Осигуряване на СГКК - Видин, СГКК - Враца, СГКК - Ловеч, СГКК - Монтана, СГКК - Плевен СГКК - Велико Търново, СГКК - Габрово, СГКК - Разград, СГКК - Русе и СГКК - Търговище с правни консултанти

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Възложена

„Пряко договаряне за възлгане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) с правни консултанти с цел подпомагане изпълнението на дейността им по създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри. Обезпечаване на необходимостта от правна помощ и консултации във връзка с предоставяните от СГКК административни услуги и/ или информация от Кадастралната карта и кадастралните регистри с цел подобряване на обслужването и повишаване сигурността на гражданския оборот“ по 2 (две) обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - „СГКК - Видин, СГКК - Враца, СГКК - Ловеч, СГКК - Монтана и СГКК - Плевен“

Обособена позиция № 2 - „СГКК - Велико Търново, СГКК - Габрово, СГКК - Разград, СГКК - Русе и СГКК - Търговище“. 

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 18.10.2019 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП № 01055-2019-0007

Публичното отваряне на офертите и стартирането на процеса по провеждане на преговори ще започне на 21.10.2019 г., от 10:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.“

Документи

Номер: 26247
Датасортиране на иконите Файл за сваляне Описание Размер
09.12.2019 obyavlenie_za_vzlozhena_porchka.pdf Обявление за възложена поръчка 2.32 MB
09.12.2019 dd-152-2019_advd-vo_prodanov-cacheva-arabadzhiev-milanov.pdf ДД-152-2019 Адв.д-во ПРОДАНОВ-ЦАЧЕВА-АРАБАДЖИЕВ-МИЛАНОВ 3.67 MB
09.12.2019 dd-153-2019_advd-vo_trifonova_vukovska_i_miteva.pdf ДД-153-2019 Адв.д-во ТРИФОНОВА, ВУКОВСКА И МИТЕВА 3.47 MB
22.10.2019 reshenie_za_opredelyane_na_izplnitel-aop_no_01055-2019-0007.pdf Решение за определяне на изпълнител 529.56 KB
22.10.2019 protokol_2_s_prilozheniya-aop_no_01055-2019-0007.pdf ПРОТОКОЛ 2 1.64 MB
22.10.2019 protokol_1-aop_no_01055-2019-0007.pdf ПРОТОКОЛ 1 704.05 KB
22.10.2019 doklad-aop_no_01055-2019-0007.pdf Доклад 2.21 MB
11.10.2019 pokana-aopno01055-2019-0007.pdf Покана-АОП № 01055-2019-0007 3.75 MB
11.10.2019 prilozhenieno1-tehnicheskaspecifikaciya-aopno01055-2019-0007.pdf Приложение № 1 – Техническа спецификация-АОП № 01055-2019-0007 238.16 KB
11.10.2019 prilozhenieno2-proektnadogovor-aopno01055-2019-0007.pdf Приложение № 2 – Проект на договор-АОП № 01055-2019-0007 497.18 KB
11.10.2019 resheniezaotkrivane-aopno01055-2019-0007.pdf Решение за откриване-АОП № 01055-2019-0007 1.03 MB
11.10.2019 obrazci-aopno01055-2019-0007.zip Образци-АОП № 01055-2019-0007.zip 135.16 KB