Техническа помощ и поддръжка на хардуер и базов софтуер в АГКК И СГКК

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Възложена
Прикачени документиДатаРазмер
File Съобщение за отваряне на ценови предложения-АОП № 01055-2019-0001 11/03/19694.29 KB
File Протокол-1-АОП-01055-2019-0001 19/03/19705.75 KB
File Протокол-2-АОП-01055-2019-0001 19/03/19410.33 KB
File Доклад-комисия-АОП-01055-2019-0001 19/03/19363.62 KB
File Решение за избор на изпълнител-АОП-01055-2019-0001 19/03/19339.42 KB
File Обявление за възложена поръчка АОП № 01055-2019-0001 27/05/191.99 MB
File ИС-50-2019 КОНТРАКС АД АОП № 01055-2019-0001 27/05/193.69 MB
File ОВП_ОВЕС АОП № 01055-2019-0001 27/05/19148.36 KB
File Ценово_предложение АОП № 01055-2019-0001 27/05/1979.85 KB
File tehnichesko_predlozhenie-aop-01055-2019-0001.zip27/05/1932.2 MB

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 25.02.2019 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП № 01055-2019-0001

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  на 26.02.2019 г. в 11:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.