Доразвиване на Кадастрална Административна Информационна Система (КАИС),

Версия за печатВерсия за печат
Статус на публ. покана и търгове: 
Възложена

Публична покана с предмет: „Доразвиване на Кадастрална Административна Информационна Система (КАИС), чрез надграждане на съществуващи модули“ ID  9051470в РОП 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08.30 до 16:00 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок най-късно до 30.03.2016 година, 12,00 часа. 

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  на 30.03.2016 г. в 14:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1

Номер: 11751
Датасортиране на иконите Файл за изтегляне Описание Размер
18.03.2016 publichna-pokana-07-4-kais.pdf 1. Публична покана, образец № 07-4/2016 година 221.35 KB
18.03.2016 usloviya-uchastnici-kais.pdf 2. Публична покана – указания за участие 715.91 KB
18.03.2016 obrazci-kais.pdf 3. Образци 741.44 KB
18.03.2016 obrazci.docx 4. Образци(doc) 94.26 KB
18.03.2016 tehnicheska-specifikaciya-kais.pdf 5. Техническа спецификация 416.91 KB
07.04.2016 protokolotrabotatanakomisiyatakaissayt.pdf Протокол от работата на комисията 153.89 KB
25.04.2016 dogovor-sayt-kais.pdf Договор за възлагане на обществена поръчки-„МАПЕКС“ АД 448.11 KB