Организация на проекта

Версия за печатВерсия за печат

Проектът беше изпълнен от двете агенции, отговарящи за регистрацията на земя и недвижими имоти в България: Агенция по геодезия, картография и кадастър, която отговаря за кадастралната карта и свързаните регистри и Агенция по вписванията, която отговаря за имотния регистър. Беше създаден съвместен Управителен комитет за надзор на проекта. Министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на правосъдието, както и съответните заместник министри оказаха силна подкрепа на Проекта през времето за неговото изпълнение и особено в някои кризисни моменти.   

В Агенция по геодезия, картография и кадастър още от самото начало на Проекта беше сформирано Звено за изпълнение на проекта.  Със своя състав от 6 специалисти то ефикасно подкрепяше възлагането на обществени поръчки, счетоводството, наблюдението и отчитането.

Екип на Световната банка средно на шест месеца инспектираше Проекта, като осигуряваше важна подкрепа за успешното му приключване. Проектът имаше допълнителен редовен външен и вътрешен одит, който неизменно даваше отлични оценки за доброто, прозрачно и ефективно изпълнение.

Тони Ламб от Австралия и Петер Ларсен от Дания бяха двама от членовете на екипа на Световната банка, посетил проекта през декември 2008 г.: 

        Описание: 11                                Описание: 13

“Впечатлен съм от информационната система, която видях в действие в службата по вписванията в Троян”. Тони Ламб в Троян през декември 2008 г.

“Радвам се да видя добре функционираща информационна система в прекрасно обновената кадастрална служба в Ловеч”. Петер Ларсен в Ловеч през декември 2008 г.