Премини към основното съдържание

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на общински центрове гр. Сухиндол, гр. Мездра, гр. Велинград, гр. Чирпан и на други населени места в общини Сухиндол, Габрово, Батак, Ракитово и Пещера

Статус
Възложена

Наименование на поръчката: открита процедура с предмет: ”Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на общински центрове гр. Сухиндол, гр. Мездра, гр. Велинград, гр. Чирпан и на други населени места в общини Сухиндол, Габрово, Батак, Ракитово и Пещера ” по 6 (шест) обособени позиции.

АОП 01055-2016-0001

 Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08.30 до 17:00 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 22.03.2016 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

 Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  на 23.03.2016 г. в 10:30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1

Обособена позиция № 1

"Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на гр. Сухиндол, с. Бяла река, с. Горско Калугерово, с. Коевци, с. Красно градище, община Сухиндол, област Велико Търново"

Обособена позиция № 2

"Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на с. Боженците, с. Кметовци, с. Донино, с. Поповци и с. Лесичарка, община Габрово, област Габрово"

Обособена позиция № 3

"Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на гр. Мездра, община Мездра, област Враца"

Обособена позиция № 4

"Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на гр. Велинград, община Велинград, област Пазарджик"

Обособена позиция № 5

"Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землищата на с. Нова махала, с. Фотиново, община Батак, гр. Костандово, общ. Ракитово, с. Капитан Димитриево, с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик"

Обособена позиция № 6

"Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на землището на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора"

Дата Описание на файла Размер Файл за сваляне
12.12.2019 Обявление за приключен договор - КД-1-78-1-10-2016 909.16 KB obyavlenie_za_priklyuchen_dogovor_-_kd-1-78-1-10-2016.pdf
05.02.2020 Обявление за приключване на договор КД-1-69 666.89 KB obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_kd-1-69.pdf
19.07.2016 Допълнение към писмо за отваряне на ценови оферти 478.91 KB doplneniekmpismozaotvaryanenacenovioferti.pdf
18.07.2016 Писмо за отваряне на ценови оферти 419.27 KB pismo-otvaryane-oferti-suhindol.pdf
05.08.2016 Протокол № 2/2016 година от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-19-1/2016 година 3.23 MB protokol219-1.pdf
05.08.2016 Протокол № 3/2016 година от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-19-1/2016 година 4.62 MB protokol319-1.pdf
05.08.2016 Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител 3.35 MB reshenierd-19-1.pdf
01.12.2016 Договор ОП 1 393.27 KB dogovorop1sayt.pdf
01.12.2016 Договор ОП 2 477.98 KB dogovorop2sayt.pdf
01.12.2016 Договор ОП 3 389.09 KB dogovorop3sayt.pdf
01.12.2016 Договор ОП 4 478.81 KB dogovorop4sayt.pdf
01.12.2016 Договор ОП 5 483.86 KB dogovorop5sayt.pdf
01.12.2016 Договор ОП 6 476.76 KB dogovorop6sayt.pdf
10.02.2016 Решение за откриване на процедурата 450.49 KB reshenieotkrivaneprocedura.pdf
10.02.2016 Обявление за поръчка 2.24 MB obyavlenie.pdf
10.02.2016 Документация за участие 980.79 KB dokumentaciyauchastie.pdf
10.02.2016 Образци към документацията за участие 383 KB obrazci.doc
10.02.2016 Приложение № І Техническа спецификация 344.97 KB prilozhenienoispecifikaciya.pdf
10.02.2016 Приложение № 20.1 248.68 KB prilozhenie201.pdf
10.02.2016 Приложение № 20.2 341.62 KB prilozhenie202.pdf
10.02.2016 Приложение № 20.3 253.62 KB prilozhenie203.pdf
10.02.2016 Приложение № 20.4 243.87 KB prilozhenie204.pdf
10.02.2016 Приложение № 20.5 266.96 KB prilozhenie205.pdf
10.02.2016 Приложение № 20.6 233.33 KB prilozhenie206.pdf
10.02.2016 Приложение № ІІ. Методика за оценка 337.53 KB metodikaocenkaprilozhenieii.pdf
26.02.2016 Разяснения 1 по постъпили запитвания рег. № 99-43/24.02.2016 година 242.52 KB 99-43.pdf
07.03.2016 Разяснения 2 по постъпило запитване изх. № 99-43/07.03.2016 година 273.26 KB otgovor301055-2016-0001.pdf
07.03.2016 Разяснения 3 по постъпило запитване изх. № 99-43/07.03.2016 година 226.61 KB otgovor401005-2016-0001-0014.pdf
10.03.2016 Разяснения 4 по постъпило запитване рег. №99-43/07.03.2016 година 291.06 KB otgovorvpros5-01055-2016-0001.pdf
10.03.2016 Разяснения 5 по постъпило запитване рег. №99-43/08.03.2016 година 144.98 KB 99-43otgovorzapitvane6.pdf
14.03.2016 Разяснение 6 по потсъпило запитване рег. № 99-43/08.03.2016 година 604.15 KB otgovorzapitvane7-tryavna.pdf
14.03.2016 Разяснение 7 по потсъпило запитване рег. № 99-43/10.03.2016 година 595.66 KB otgovorzapitvane8tryavna.pdf
14.03.2016 Разяснение по постъпило запитване рег. № 99-43/17//12.03.2016 година 654.11 KB 99-43otgovor-zapitvane-9-tryavna.pdf
18.04.2016 Протокол № 1/2016 година от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-19-1/2016 година 291.87 KB protokol-1-2016-mezdra.pdf

slogan bg