Премини към основното съдържание

ОНЛАЙН ЗАПИСВАНЕ НА ЧАСОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ В СГКК СОФИЯ - ГРАД

КАИС ПОРТАЛ - ОНЛАЙН УСЛУГИ

КАИС ПОРТАЛ - ОНЛАЙН УСЛУГИ

Портал за електронни услуги -заявяване, получаване, цени, срокове.

ГЕОКАРТФОНД ПОРТАЛ

ГЕОКАРТФОНД ПОРТАЛ

Уеб приложение с информация за материали и данни от Геокартфонд

РЕГИСТЪР НА ГЕОГРАФСКИТЕ ИМЕНА

РЕГИСТЪР НА ГЕОГРАФСКИТЕ ИМЕНА

Уеб приложение с подробна информация за географските имена в България

ИНФОРМАЦИЯ ПО ИЗРАБОТВАНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И РЕГИСТРИ

Списък на населените места с одобрени и  влезли в сила кадастрални карта и регистри по областни градове

Таблици с пълна информация относно изпълнители, срокове, заповеди № -ра, брой и дата на ДВ, площ

Обяви и графици за населените места, в които е открито производство на кадастрална карта и регистри