Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства от различни марки за нуждите на АГКК

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Възложена
Прикачени документиДатаРазмер
File Разяснение -тонери 2018 14/08/18181.29 KB
File Изменена документация - тонери 27/08/181.24 MB
File Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация ОВЕС 27/08/181.41 MB
File Протокол 1-тонери-15.10.2018 15/10/181.13 MB
File Съобщение за отваряне на ценови предложения тонери 25/10/18133.95 KB
File Доклад на комисията-тонери 09/11/181.56 MB
File Протокол № 2 -тонери 09/11/18644.94 KB
File Решение за избор на изпълнител-тонери 09/11/18788.06 KB
File Протокол № 3 -тонери 09/11/181.01 MB
File ДД-119-2018_Копилинк_ЗП 14/12/18872.71 KB
File ДД-116-2018 АТС-БЪЛГАРИЯ ООД_ЗП 14/12/181.14 MB
File Обявление за възложена поръчка-тонери 14/12/18414.28 KB
File Обявление за приключен договор АОП № 01055-2018-0012 21/03/19324.29 KB

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 21.09.2018 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

Преписка  АОП № 01055-2018-0012 

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  25.09.2018 г. в 10:30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1