/ 04.11.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Генерал Тодоров, с. Кромидово, с. Кулата, с. Кърналово, с. Марикостиново, с.Митино, с. Ново Кономлади и с.Рупите, община Петрич, гр. Кресна, с. Горна Брезница, с.Долна Градешница, с. Ощава, с. Сливница и с. Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград

"Геобилд инженеринг" ООД

Виж имейла...

0879 487 796

7.

№ РД-16-48/ 04.11.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Генерал Тодоров, с. Кромидово, с. Кулата, с. Кърналово, с. Марикостиново, с.Митино, с. Ново Кономлади и с.Рупите, община Петрич, гр. Кресна, с. Горна Брезница, с.Долна Градешница, с. Ощава, с. Сливница и с. Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград

"Геобилд инженеринг" ООД

Виж имейла...

0879 487 796

област БУРГАС

8.

№ РД-16-50/ 11.11.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на гр. Карнобат, община Карнобат, с. Бата, с. Белодол, с. Габерово, с. Гълъбец, с. Дъбник, с. Козичино, с. Косовец, с. Порой и с. Страцин, община Поморие, с. Бродилово, с. Българи, с. Кондолово, с. Кости и с. Фазаново, община Царево, област Бургас

"Каруел" ООД

Виж имейла...

 

 

0898 694 220

9.

№ РД-16-50/ 11.11.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на гр. Карнобат, община Карнобат, с. Бата, с. Белодол, с. Габерово, с. Гълъбец, с. Дъбник, с. Козичино, с. Косовец, с. Порой и с. Страцин, община Поморие, с. Бродилово, с. Българи, с. Кондолово, с. Кости и с. Фазаново, община Царево, област Бургас

"Каруел" ООД

Виж имейла...

0898 694 220

10.

№ РД-16-50/ 11.11.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на гр. Карнобат, община Карнобат, с. Бата, с. Белодол, с. Габерово, с. Гълъбец, с. Дъбник, с. Козичино, с. Косовец, с. Порой и с. Страцин, община Поморие, с. Бродилово, с. Българи, с. Кондолово, с. Кости и с. Фазаново, община Царево, област Бургас

"Каруел" ООД

Виж имейла...

0898 694 220

11.

№ РД-16-39/ 21.09.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на гр.Камено, с.Винарско, с.Вратица, с.Желязово, с.Кръстина, с.Ливада, с.Полски извор, с.Русокастро, с.Трояново и с.Тръстиково, община Камено, област Бургас

"Глобал Гео" ЕООД

Виж имейла...

0888 553 619

област ВАРНА

12.

№ РД-16-28/ 12.08.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с.Ботево, с.Водица, с.Засмяно, с.Крумово, с.Любен Каравелово, с.Новаково и с.Радево, община Аксаково, област Варна

ДЗЗД "Строител - Дая":
"Строител" ООД;

"Дая Райзинг" ЕООД

Виж имейла...

 

област ВЕЛИКО ТЪРНОВО

13.

№ РД-16-35/ 12.10.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на гр. Павликени, община Павликени, с. Балван, с. Ветринци, с. Никюп и с. Хотница, община Велико Търново, област Велико Търново

"Сървей груп" ЕООД

Виж имейла...

02 850 20 03
0883 487 753

14.

№ РД-16-35/ 12.10.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на гр. Павликени, община Павликени, с. Балван, с. Ветринци, с. Никюп и с. Хотница, община Велико Търново, област Велико Търново

"Сървей груп" ЕООД

Виж имейла...

02 850 20 03
0883 487 753

15.

№ РД-16-38/ 21.09.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с.Беброво, с.Блъсковци, с.Бойковци, с.Буйновци, с.Дебели рът, с.Дрента, с.Илаков рът, с.Каменари, с.Константин, с.Костел, с.Майско, с.Марян, с.Мийковци, с.Палици, с.Руховци, с.Средни колиби, с.Тодювци, с.Чакали, с.Шилковци и с.Яковци, община Елена, област Велико Търново

"Зенит - гео" ЕООД

Виж имейла...

02 818 25 55
0897 95 66 44

област ВИДИН

16.

№ РД-16-27/ 10.08.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на гр.Димово, с.Бела, с.Върбовчец, с.Дълго поле, с.Карбинци, с.Кладоруб, с.Лагошевци, с.Мали Дреновец, с.Медовница, с.Орешец, с.Острокапци, с.Скомля, с.Шипот, с.Яньовец и с.Ярловица, община Димово, област Видин

"Рила Инфотех" ЕООД

Виж имейла...

0888 414 406

област ВРАЦА

17.

№ РД-16-33/ 13.08.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с.Баница, с.Бели извор, с.Вировско, с.Власатица, с.Девене, с.Лиляче, с.Нефела, с.Оходен, с.Тишевица и с.Чирен, община Враца, област Враца

"Сървей груп" ЕООД

Виж имейла...

02 850 20 03;

0883 487 753

18.

№ РД-16-90/ 30.12.2022 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с. Веслец, с. Върбица, с. Голямо Пещене, с. Горно Пещене, с. Костелево, с. Лютаджик, с. Мало Пещене, с. Мраморен, с. Паволче, с. Три кладенци и с. Челопек, община Враца, област Враца

"Геоинженеринг" ООД

Виж имейла...

 

02 818 25 55

0897 95 66 44

област ГАБРОВО

19.

№ РД-16-34/ 18.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Батошево, с. Шумата, с. Градище,
с. Душево и с. Ряховците, община Севлиево, област Габрово

"Сървей груп" ЕООД

Виж имейла...

02 850 20 03;

0883 487 753

20.

№ РД-16-37/ 21.09.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с.Ганчовец, с.Гостилица, с.Длъгня, с.Зая, с.Каломен, с.Караиванца, с.Радовци, с.Скалско, с.Чуково, с.Царева ливада и с.Янтра, община Дряново, област Габрово

"Геоцвет" ЕООД

Виж имейла...

0879 495 414

област ДОБРИЧ

21.

№ РД-16-18/ 23.04.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на

гр. Генерал Тошево, с. Петлешково,
с. Писарово, с. Присад, с. Дъбовик,

с. Пленимир, с. Равнец, с. Кардам,

с. Огражден и с. Снягово, община Генерал Тошево, област Добрич

"Рила Инфотех" ЕООД

Виж имейла...

0888 414 406

22.

№ РД-16-19/ 23.04.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на

с. Зограф, с. Пчеларово, с. Краище,
с. Красен, с. Лозница, с. Росен,
с. Росица, с. Житен, с. Градини, с. Сноп, с. Узово, с. Изворово и с. Къпиново, община Генерал Тошево, област Добрич

"Геосад" ЕООД

Виж имейла...

0878 192 809

23.

№ РД-16-37/ 13.10.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Бранище, с. Врачанци, с. Дончево, с.Овчарово, с.Паскалево, с. Плачи дол, с. Победа, с. Полковник Минково, с. Приморци, с. Смолница, с. Стефан Караджа, с. Стефаново и с. Стожер, община Добрич-селска, област Добрич

"Геоинженеринг" ООД

Виж имейла...

02 818 25 55
0897 95 66 44

24.

№ РД-16-36/ 31.08.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с.Бенковски, с.Долина, с.Карапелит, с.Котленци, с.Одринци, с.Орлова могила, с.Полковник Свещарово, с.Попгригорово, с.Пчелино и с.Славеево, община Добрич-селска, област Добрич

"Геоинженеринг" ООД

Виж имейла...

02 818 25 55
0897 95 66 44

област КЪРДЖАЛИ

25.

№ РД-16-59/ 17.11.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на гр. Ардино, община Ардино, с. Глухар, с. Енчец, с. Пепелище, с. Опълченско, с.Резбарци и с. Сипей, община Кърджали, с. Габрово, с.Комунига, с.Петелово и с. Пчеларово, община Черноочене, област Кърджали

ЕТ "СКГ-Илиян Тодоров"

Виж имейла...

0888 45 46 74
0888 45 46 75
 

26.

№ РД-16-59/ 17.11.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на гр. Ардино, община Ардино, с. Глухар, с. Енчец, с. Пепелище, с. Опълченско, с.Резбарци и с. Сипей, община Кърджали, с. Габрово, с.Комунига, с.Петелово и с. Пчеларово, община Черноочене, област Кърджали

ЕТ "СКГ-Илиян Тодоров"

Виж имейла...

0888 45 46 74
0888 45 46 75
 

27.

№ РД-16-59/ 17.11.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на гр. Ардино, община Ардино, с. Глухар, с. Енчец, с. Пепелище, с. Опълченско, с.Резбарци и с. Сипей, община Кърджали, с. Габрово, с.Комунига, с.Петелово и с. Пчеларово, община Черноочене, област Кърджали

ЕТ "СКГ-Илиян Тодоров"

Виж имейла...

0888 45 46 74
0888 45 46 75
 

28.

№ РД-16-34/ 18.08.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с.Бял извор, с.Боровица, с.Горно Прахово, с.Жълтуша, с.Млечино и с.Падина, община Ардино, с.Бакалите, с.Безводно, с.Бели вир, с.Беснурка, с.Божурци, с.Боровско, с.Босилица, с.Бостанци, с.Бърза река, с.Верско, с.Водач, с.Вождово, с.Войново, с.Възел, с.Даскалово, с.Драганово, с.Дядовско, с.Железник, с.Женда, с.Житница, с.Йончово, с.Каняк, с.Куцово, с.Лясково, с.Минзухар, с.Мурга, с.Небеска, с.Новоселище, с.Ночево, с.Паничково, с.Патица, с.Русалина, с.Свободиново, с.Соколите, с.Средска, с.Стражница, с.Черна нива, с.Ябълчени и с.Яворово, община Черноочене, област Кърджали

"Кохаб" ЕООД

Виж имейла...

0897 983 200

29.

№ РД-16-34/ 18.08.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с.Бял извор, с.Боровица, с.Горно Прахово, с.Жълтуша, с.Млечино и с.Падина, община Ардино, с.Бакалите, с.Безводно, с.Бели вир, с.Беснурка, с.Божурци, с.Боровско, с.Босилица, с.Бостанци, с.Бърза река, с.Верско, с.Водач, с.Вождово, с.Войново, с.Възел, с.Даскалово, с.Драганово, с.Дядовско, с.Железник, с.Женда, с.Житница, с.Йончово, с.Каняк, с.Куцово, с.Лясково, с.Минзухар, с.Мурга, с.Небеска, с.Новоселище, с.Ночево, с.Паничково, с.Патица, с.Русалина, с.Свободиново, с.Соколите, с.Средска, с.Стражница, с.Черна нива, с.Ябълчени и с.Яворово, община Черноочене, област Кърджали

"Кохаб" ЕООД

Виж имейла...

0897 983 200

30.

№ РД-16-86/ 21.12.2022

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с. Априлци, с. Бенковски, с. Горно Кирково, с. Джерово, с. Добромирци, с. Китна, с. Могиляне, с. Пресека, с. Чакаларово и с. Шумнатица, община Кирково, област Кърджали

"Геоцвет" ЕООД

Виж имейла...

0879 495 414

област КЮСТЕНДИЛ

31.

№ РД-16-85/ 21.12.2022 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с. Горна Брестница, с. Горна Гращица, с. Драговищица, с. Катрище, с. Коняво, с. Копиловци, с. Лозно, с. Мазарачево, с. Николичевци, с. Радловци, с. Ръсово, с. Скриняно, с. Соволяно, с. Таваличево, с. Шишковци и с. Ябълково, община Кюстендил, област Кюстендил

"Консултантска агенция Аргус" ООД

Виж имейла...

02 920 04 69

0888 315 964
 

област МОНТАНА

32.

№ РД-16-79/ 20.12.2022 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с. Видлица, с. Еловица и с. Помеждин, община Георги Дамяново, с. Винище, с. Вирове, с. Войници, с. Габровница, с. Горна Вереница, с. Горно Церовене, с. Долна Вереница, с. Долна Рикса, с. Крапчене, с. Стубел, с. Сумер и с. Трифоново, община Монтана, област Монтана

"Каруел" ООД

Виж имейла...

0898 694 220

33.

№ РД-16-79/ 20.12.2022 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с. Видлица, с. Еловица и с. Помеждин, община Георги Дамяново, с. Винище, с. Вирове, с. Войници, с. Габровница, с. Горна Вереница, с. Горно Церовене, с. Долна Вереница, с. Долна Рикса, с. Крапчене, с. Стубел, с. Сумер и с. Трифоново, община Монтана, област Монтана

"Каруел" ООД

Виж имейла...

0898 694 220

област ПАЗАРДЖИК

34.

№ РД-16-20/ 14.06.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Аканджиево, с. Габровица, с. Дъбравите, с. Мененкьово, с. Момина клисура и с. Сестримо, община Белово, с. Абланица, с. Биркова, с. Бозьова, с. Бутрева, с.Враненци, с. Грашево, с. Горна Дъбева, с. Драгиново, с. Кръстава, с. Пашови, с. Рохлева, с. Света Петка, с. Цветино, с. Чолакова и с. Юндола, община Велинград, област Пазарджик

ДЗЗД "Геопроекти":
ЕТ "Геоинженеринг-Н.Киров";
"Геобиб" ООД;
"Пазарджишки терит. кадастър" ЕООД

Виж имейла...

034 40 55 55

35.

№ РД-16-20/ 14.06.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Аканджиево, с. Габровица, с. Дъбравите, с. Мененкьово, с. Момина клисура и с. Сестримо, община Белово, с. Абланица, с. Биркова, с. Бозьова, с. Бутрева, с.Враненци, с. Грашево, с. Горна Дъбева, с. Драгиново, с. Кръстава, с. Пашови, с. Рохлева, с. Света Петка, с. Цветино, с. Чолакова и с. Юндола, община Велинград, област Пазарджик

ДЗЗД "Геопроекти":
ЕТ "Геоинженеринг-Н.Киров";
"Геобиб" ООД;
"Пазарджишки терит. кадастър" ЕООД

Виж имейла...

034 40 55 55

36.

№ РД-16-35/ 31.08.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с. Бяга, с. Исперихово, с. Козарско, с. Равногор и с. Розово, община Брацигово, гр. Сърница, с. Медени поляни и с. Побит камък, община Сърница, област Пазарджик

ДЗЗД "Геопроекти":
ЕТ "Геоинженеринг-Н.Киров";
"Геобиб" ООД;
"Пазарджишки терит. кадастър" ЕООД

Виж имейла...

034 40 55 55

37.

№ РД-16-35/ 31.08.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с. Бяга, с. Исперихово, с. Козарско, с. Равногор и с. Розово, община Брацигово, гр. Сърница, с. Медени поляни и с. Побит камък, община Сърница, област Пазарджик

ДЗЗД "Геопроекти":
ЕТ "Геоинженеринг-Н.Киров";
"Геобиб" ООД;
"Пазарджишки терит. кадастър" ЕООД

Виж имейла...

034 40 55 55

38.

№ РД-16-83/ 21.12.2022 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на гр. Септември, гр. Ветрен, с. Варвара, с. Ветрен дол, с. Семчиново и с. Симеоновец, община Септември, област Пазарджик

"Зенит - гео" ЕООД

Виж имейла...

02 818 25 55
0897 95 66 44

област ПЕРНИК

39.

№ РД-16-6/ 02.03.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Долна Секирна, с. Кошарево, с. Красава, с. Ноевци и с. Ребро, община Брезник, с. Студена и с. Кралев дол, община Перник, област Перник

"Геобилд инженеринг" ООД

Виж имейла...

0879 487 796

40.

№ РД-16-6/ 02.03.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Долна Секирна, с. Кошарево, с. Красава, с. Ноевци и с. Ребро, община Брезник, с. Студена и с. Кралев дол, община Перник, област Перник

"Геобилд инженеринг" ООД

Виж имейла...

0879 487 796

41.

№ РД-16-29/ 13.08.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с. Арзан, с. Банище, с. Билинци, с. Брусник, с. Гоз, с. Горни Романци, с. Горна Секирна, с. Гърло, с. Долни Романци, с. Душинци, с. Завала, с. Конска, с. Кривонос, с. Муртинци, с. Непразненци, с. Озърновци, с. Ръжавец, с. Слаковци, с. Сопица, с. Станьовци и с. Ярославци, община Брезник, област Перник

"Геомера" ЕООД

Breznik2021@cadastre.bg 

0878 26 86 12

42.

№ РД-16-80/ 20.12.2022 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с. Байкалско, с. Борнарево, с. Горна Диканя, с. Гълъбник, с. Долна Диканя, с. Драгомирово, с. Дрен, с. Копаница, с. Николаево, с. Радибош, с. Старо село, с. Углярци и с. Червена могила, община Радомир, област Перник

"Сървей груп" ЕООД

 

Виж имейла...

02 850 20 03 0876 711 961

област ПЛЕВЕН

43.

№ РД-16-5/ 22.02.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре, с. Божурица, с. Горна Митрополия, с. Победа и с. Подем, община Долна Митрополия, област Плевен

ДЗЗД "Строител - Дая":
"Строител" ООД;

"Дая Райзинг" ЕООД

Виж имейла...

 

0888 657 935

44.

№ РД-16-58/ 21.12.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с.Брест, с.Гиген, с.Долни Вит, с.Дъбован, с. Искър, с.Крета, с.Ленково, с.Милковица и с.Шияково, община Гулянци, област Плевен

"Кохаб" ЕООД

Виж имейла...

 

0897 983 200

област ПЛОВДИВ

45.

№ РД-16-51/ 11.11.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на гр. Съединение, с. Голям чардак, с. Драгомир, с. Любен, с. Малък чардак, с. Найден Герово, с. Правище и с. Церетелево, община Съединение, област Пловдив

"Консултантска агенция Аргус" ООД

Виж имейла...

02 920 04 69

0888 315 964
 

46.

№ РД-16-28/ 10.06.2022 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с.Беловица, с.Красново, с.Кръстевич, с.Мало Крушево, с.Михилци, с.Мътеница, с.Ново Железаре, с.Паничери, с.Старо Железаре, с.Старосел и с.Черничево, община Хисаря, област Пловдив

"Геоинженеринг " ООД

Виж имейла...

02 818 25 55
0897 95 66 44

47.

№ РД-16-6/ 24.01.2023 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на гр. Стамболийски, с. Йоаким Груево, с. Куртово Конаре, с. Ново село, община Стамболийски, област Пловдив

"Геобилд инженеринг" ООД

Виж имейла...

0879 487 796

 

област РАЗГРАД

48.

№ РД-16-78/ 20.12.2022 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с. Балкански, с. Осенец, с. Пороище, с. Радинград, с. Черковна, с. Ясеновец, община Разград, област Разград

"Кохаб" ЕООД

Виж имейла...

0897 983 200

област РУСЕ

49.

№ РД-16-14/ 11.05.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Пиргово и с. Щръклево, община Иваново, с. Бъзън, гр. Мартен, с. Николово, с. Сандрово и с. Червена вода, община Русе, област Русе

„Глобал Гео“ ЕООД

Виж имейла...

0888 553 619

 

50.

№ РД-16-14/ 11.05.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Пиргово и с. Щръклево, община Иваново, с. Бъзън, гр. Мартен, с. Николово, с. Сандрово и с. Червена вода, община Русе, област Русе

„Глобал Гео“ ЕООД

Виж имейла...

0888 553 619

51.

№ РД-16-57/ 21.12.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на гр. Ветово, гр. Глоджево, с. Кривня, с. Писанец и с. Смирненски, община Ветово, област Русе

„Глобал Гео“ ЕООД

 

 

Виж имейла...

0888 553 619

област СИЛИСТРА

52.

№ РД-16-56/ 12.11.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Бабук, с. Богорово, с. Брадвари, с. Срацимир и с. Ценович, община Силистра, област Силистра

"Кохаб" ЕООД

Виж имейла...

0897 983 200

53.

№ РД-16-1/ 04.01.2022 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с. Алеково, с. Бистра, с. Васил Левски, с. Кутловица, с. Цар Асен и с. Чуковец, община Алфатар, с. Българка, с. Главан, с. Йорданово, с. Казимир, с. Попкралево и с. Сърпово, община Силистра, област Силистра

„Игео ” ООД

Виж имейла...

 

0887 565 253

54.

№ РД-16-1/ 04.01.2022 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с. Алеково, с. Бистра, с. Васил Левски, с. Кутловица, с. Цар Асен и с. Чуковец, община Алфатар, с. Българка, с. Главан, с. Йорданово, с. Казимир, с. Попкралево и с. Сърпово, община Силистра, област Силистра

„Игео” ООД

Виж имейла...

 

0887 565 253

55.

№ РД-16-18/ 10.04.2023 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с. Босна, с. Гарван, с. Ирник, с. Искра, с. Любен, с. Нова Попина, с. Поляна, с. Попина, с. Слатина и с. Ястребна, община Ситово, област Силистра

"Геодезия - 97" ЕООД

Виж имейла...

0897 905 006

област СЛИВЕН

56.

№ РД-16-56/ 21.12.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с. Братан, с. Градец, с. Дъбова, с. Малко село, с. Медвен, с. Орлово, с. Остра могила, с. Седларево, с. Соколарци и с. Топузево, община Котел, област Сливен

ЕТ „Милд - Милен Димиев”

Виж имейла...

 

0883 487 753

57.

№ РД-16-89/ 30.12.2022 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на гр. Шивачево, с. Близнец, с. Боров дол, с. Бяла паланка, с. Жълт бряг, с. Оризари, с. Сборище, с. Сърцево и с. Червенаково, община Твърдица, област Сливен

ДЗЗД "Геопроекти":

1. ЕТ "Геоинженеринг-Н.Киров";

2. "Геобиб" ООД;

3. "Пазарджишки териториален кадастър" ЕООД

Виж имейла...

034 40 55 55

област СМОЛЯН

58.

№ РД-16-27/ 17.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Аламовци, с. Долен, с. Ерма река,
с. Кушла, с. Старцево, с. Страшимир и
с. Цацаровци, община Златоград, област Смолян

"Геобилд инженеринг" ООД

Виж имейла...

0879 487 796

 

 

 

 

 

59.

№ РД-16-8/ 15.03.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Витина, с. Войкова лъка, с. Елховец, с. Иваново, с. Мочуре, с. Оглед, с. Пловдивци, с. Поляна, с. Равнината, с. Рибница и с. Чепинци, община Рудозем и с. Богутево, с. Зорница, с. Малево, с. Павелско, с. Орехово и с. Хвойна, община Чепеларе, област Смолян

"Геоинженеринг " ООД

Виж имейла...

02 818 25 55
0897 95 66 44

60.

№ РД-16-8/ 15.03.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Витина, с. Войкова лъка, с. Елховец, с. Иваново, с. Мочуре, с. Оглед, с. Пловдивци, с. Поляна, с. Равнината, с. Рибница и с. Чепинци, община Рудозем и с. Богутево, с. Зорница, с. Малево, с. Павелско, с. Орехово и с. Хвойна, община Чепеларе, област Смолян

"Геоинженеринг " ООД

Виж имейла...

02 818 25 55
0897 95 66 44

61.

№ РД-16-55/ 21.12.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с. Давидково и с. Загражден, община Баните, с. Буйново, с. Кожари и с. Ягодина, община Борино, с. Барутин, с. Бръщен, с. Змеица, с. Късак, с. Любча, с. Црънча и с. Чавдар, община Доспат, област Смолян

ДЗЗД "Геопроекти":

1. ЕТ "Геоинженеринг-Н.Киров";

2. "Геобиб" ООД;

3. "Пазарджишки териториален кадастър" ЕООД

Виж имейла...

 

034 40 55 55

62.

№ РД-16-55/ 21.12.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с. Давидково и с. Загражден, община Баните, с. Буйново, с. Кожари и с. Ягодина, община Борино, с. Барутин, с. Бръщен, с. Змеица, с. Късак, с. Любча, с. Црънча и с. Чавдар, община Доспат, област Смолян

ДЗЗД "Геопроекти":

1. ЕТ "Геоинженеринг-Н.Киров";

2. "Геобиб" ООД;

3. "Пазарджишки териториален кадастър" ЕООД

Виж имейла...

 

 

034 40 55 55

63.

№ РД-16-55/ 21.12.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с. Давидково и с. Загражден, община Баните, с. Буйново, с. Кожари и с. Ягодина, община Борино, с. Барутин, с. Бръщен, с. Змеица, с. Късак, с. Любча, с. Црънча и с. Чавдар, община Доспат, област Смолян

ДЗЗД "Геопроекти":

1. ЕТ "Геоинженеринг-Н.Киров";

2. "Геобиб" ООД;

3. "Пазарджишки териториален кадастър" ЕООД

Виж имейла...

 

 

034 40 55 55

област СОФИЯ

64.

№ РД-16-9/ 20.07.2017 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Алино, с.Ковачевци, с.Поповяне и с.Ярлово, община Самоков, обл. София

"ГБС-Имоти" АД

Виж имейла...

02 915 18 31

65.

№ РД-16-10/ 20.07.2017 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Белчин, с.Клисура, с.Продановци, с.Райово и с.Рельово, община Самоков, област София

"ГБС-Имоти" АД

Виж имейла...

02 915 18 31

66.

№ РД-16-7/ 13.03.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Врачеш и с.Трудовец, община Ботевград, област София

"Геоцвет" ЕООД

Виж имейла...  

0879 495 414

67.

№ РД-16-52/ 11.11.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землището на гр. Правец, община Правец, област София

СД "Геоид-93-Колeв и сие"

Виж имейла...

0888 715 408

68.

№ РД-16-54/ 21.12.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с. Липница, с. Новачене и с. Скравена, община Ботевград, гр. Елин Пелин, с. Нови хан и с. Равно поле, община Елин Пелин, област София

"Зенит - гео" ЕООД

Виж имейла...

 

 

02 818 25 55
0897 95 66 44

69.

№ РД-16-54/ 21.12.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с. Липница, с. Новачене и с. Скравена, община Ботевград, гр. Елин Пелин, с. Нови хан и с. Равно поле, община Елин Пелин, област София

"Зенит - гео" ЕООД

Виж имейла...

 

 

02 818 25 55
0897 95 66 44

област СТАРА ЗАГОРА

70.

№ РД-16-2/ 05.01.2022 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на гр. Крън, гр. Шипка, с. Бузовград, с. Голямо Дряново, с. Горно Изворово, с. Горно Черковище, с. Долно Изворово, с. Дунавци, с. Копринка, с. Кънчево, с. Овощник, с. Розово, с. Ръжена, с. Средногорово, с. Хаджидимитрово, с. Черганово и с. Ясеново, община Казанлък, област Стара Загора

ЕТ "СКГ-Илиян Тодоров"

Виж имейла...

 

 

0888 45 46 74
0888 45 46 75
 

71.

№ РД-16-81/ 20.12.2022 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с. Братя Кунчеви, с. Дълбоки, с. Калитиново, с. Колена, с. Люляк, с. Оряховица, с. Плоска могила, с. Подслон, с. Руманя, с. Хан Аспарухово и с. Хрищени, община Стара Загора, област Стара Загора

"Глобал Гео" ЕООД

Виж имейла...

 

0888 553 619

област ТЪРГОВИЩЕ

72.

№ РД-16-53/ 21.12.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с. Божурка, с. Братово, с. Вардун, с. Горна Кабда, с. Копрец, с. Кошничари, с. Кръшно, с. Макариополско, с. Маково, с. Миладиновци, с. Мировец, с. Надарево, с. Осен, с. Пайдушко, с. Подгорица, с. Пресиян, с. Пресяк, с. Пролаз, с. Ралица, с. Росина, с. Съединение, с. Твърдинци, с. Търновца, с. Цветница и с. Черковна, община Търговище, област Търговище

"Рила Инфотех" ЕООД

Виж имейла...

 

 

0888 414 406

област ХАСКОВО

73.

№ РД-16-53/ 11.11.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Войводово, с. Долно Войводино, с. Книжовник, с. Корен, с. Любеново, с. Манастир, с. Мандра, с. Маслиново, с. Николово, с. Орлово, с. Родопи, с. Стойково и с. Тракиец, община Хасково, област Хасково

ДЗЗД "Геопроекти":
ЕТ "Геоинженеринг-Н.Киров";
"Геобиб" ООД;
"Пазарджишки терит. кадастър" ЕООД

 

 

Виж имейла...

034 40 55 55

74.

№ РД-16-59/ 22.12.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на гр.Ивайловград, с.Белополци, с.Белополяне, с.Горноселци, с.Гугутка, с.Долно Луково, с.Драбишна, с.Железари, с.Железино, с.Камилски дол, с.Конници, с.Мандрица, с.Плевун, с.Покрован, с.Розино, с.Свирачи, с.Сив кладенец, с.Черни рид и с.Черничино, община Ивайловград, област Хасково

"Геобилд инженеринг" ООД

Виж имейла...

0879 487 796

 

75.

№ РД-16-84/ 21.12.2022 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с. Варник, с. Генералово, с. Дервишка могила, с. Димитровче, с. Костур, с. Левка, с. Лисово, с. Маточина, с. Мезек, с. Михалич, с. Младиново, с. Момково, с. Мустрак, с. Пашово, с. Пъстрогор, с. Равна гора, с. Райкова могила, с. Сива река, с. Сладун, с. Студена, с. Чернодъб и с. Щит, община Свиленград, област Хасково

"Консултантска Агенция Модекс" ЕООД

Виж имейла...

0888 414 406

област ШУМЕН

76.

№ РД-16-54/ 11.11.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Имренчево, с. Миланово, с. Мокреш, с. Мостич и с. Суха река, община Велики Преслав, с. Александрово, с. Бял бряг, с. Веселиново, с. Желъд, с. Кълново, с. Ново Янково и с. Янково, община Смядово, с. Беджене, с. Войвода, с. Жилино, с. Мировци, с. Писарево, с. Правенци, с. Преселка, с. Сечище и с. Тръница, община Нови пазар, област Шумен

"Сървей груп" ЕООД

Виж имейла...

0883 487 753

77.

№ РД-16-54/ 11.11.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Имренчево, с. Миланово, с. Мокреш, с. Мостич и с. Суха река, община Велики Преслав, с. Александрово, с. Бял бряг, с. Веселиново, с. Желъд, с. Кълново, с. Ново Янково и с. Янково, община Смядово, с. Беджене, с. Войвода, с. Жилино, с. Мировци, с. Писарево, с. Правенци, с. Преселка, с. Сечище и с. Тръница, община Нови пазар, област Шумен

"Сървей груп" ЕООД

Виж имейла...

0883 487 753

78.

№ РД-16-54/ 11.11.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Имренчево, с. Миланово, с. Мокреш, с. Мостич и с. Суха река, община Велики Преслав, с. Александрово, с. Бял бряг, с. Веселиново, с. Желъд, с. Кълново, с. Ново Янково и с. Янково, община Смядово, с. Беджене, с. Войвода, с. Жилино, с. Мировци, с. Писарево, с. Правенци, с. Преселка, с. Сечище и с. Тръница, община Нови пазар, област Шумен

"Сървей груп" ЕООД

Виж имейла...

0883 487 753

79.

№ РД-16-33/ 21.06.2022 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с.Върбяне, с.Златна нива, с.Косово, с.Марково и с.Могила, община Каспичан, област Шумен

ЕТ "Кирил Данаилов - ТОП - ГЕО"

Виж имейла...

02 917 56 37

област ЯМБОЛ

80.

№ РД-16-58/ 17.11.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Зимница, с. Лозенец и с. Недялско, община Стралджа, с. Голям манастир, с. Дражево, с. Кукорево, с. Могила, с. Симеоново и с. Тенево, община Тунджа, област Ямбол

"Зенит - гео" ЕООД

Виж имейла...

02 818 25 55
0897 95 66 44

81.

№ РД-16-58/ 17.11.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Зимница, с. Лозенец и с. Недялско, община Стралджа, с. Голям манастир, с. Дражево, с. Кукорево, с. Могила, с. Симеоново и с. Тенево, община Тунджа, област Ямбол

"Зенит - гео" ЕООД

Виж имейла...

02 818 25 55
0897 95 66 44

82.

№ РД-16-23/ 17.05.2022 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с.Голямо Крушево, с.Камен връх, с.Мамарчево, с.Оман и с.Попово, община Болярово, с.Борисово, с.Добрич, с.Жребино, с.Лалково, с.Малко Кирилово, с. Стройно и с.Чернозем, община Елхово, област Ямбол

"Сървей груп" ЕООД

Виж имейла...

 

0883 487 753

83.

№ РД-16-23/ 17.05.2022 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с.Голямо Крушево, с.Камен връх, с.Мамарчево, с.Оман и с.Попово, община Болярово, с.Борисово, с.Добрич, с.Жребино, с.Лалково, с.Малко Кирилово, с. Стройно и с.Чернозем, община Елхово, област Ямбол

"Сървей груп" ЕООД

Виж имейла...

 

0883 487 753

84.

№ РД-16-5/ 24.01.2023 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии и отстраняване на явна фактическа грешка на застроени територии в землищата на с. Воден, с. Вълчи извор, с. Горска поляна, с. Денница, с. Дъбово, с. Златиница, с. Иглика, с. Крайново, с. Малко Шарково и с. Ситово, община Болярово, област Ямбол

ЕТ „Милд - Милен Димиев”

Виж имейла...

 

0883 487 753

                     

 

slogan bg