Премини към основното съдържание

Справка за изпълнителите, създаващи кадастрална карта и кадастрални регистри

Справка на изпълнители създаващи кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР)

№ по ред

Заповед за открито производство

Предмет

Изпълнител

e-mail

телефон

област БЛАГОЕВГРАД

1.

№ РД-16-16/ 13.05.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Брезница и с.Корница, община Гоце Делчев, с.Горна Сушица, с.Лиляново, с.Пирин, с.Плоски и с.Сугарево, община Сандански, с.Илинденци (вкл. общински център с.Струмяни), община Струмяни, с.Брежани, с.Градево и с.Сенокос, община Симитли, област Благоевград

"ГБС - имоти" АД

Виж имейла...

02 915 17 32

2.

№ РД-16-16/ 13.05.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Брезница и с.Корница, община Гоце Делчев, с.Горна Сушица, с.Лиляново, с.Пирин, с.Плоски и с.Сугарево, община Сандански, с.Илинденци (вкл. общински център с.Струмяни), община Струмяни, с.Брежани, с.Градево и с.Сенокос, община Симитли, област Благоевград

"ГБС - имоти" АД

Виж имейла...

02 915 17 32

3.

№ РД-16-16/ 13.05.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Брезница и с.Корница, община Гоце Делчев, с.Горна Сушица, с.Лиляново, с.Пирин, с.Плоски и с.Сугарево, община Сандански, с.Илинденци (вкл. общински център с.Струмяни), община Струмяни, с.Брежани, с.Градево и с.Сенокос, община Симитли, област Благоевград

"ГБС - имоти" АД

Виж имейла...

02 915 17 32

4.

№ РД-16-16/ 13.05.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Брезница и с.Корница, община Гоце Делчев, с.Горна Сушица, с.Лиляново, с.Пирин, с.Плоски и с.Сугарево, община Сандански, с.Илинденци (вкл. общински център с.Струмяни), община Струмяни, с.Брежани, с.Градево и с.Сенокос, община Симитли, област Благоевград

"ГБС - имоти" АД

Виж имейла...

02 915 17 32

5.

№ РД-16-15/ 13.05.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Бело поле, с.Бистрица, с.Горно Хърсово, с.Дъбрава, с.Зелендол, с.Изгрев, с.Марулево, с.Мощанец, с.Покровник, с.Рилци и с.Церово, община Благоевград, област Благоевград

"Геомера" ЕООД

Виж имейла...

0878 26 86 12

6.

№ РД-16-13/ 13.05.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Българчево, с.Бучино, с.Габрово, с.Дебочица, с.Делвино, с.Дренково, с.Клисура, с.Лешко, с.Лисия, с.Логодаж, с.Обел, с.Падеш, с.Селище, община Благоевград, област Благоевград

ЕТ "Кирил Данаилов - ТОП - ГЕО"

Виж имейла...

02 917 56 37

7.

№ РД-16-14/ 13.05.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Балдево, с.Гърмен, с.Ковачевица, с.Лещен, с.Марчево, с.Огняново, с.Осиково, с.Рибново и с.Скребатно, община Гърмен, област Благоевград

"Игео" ООД

Виж имейла...

0887 565 253

8.

№ РД-16-8/ 13.03.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Беласица, с.Габрене, с.Камена, с.Ключ, с.Коларово, с.Първомай, с.Самуилово, с.Скрът, с.Струмешница и с.Яворница, община Петрич, област Благоевград

"Геокад-93" ЕООД

 

 

 

 

 

 

 

Виж имейла...

02 931 30 17

9.

№ РД-16-48/ 04.11.2020 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Генерал Тодоров, с. Кромидово, с. Кулата, с. Кърналово, с. Марикостиново, с.Митино, с. Ново Кономлади и с.Рупите, община Петрич, гр. Кресна, с. Горна Брезница, с.Долна Градешница, с. Ощава, с. Сливница и с. Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград

"Геобилд инженеринг" ООД

Виж имейла...

0879 487 796

10.

№ РД-16-48/ 04.11.2020 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Генерал Тодоров, с. Кромидово, с. Кулата, с. Кърналово, с. Марикостиново, с.Митино, с. Ново Кономлади и с.Рупите, община Петрич, гр. Кресна, с. Горна Брезница, с.Долна Градешница, с. Ощава, с. Сливница и с. Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград

"Геобилд инженеринг" ООД

Виж имейла...

0879 487 796

област БУРГАС

11.

№ РД-16-11/ 10.04.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Александрово, с. Горица,
с. Каменар, с. Лъка, с. Медово,  
община Поморие и селищно образувание Каменско на територията на населено място с. Манолич, община Сунгурларе, област Бургас

ЕТ „Кирил Данаилов-Топ-Гео"

Виж имейла...

02 917 56 37

12.

№ РД-16-50/ 11.11.2020 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на гр. Карнобат, община Карнобат, с. Бата, с. Белодол, с. Габерово, с. Гълъбец, с. Дъбник, с. Козичино, с. Косовец, с. Порой и с. Страцин, община Поморие, с. Бродилово, с. Българи, с. Кондолово, с. Кости и с. Фазаново, община Царево, област Бургас

"Каруел" ООД

Виж имейла...

 

 

0898 694 220

13.

№ РД-16-50/ 11.11.2020 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на гр. Карнобат, община Карнобат, с. Бата, с. Белодол, с. Габерово, с. Гълъбец, с. Дъбник, с. Козичино, с. Косовец, с. Порой и с. Страцин, община Поморие, с. Бродилово, с. Българи, с. Кондолово, с. Кости и с. Фазаново, община Царево, област Бургас

"Каруел" ООД

Виж имейла...

0898 694 220

14.

№ РД-16-50/ 11.11.2020 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на гр. Карнобат, община Карнобат, с. Бата, с. Белодол, с. Габерово, с. Гълъбец, с. Дъбник, с. Козичино, с. Косовец, с. Порой и с. Страцин, община Поморие, с. Бродилово, с. Българи, с. Кондолово, с. Кости и с. Фазаново, община Царево, област Бургас

"Каруел" ООД

Виж имейла...

0898 694 220

област ВАРНА

15.

№ РД-16-49/ 15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Изворник, с.Караманите и с.Стефан Караджа, община Вълчи дол, област Варна

"Хидро Мап" ЕООД

Виж имейла...

052 60 69 94

16.

№ РД-16-12/ 10.04.2020 г.

 

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на

гр. Долни чифлик, с. Кривини,
с. Пчелник,  с. Рудник, с. Старо Оряхово и с. Детелина, с. Юнец, община Долни чифлик, област Варна

"Геобилд инженеринг" ООД

Виж имейла...

 

0876 711 961

17.

№ РД-16-13/ 10.04.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на

с. Булаир, с. Бърдарево, с. Венелин,
с. Голица, с. Горен чифлик,
с. Гроздьово, с. Нова Шипка, с. Солник, община Долни чифлик, област Варна

"Консултантска агенция Аргус" ООД

Виж имейла...

02 920 04 69

0888 315 964

18.

№ РД-16-36/ 13.10.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на гр. Аксаково, с. Въглен, с. Генерал Кантарджиево, с. Доброглед, с. Долище, гр. Игнатиево, с. Изворско, с. Климентово, с. Куманово, с. Орешак, с. Припек и с. Слънчево, община Аксаково, област Варна

"Консултантска агенция Аргус" ООД

Виж имейла...

02 920 04 69
0888 315 964

област ВЕЛИКО ТЪРНОВО

19.

РД-16-52/ 19.12.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Малки чифлик и с. Шереметя, община Велико Търново и с. Орловец, с. Петко Каравелово, с. Полски Сеновец,  
с. Каранци и с. Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново

"Геобилд инженеринг" ООД

 

Виж имейла...

0876 711 961

20.

РД-16-47/ 18.12.2019 г.

 

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Вързулица, с. Масларево, с. Павел,
с. Иванча и с. Климентово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново

"Сървей груп" ЕООД

Виж имейла...

 

 

02 850 20 03

0883 487 753

21.

№ РД-16-35/ 12.10.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на гр. Павликени, община Павликени, с. Балван, с. Ветринци, с. Никюп и с. Хотница, община Велико Търново, област Велико Търново

"Сървей груп" ЕООД

Виж имейла...

02 850 20 03
0883 487 753

22.

№ РД-16-35/ 12.10.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на гр. Павликени, община Павликени, с. Балван, с. Ветринци, с. Никюп и с. Хотница, община Велико Търново, област Велико Търново

"Сървей груп" ЕООД

Виж имейла...

02 850 20 03
0883 487 753

област ВИДИН

23.

№ РД-16-30/ 17.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Бело поле, с. Динково, с. Дреновец,
с. Тополовец, с. Гюргич, с. Дражинци,
с. Плешивец, с. Ружинци и с. Черно поле, община Ружинци, област Видин

"Глобал Гео" ЕООД

Виж имейла...

0888 553 619

24.

№ РД-16-29/ 17.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Ботево, с. Въртоп, с. Гайтанци,
гр. Дунавци, с. Жеглица, с. Ивановци и
с. Цар Симеоново, община Видин, област Видин

КА "Модекс" ЕООД

Виж имейла...

 

 

0888 414 404

25.

№ РД-16-33/ 18.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Синаговци, с. Слана бара, с. Търняне, с. Гомотарци, с. Капитановци, с. Кошава и с. Сланотрън, община Видин, област Видин

"Геобиб" ООД

Виж имейла...

0888 667 871

26.

№ РД-16-40/ 14.10.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Големаново, с. Коста Перчево, с. Полетковци, с. Старопатица, с. Тополовец, с. Цар Петрово и с. Чичил, община Кула,  с.Бояново, с. Бранковци, с. Водна, с. Медешевци, с. Милчина лъка, с. Срацимирово и с. Тошевци, община Грамада, с. Вещица, с. Върба, с. Ошане и с. Праужда, община Белоградчик, с. Горни Лом и с. Долни Лом, община Чупрене, област Видин

ДЗЗД "Строител - Дая":
"Строител" ООД;

"Дая Райзинг" ЕООД

Виж имейла...

0888 657 935

27.

№ РД-16-40/ 14.10.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Големаново, с. Коста Перчево, с. Полетковци, с. Старопатица, с. Тополовец, с. Цар Петрово и с. Чичил, община Кула,  с.Бояново, с. Бранковци, с. Водна, с. Медешевци, с. Милчина лъка, с. Срацимирово и с. Тошевци, община Грамада, с. Вещица, с. Върба, с. Ошане и с. Праужда, община Белоградчик, с. Горни Лом и с. Долни Лом, община Чупрене, област Видин

ДЗЗД "Строител - Дая":

"Строител" ООД;

"Дая Райзинг" ЕООД

Виж имейла...

0888 657 935

28.

№ РД-16-40/ 14.10.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Големаново, с. Коста Перчево, с. Полетковци, с. Старопатица, с. Тополовец, с. Цар Петрово и с. Чичил, община Кула,  с.Бояново, с. Бранковци, с. Водна, с. Медешевци, с. Милчина лъка, с. Срацимирово и с. Тошевци, община Грамада, с. Вещица, с. Върба, с. Ошане и с. Праужда, община Белоградчик, с. Горни Лом и с. Долни Лом, община Чупрене, област Видин

ДЗЗД "Строител - Дая":

"Строител" ООД;

"Дая Райзинг" ЕООД

Виж имейла...

0888 657 935

29.

№ РД-16-40/ 14.10.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Големаново, с. Коста Перчево, с. Полетковци, с. Старопатица, с. Тополовец, с. Цар Петрово и с. Чичил, община Кула,  с.Бояново, с. Бранковци, с. Водна, с. Медешевци, с. Милчина лъка, с. Срацимирово и с. Тошевци, община Грамада, с. Вещица, с. Върба, с. Ошане и с. Праужда, община Белоградчик, с. Горни Лом и с. Долни Лом, община Чупрене, област Видин

ДЗЗД "Строител - Дая":

"Строител" ООД;

"Дая Райзинг" ЕООД

Виж имейла...

0888 657 935

област ВРАЦА

30.

№ РД-16-46/ 30.10.2020 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Боденец, с. Върбешница, с. Горна Бешовица, с. Горна Кремена, с. Долна Кремена, с. Кален, с. Крапец, с. Лик, с. Ослен Криводол, с. Старо село, с. Цаконица и с. Царевец, община Мездра, област Враца

"Геохайд" ООД

Виж имейла...

0888 801 119

област ГАБРОВО

31.

№ РД-16-26/ 26.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с.Млечево, с.Столът, с.Стоките и с.Кръвеник, община Севлиево, област Габрово

"Геотехинженеринг" ООД

Виж имейла...

02 962 51 67 0882 313 772

32.

№ РД-16-34/ 18.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Батошево, с. Шумата, с. Градище,
с. Душево и с. Ряховците, община Севлиево, област Габрово

"Сървей груп" ЕООД

Виж имейла...

02 850 20 03;

0883 487 753

33.

№ РД-16-35/ 18.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
гр. Плачковци, с. Радевци, с. Бижовци,
с. Енчовци, с. Престой и с. Фъревци, община Трявна, област Габрово

СД "Геоид-93-Колев и сие"

Виж имейла...

 

 

 

 

066 80 40 45;

0888 715 409;

0888 715 408;

0887 297 253

област ДОБРИЧ

34.

№ РД-16-18/ 23.04.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на

гр. Генерал Тошево, с. Петлешково,
с. Писарово, с. Присад, с. Дъбовик,

с. Пленимир, с. Равнец, с. Кардам,

с. Огражден и с. Снягово, община Генерал Тошево, област Добрич

"Рила Инфотех" ЕООД

Виж имейла...

0888 414 406

35.

№ РД-16-14/ 10.04.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на

с. Александър Стамболийски,
с. Балканци, с. Бежаново, с. Василево,
с. Великово, с. Вичово, с. Горица,

с. Калина, с. Конаре, с. Люляково,

с. Малина, с. Преселенци,

с. Рогозина, с. Сираково,

с. Спасово, с. Средина, с. Сърнино,
с. Чернооково,  община Генерал Тошево, област Добрич

"Геомера" ЕООД

Виж имейла...

0878 268 612

36.

№ РД-16-19/ 23.04.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на

с. Зограф, с. Пчеларово, с. Краище,
с. Красен, с. Лозница, с. Росен,
с. Росица, с. Житен, с. Градини, с. Сноп, с. Узово, с. Изворово и с. Къпиново, община Генерал Тошево, област Добрич

"Геосад" ЕООД

Виж имейла...

0878 192 809

37.

№ РД-16-37/ 13.10.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Бранище, с. Врачанци, с. Дончево, с.Овчарово, с.Паскалево, с. Плачи дол, с. Победа, с. Полковник Минково, с. Приморци, с. Смолница, с. Стефан Караджа, с. Стефаново и с. Стожер, община Добрич-селска, област Добрич

"Геоинженеринг" ООД

Виж имейла...

02 818 25 55
0897 95 66 44

област КЪРДЖАЛИ

38.

№ РД-16-59/ 17.11.2020 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на гр. Ардино, община Ардино, с. Глухар, с. Енчец, с. Пепелище, с. Опълченско, с.Резбарци и с. Сипей, община Кърджали, с. Габрово, с.Комунига, с.Петелово и с. Пчеларово, община Черноочене, област Кърджали

ЕТ "СКГ-Илиян Тодоров"

Виж имейла...

0888 45 46 74
0888 45 46 75
 

39.

№ РД-16-59/ 17.11.2020 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на гр. Ардино, община Ардино, с. Глухар, с. Енчец, с. Пепелище, с. Опълченско, с.Резбарци и с. Сипей, община Кърджали, с. Габрово, с.Комунига, с.Петелово и с. Пчеларово, община Черноочене, област Кърджали

ЕТ "СКГ-Илиян Тодоров"

Виж имейла...

0888 45 46 74
0888 45 46 75
 

40.

№ РД-16-59/ 17.11.2020 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на гр. Ардино, община Ардино, с. Глухар, с. Енчец, с. Пепелище, с. Опълченско, с.Резбарци и с. Сипей, община Кърджали, с. Габрово, с.Комунига, с.Петелово и с. Пчеларово, община Черноочене, област Кърджали

ЕТ "СКГ-Илиян Тодоров"

Виж имейла...

0888 45 46 74
0888 45 46 75
 

област КЮСТЕНДИЛ

41.

№ РД-16-39/ 13.10.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии на с. Паничище, община Сапарева баня и урбанизираните територии в землищата на  гр. Бобов дол, община Бобов дол, с. Овчарци, с. Ресилово и с. Сапарево, община Сапарева баня, област Кюстендил

"Янки" ООД

Виж имейла...

0888 782 823;
0888 887 920;

0888 784 746

42.

№ РД-16-39/ 13.10.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии на с. Паничище, община Сапарева баня и урбанизираните територии в землищата на гр. Бобов дол, община Бобов дол, с. Овчарци, с. Ресилово и с. Сапарево, община Сапарева баня, област Кюстендил

"Янки" ООД

Виж имейла...

0888 782 823;

0888 887 920;

0888 784 746

област МОНТАНА

43.

№ РД-16-38/ 13.10.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Горна Бела речка, с. Горно Озирово, с. Долна Бела речка, с. Долно Озирово, с. Драганица, с. Спанчевци, с. Стояново и с. Черкаски, община Вършец, с. Безденица, с. Белотинци, с. Благово, с. Доктор Йосифово, с. Долно Белотинци, с. Липен, с. Славотин, с. Смоляновци и с. Студено буче, община Монтана, област Монтана

ДЗЗД "Кадастър Монт":
"Кадастър Монт" ООД;

"Цеис" ЕООД

Виж имейла...

0888 801 119

44.

№ РД-16-38/ 13.10.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Горна Бела речка, с. Горно Озирово, с. Долна Бела речка, с. Долно Озирово, с. Драганица, с. Спанчевци, с. Стояново и с. Черкаски, община Вършец, с. Безденица, с. Белотинци, с. Благово, с. Доктор Йосифово, с. Долно Белотинци, с. Липен, с. Славотин, с. Смоляновци и с. Студено буче, община Монтана, област Монтана

ДЗЗД "Кадастър Монт":
"Кадастър Монт" ООД;

"Цеис" ЕООД

Виж имейла...

096 30 73 29

област ПАЗАРДЖИК

45.

№ РД-16-20/ 14.06.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Аканджиево, с. Габровица, с. Дъбравите, с. Мененкьово, с. Момина клисура и с. Сестримо, община Белово, с. Абланица, с. Биркова, с. Бозьова, с. Бутрева, с.Враненци, с. Грашево, с. Горна Дъбева, с. Драгиново, с. Кръстава, с. Пашови, с. Рохлева, с. Света Петка, с. Цветино, с. Чолакова и с. Юндола, община Велинград, област Пазарджик

ДЗЗД "Геопроекти":
ЕТ "Геоинженеринг-Н.Киров";
"Геобиб" ООД;
"Пазарджишки терит. кадастър" ЕООД

Виж имейла...

034 40 55 55

46.

№ РД-16-20/ 14.06.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Аканджиево, с. Габровица, с. Дъбравите, с. Мененкьово, с. Момина клисура и с. Сестримо, община Белово, с. Абланица, с. Биркова, с. Бозьова, с. Бутрева, с.Враненци, с. Грашево, с. Горна Дъбева, с. Драгиново, с. Кръстава, с. Пашови, с. Рохлева, с. Света Петка, с. Цветино, с. Чолакова и с. Юндола, община Велинград, област Пазарджик

ДЗЗД "Геопроекти":
ЕТ "Геоинженеринг-Н.Киров";
"Геобиб" ООД;
"Пазарджишки терит. кадастър" ЕООД

Виж имейла...

034 40 55 55

област ПЕРНИК

47.

№ РД-16-6/ 02.03.2021 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Долна Секирна, с. Кошарево, с. Красава, с. Ноевци и с. Ребро, община Брезник, с. Студена и с. Кралев дол, община Перник, област Перник

"Геобилд инженеринг" ООД

Виж имейла...

0879 487 796

48.

№ РД-16-6/ 02.03.2021 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Долна Секирна, с. Кошарево, с. Красава, с. Ноевци и с. Ребро, община Брезник, с. Студена и с. Кралев дол, община Перник, област Перник

 

 

"Геобилд инженеринг" ООД

Виж имейла...

0879 487 796

област ПЛЕВЕН

49.

№ РД-16-5/ 22.02.2021 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, с. Биволаре, с. Божурица, с. Горна Митрополия, с. Победа и с. Подем, община Долна Митрополия, област Плевен

ДЗЗД "Строител - Дая":
"Строител" ООД;

"Дая Райзинг" ЕООД

Виж имейла...

 

0888 657 935

област ПЛОВДИВ

50.

№ РД-16-28/ 17.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землището на
гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив

"Каруел" ООД

Виж имейла...

0898 694 220

51.

№ РД-16-51/ 11.11.2020 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на гр. Съединение, с. Голям чардак, с. Драгомир, с. Любен, с. Малък чардак, с. Найден Герово, с. Правище и с. Церетелево, община Съединение, област Пловдив

"Консултантска агенция Аргус" ООД

Виж имейла...

02 920 04 69

0888 315 964
 

област РАЗГРАД

52.

РД-16-51/ 19.12.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
гр. Исперих, с. Печеница, с. Къпиновци, с. Подайва, с. Средноселци и с. Лъвино, община Исперих, област Разград

ЕТ „Кирил Данаилов-Топ-Гео"

Виж имейла...

0878 854 084

53.

РД-16-49/ 18.12.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Бърдоква, с. Лудогорци, с. Старо селище, с. Йонково, с. Драгомъж,
с. Делчево, с. Конево, с. Тодорово и
с. Яким Груево, община Исперих, област Разград

"Игео" ООД

Виж имейла...

0887 565 253

0886 276 917

54.

РД-16-53/ 19.12.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Богданци, с. Голяма вода, с. Кара Михал, с. Кривица, с. Ножарово,
с. Пчелина, с. Хърсово, с. Богомилци,
с. Голям извор, с. Желязковец, с. Самуил и с. Хума, община Самуил, област Разград

ЕТ „Румен Георгиев-Глобал Гео"

Виж имейла...

0888 553 619

 

 

 

 

 

 

 

 

област РУСЕ

55.

№ РД-16-14/ 11.05.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Пиргово и с. Щръклево, община Иваново, с. Бъзън, гр. Мартен, с. Николово, с. Сандрово и с. Червена вода, община Русе, област Русе

„Глобал Гео“ ЕООД

Виж имейла...

0888 553 619

 

56.

№ РД-16-14/ 11.05.2021 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Пиргово и с. Щръклево, община Иваново, с. Бъзън, гр. Мартен, с. Николово, с. Сандрово и с. Червена вода, община Русе, област Русе

„Глобал Гео“ ЕООД

Виж имейла...

0888 553 619

област СИЛИСТРА

57.

РД-16-48/ 18.12.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Ветрен, с. Сребърна, с. Полковник Ламбриново, с. Смилец и с. Професор Иширково, община Силистра, област Силистра

„Глобал Гео“ ЕООД

Виж имейла...

0888 553 619

 

 

 

58.

№ РД-16-56/ 12.11.2020 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Бабук, с. Богорово, с. Брадвари, с. Срацимир и с. Ценович, община Силистра, област Силистра

"Кохаб" ЕООД

Виж имейла...

0897 983 200

област СЛИВЕН

59.

№ РД-16-31/ 18.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Асеновец, с. Баня, с. Брястово,
с. Богданово, с. Бял кладенец и
с. Дядово, община Нова Загора, област Сливен

"Игео" ООД

Виж имейла...

0887 565 253;

0886 276 917

60.

№ РД-16-9/ 15.03.2021 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Боринци, с. Кипилово, с. Мокрен, с. Нейково, с. Пъдарево, с. Стрелци и с. Филаретово, община Котел, област Сливен

"Янки" ООД

Виж имейла...

0888 782 823;
0888 887 920;
0888 784 746

област СМОЛЯН

61.

№ РД-16-35/ 02.11.2016 г.

Създаване на КККР землищата на с.Научене, община Нова Загора, с.Тича, община Котел, област Сливен, гр.Неделино, община Неделино, с.Грохотно, община Девин, с.Забърдо, община Чепеларе, област Смолян

"Pила Инфотех" EООД

Виж имейла...

0888 414 406

62.

№ РД-16-27/ 17.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Аламовци, с. Долен, с. Ерма река,
с. Кушла, с. Старцево, с. Страшимир и
с. Цацаровци, община Златоград, област Смолян

"Геобилд инженеринг" ООД

Виж имейла...

0879 487 796

 

 

 

 

 

63.

№ РД-16-8/ 15.03.2021 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Витина, с. Войкова лъка, с. Елховец, с. Иваново, с. Мочуре, с. Оглед, с. Пловдивци, с. Поляна, с. Равнината, с. Рибница и с. Чепинци, община Рудозем и с. Богутево, с. Зорница, с. Малево, с. Павелско, с. Орехово и с. Хвойна, община Чепеларе, област Смолян

"Геоинженеринг " ООД

Виж имейла...

02 818 25 55
0897 95 66 44

64.

№ РД-16-8/ 15.03.2021 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Витина, с. Войкова лъка, с. Елховец, с. Иваново, с. Мочуре, с. Оглед, с. Пловдивци, с. Поляна, с. Равнината, с. Рибница и с. Чепинци, община Рудозем и с. Богутево, с. Зорница, с. Малево, с. Павелско, с. Орехово и с. Хвойна, община Чепеларе, област Смолян

"Геоинженеринг " ООД

Виж имейла...

02 818 25 55
0897 95 66 44

област СОФИЯ

65.

№ РД-16-27/ 26.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с.Долна Василица, с.Горна Василица, с.Костенец, с.Очуша, с.Подгорие, с.Пчелин, община Костенец, обл.София

"Геотехинженеринг" ООД

Виж имейла...

02 962 51 67 0882 313 772

66.

№ РД-16-19/ 09.10.2017 г.

Създаване КККР на землището на с.Чавдар, община Чавдар, област София

"Геомап" ЕООД

Виж имейла...

0878 852 600

67.

№ РД-16-9/ 20.07.2017 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Алино, с.Ковачевци, с.Поповяне и с.Ярлово, община Самоков, обл. София

"ГБС-Имоти" АД

Виж имейла...

02 915 18 31

68.

№ РД-16-10/ 20.07.2017 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Белчин, с.Клисура, с.Продановци, с.Райово и с.Рельово, община Самоков, област София

"ГБС-Имоти" АД

Виж имейла...

02 915 18 31

69.

№ РД-16-6/ 30.05.2018 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр.Долна баня и с.Свети Спас, община Долна баня, област София

ЕТ "Кирил Данаилов - ТОП - ГЕО"

Виж имейла...

02 917 56 37

70.

№ РД-18-5/ 30.05.2018 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Гурмазово (вкл. общински център гр.Божурище), с.Пожарево, с.Пролеша и с.Росоман, община Божурище, област София

"Консултантска агенция Аргус" ООД

Виж имейла...

0888 315 964 02 920 04 69

71.

№ РД-16-4/ 23.05.2018 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Делян, с.Златуша, с.Мала Раковица, с.Хераково и с.Храбърско, община Божурище, област София

"Сървей груп" ЕООД

Виж имейла...

02 850 20 03 0876 711 961

72.

№ РД-16-7/ 13.03.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Врачеш и с.Трудовец, община Ботевград, област София

"Геоцвет" ЕООД

Виж имейла...

0879 495 414

73.

№ РД-16-52/ 11.11.2020 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землището на гр. Правец, община Правец, област София

СД "Геоид-93-Колeв и сие"

Виж имейла...

0888 715 408

област Стара Загора

74.

№ РД-16-57/ 16.11.2020 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Борущица, с. Ветрен, с. Дъбово, с. Зимница, с. Селце, с. Сливито, с. Тулово, с. Шаново, с. Юлиево и с. Ягода, община Мъглиж, област Стара Загора

ЕТ "СКГ-Илиян Тодоров"

Виж имейла...

0888 45 46 74
0888 45 46 75
 

област ТЪРГОВИЩЕ

75.

№ РД-16-5/ 03.02.2020 г.

Създаване на КККР регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Антоново, с. Девино,
с. Черни бряг, с. Горна Златица, с. Долна Златица, с. Китино, с. Коноп,
с. Пиринец, с. Присойна и с. Ястребино, община Антоново, област Търговище

ЕТ „СКГ-Илиан Тодоров“

Виж имейла...

0888 45 46 750888 45 46 75

76.

РД-16-50/ 19.12.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Орач, с. Поройно, с. Пчелно,
с. Халваджийско, с. Вельово,
с. Изворово, с. Богомолско,
с. Длъжка поляна, с. Дъбравица,
с. Крушолак, с. Малка Черковна,
с. Милино, с. Равно село, с. Свободица,
с. Стеврек, с. Таймище, с. Тиховец и
с. Великовци, община Антоново, област Търговище

"Консултантска агенция Аргус" ООД

Виж имейла...

02 920 04 69

0888 315 964

област Хасково

77.

№ РД-16-53/ 11.11.2020 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Войводово, с. Долно Войводино, с. Книжовник, с. Корен, с. Любеново, с. Манастир, с. Мандра, с. Маслиново, с. Николово, с. Орлово, с. Родопи, с. Стойково и с. Тракиец, община Хасково, област Хасково

ДЗЗД "Геопроекти":
ЕТ "Геоинженеринг-Н.Киров";
"Геобиб" ООД;
"Пазарджишки терит. кадастър" ЕООД

 

Виж имейла...

034 40 55 55

област ШУМЕН

78.

 

 

№ РД-16-17/ 23.04.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
гр. Плиска и с. Кюлевча, община Каспичан, с. Риш и с. Черни връх, община Смядово, област Шумен

ДЗЗД "Гео Про 2019"

Виж имейла...

0887 810 789

79.

№ РД-16-16/ 10.04.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Зайчино ореше, с. Избул, с. Памукчии, с. Стан, с. Стоян Михайловски,
община Нови пазар, област Шумен

"Геопрециз-инженеринг" ООД

Виж имейла...

051 84 29 02

80.

№ РД-16-15/ 10.04.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Драгоево, с. Златар, с. Кочово,
с. Осмар, с. Троица и с. Хан Крум, община Велики Преслав, област Шумен

"Геоид-93 Колев и сие"

Виж имейла...

066 80 40 45;

0888 715 409

81.

№ РД-16-54/ 11.11.2020 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Имренчево, с. Миланово, с. Мокреш, с. Мостич и с. Суха река, община Велики Преслав, с. Александрово, с. Бял бряг, с. Веселиново, с. Желъд, с. Кълново, с. Ново Янково и с. Янково, община Смядово, с. Беджене, с. Войвода, с. Жилино, с. Мировци, с. Писарево, с. Правенци, с. Преселка, с. Сечище и с. Тръница, община Нови пазар, област Шумен

"Сървей груп" ЕООД

Виж имейла...

0883 487 753

82.

№ РД-16-54/ 11.11.2020 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Имренчево, с. Миланово, с. Мокреш, с. Мостич и с. Суха река, община Велики Преслав, с. Александрово, с. Бял бряг, с. Веселиново, с. Желъд, с. Кълново, с. Ново Янково и с. Янково, община Смядово, с. Беджене, с. Войвода, с. Жилино, с. Мировци, с. Писарево, с. Правенци, с. Преселка, с. Сечище и с. Тръница, община Нови пазар, област Шумен

"Сървей груп" ЕООД

Виж имейла...

0883 487 753

83.

№ РД-16-54/ 11.11.2020 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Имренчево, с. Миланово, с. Мокреш, с. Мостич и с. Суха река, община Велики Преслав, с. Александрово, с. Бял бряг, с. Веселиново, с. Желъд, с. Кълново, с. Ново Янково и с. Янково, община Смядово, с. Беджене, с. Войвода, с. Жилино, с. Мировци, с. Писарево, с. Правенци, с. Преселка, с. Сечище и с. Тръница, община Нови пазар, област Шумен

"Сървей груп" ЕООД

Виж имейла...

0883 487 753

област Ямбол

84.

№ РД-16-58/ 17.11.2020 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Зимница, с. Лозенец и с. Недялско, община Стралджа, с. Голям манастир, с. Дражево, с. Кукорево, с. Могила, с. Симеоново и с. Тенево, община Тунджа, област Ямбол

"Зенит - гео" ЕООД

Виж имейла...

02 818 25 55
0897 95 66 44

85.

№ РД-16-58/ 17.11.2020 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Зимница, с. Лозенец и с. Недялско, община Стралджа, с. Голям манастир, с. Дражево, с. Кукорево, с. Могила, с. Симеоново и с. Тенево, община Тунджа, област Ямбол

"Зенит - гео" ЕООД

Виж имейла...

02 818 25 55
0897 95 66 44

                           

 

 

slogan bg