Техническа помощ за администриране на сървърната и мрежова инфраструктура на АГКК

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Възложена
Прикачени документиДатаРазмер
File Съобщение за отваряне на ценови предложение-АОП № 01055-2019-0002 11/03/19148.05 KB
File Протокол 1 AОП № 01055-2019-0002 19/03/19762.89 KB
File Протокол 2 АОП № 01055-2019-0002 19/03/19424.71 KB
File Доклад комисия АОП № 01055-2019-0002 19/03/19359.25 KB
File Решение за избор на изпълнител АОП № 01055-2019-0002 19/03/19323.02 KB
File Ообявление за възложена поръчка АОП № 01055-2019-0002 27/05/191.91 MB
File ИС-51-2019 КОНТРАКС АД _З АОП № 01055-2019-0002 27/05/193.69 MB
File ОВП_ОВЕС АОП № 01055-2019-0002 27/05/19147.55 KB
File Ценово предложение_ АОП № 01055-2019-0002 27/05/19440.74 KB
File 1-100_tp_kontrasks-ready.zip27/05/1923.1 MB
File 101-200_tp_kontrasks-ready.zip27/05/1922.33 MB
File 200-250_tp_kontrasks-ready-2.zip27/05/1915.79 MB
File 251-350_kontrasks-ready.zip27/05/1934.23 MB
File 351-425_tp_kontrasks-ready-3.zip27/05/1924.68 MB

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 27.02.2019 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП № 01055-2019-0002

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  на 28.02.2019 г. в 11:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.