Премини към основното съдържание

СГКК към АГКК

ГР. ПЛОВДИВ  4000 

пл. Съединение, № 3 

Градски транспорт: автобуси 99, 15, 20, 37, 22, 116, 11, 6, 93, 21, 44, 93. Платено паркиране в района на СГКК.

карта в  Google map

Тел: 032/627379

Виж имейла...

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ОБЩИНА САДОВО

гр. Садово 4122, ул. „Иван Вазов“ № 2

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-191/25.07.2018 г.

Йорданка Запрянова 

 

ОБЩИНА РАКОВСКИ

гр. Раковски 4150, пл. „България” № 1

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-24-28.01.2020 г.

арх. Чавдар Георгиев Кьолов

Станислава Недялкова Лукова

Петър Иванов Тачев 

Петя Иванова Антонова 

ОБЩИНА ХИСАРЯ

гр. Хисаря, бул. „Генерал Гурко” № 14

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-104/17.06.2020 г.

Димитрина Стоянова Кьорлинска

Атанас Красимиров Щерев 

Велина Димитрова Джиджева 

Йоана Любомирова Козарска 

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ

гр. Първомай, ул. „Бр. Миладинови” № 50

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-103/17.06.2020 г.

 Ана Божанова Божанова 

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ

гр. Съединение, бул. „6-ти септември” № 13

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-156/25.09.2020 г.

Даниела Николова Влашка

Златка Атанасова Йончева 

Ваня Красимирова Манчева 

инж. Христо Величков Гладийски

инж. Димитър Генчев Арнаудов

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО

с. Калояново 4173, пл. „Възраждане“ №6

Оправомощени лица по Зап.№ РД-20-14/09.03.2022г.

Йовка Иванова Начева

Николай Константинов Ганчев

 

ОБЩИНА КАРЛОВО

гр .Карлово, ул. „Петко Събев“ №1

Оправомощени лица по Зап.№ РД-20-13-20.07.2023г

Румяна Пламенова Пейкова

 

 


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

slogan bg