СГКК- ПЛОВДИВ

Версия за печатВерсия за печат

СГКК към АГКК

ГР. ПЛОВДИВ  4000 

пл. Съединение, № 3 

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Телефони: 032/627379; 032/627380; 032/623017

Факс: 032/627380;623017 

plovdiv@cadastre.bg

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ОБЩИНА САДОВО

гр. Садово 4122, ул. „Иван Вазов“ № 2

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-191/25.07.2018 г.

Йорданка Запрянова 

 

 

ИЗНЕСЕНИ  РАБОТНИ МЕСТА (ИРМ)

ГР. АСЕНОВГРАД

ул. "Цар Иван Асен ІІ" № 9а, ет.1

Тел: 0878/ 956 055 

ГР. КАРЛОВО 

ул.”Петко Събев” № 1, сградата на Община Карлово

тел. 0335 99 323

Александър Григоров  

ГР. СОПОТ

бул.”Иван Вазов” № 34

сградата на Община Сопот

тел. 03134-60-03 – централа, вътр. 32,  0895 526 404

Кръстьо Костов 

 

Местоположение

Bulgaria
42° 9' 4.3956" N, 24° 44' 36.546" E


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Приемно време на:

СГКК за правоспособни по Закона за кадастър и имотен регистър лица 

сряда

13.00 - 15.00

началника на СГКК

понеделник

13.00 – 15.00

Местоположение

Javascript is required to view this map.