Oсигуряване на службите по геодезия, картография и кадастър с консултанти по правни въпроси, във връзка с тяхната дейност при създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри и при обслужване на гражданите

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Възложена
Приключена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЛУЖБИТЕ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР С КОНСУЛТАНТИ ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ, ВЪВ ВРЪЗКА С ТЯХНАТА ДЕЙНОСТ ПРИ СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА И КАДАСТРАЛНИТЕ РЕГИСТРИ И ПРИ ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ“, по шест обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Северозападен район, включващ областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен“

Обособена позиция № 2 „Северен централен район, включващ областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра“

Обособена позиция № 3 „Североизточен район, включващ областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен“

Обособена позиция № 4 „Югоизточен район, включващ областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол“

Обособена позиция № 5 „Югозападен район, включващ областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и София“

Обособена позиция № 6 „Южен централен район, включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково“, преписка АОП № 01055-2016-0032.

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа, в деловодството на АГКК – гр. София, ул. „Мусала“ № 1, в срок до 12.12.2016 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

Отварянето на офертите ще се състои на 13.12.2016 г. от 10.00 часа.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, при спазване на установения режим за достъп до сградата на АГКК - гр. София, ул. „Мусала“ № 1, в която се извършва отварянето.

Документи

Номер: 12918
Датасортиране на иконите Файл за сваляне Описание Размер
20.01.2020 obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_dd-111_z.pdf Обявление за приключване на договор ДД-111_z 656.04 KB
20.01.2020 obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_dd-106_z.pdf Обявление за приключване на договор ДД-106_z 657.55 KB
20.01.2020 obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_dd-108_z.pdf Обявление за приключване на договор ДД-108_z 639.98 KB
20.01.2020 obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_dd-109_z.pdf Обявление за приключване на договор ДД-109_z 652.66 KB
20.01.2020 obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_dd-110_z.pdf Обявление за приключване на договор ДД-110_z 655.7 KB
20.01.2020 obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_dd-107_z.pdf Обявление за приключване на договор ДД-107_z 661.93 KB
12.09.2017 obyavlenie_za_vzlozhena_porchka-pravna_pomosht.pdf Обявление за възложена поръчка 437.99 KB
12.09.2017 dd-110-2017_11-08-2017.pdf Договор № ДД-110-2017 11-08-2017 1.82 MB
12.09.2017 dd-111-2017_11-08-2017.pdf Договор № ДД-111-2017 11-08-2017 2.04 MB
12.09.2017 dd-109-2017_11-08-2017.pdf Договор № ДД-109-2017 11-08-2017 2 MB
12.09.2017 dd-108-2017_11-08-2017.pdf Договор № ДД-108-2017 11-08-2017 2.01 MB
12.09.2017 dd-107-2017_11-08-2017.pdf Договор № ДД-107-2017 11-08-2017 2.12 MB
12.09.2017 dd-106-2017_11-08-2017.pdf Договор № ДД-106-2017 11-08-2017 2.11 MB
12.06.2017 doklad_na_komisiyata_ot_07.06.2017_z.pdf Доклад на комисията от 07.06.2017 375.03 KB
12.06.2017 protokol_4_ot_07.06.2017_z.pdf Протокол 4 от 07.06.2017 545.98 KB
12.06.2017 rd-19-35_opr._izp_3_i_5.pdf Решение 19-35 от 12.06.2017 269.07 KB
18.02.2017 resheniezaoprizprd-19-35.pdf Решение за определяне на изпълнител РД-19-35/17.02.2017 202.64 KB
18.02.2017 doklad-pravnapomoshchzasayt.pdf Доклад на комисията 353.08 KB
16.02.2017 dokladnakomisiyataot14022017.pdf Доклад на комисията от 14.02.2017 445.04 KB
16.02.2017 protokol3ot14022017.pdf Протокол 3 от 14.02.2017 269.01 KB
31.01.2017 protokol2prpomoshch.pdf Протокол 2 от отваряне на офертите-31.01.2017 250.28 KB
31.01.2017 sobshchenie-pravna-pomosht.pdf Съобщение за отваряне на ценови предложения 108.97 KB
19.01.2017 protokol1prpomoshch.pdf Протокол 1 за отваряне на офертите 19.01.2017 248.16 KB
02.12.2016 razyasnenieyapopostpilozapitvaneizhno99-644-02122016.pdf Разяснениея по постъпило запитване изх. № 99-644-02.12.2016 280.57 KB
28.11.2016 razyasneniyapoposttpilozapitvaneizhno99-644-28112016.pdf Разяснения по посттъпило запитване изх. № 99-644-28.11.2016 217.3 KB
11.11.2016 99-644-01055-2016-0032.pdf Разяснение по постъпило запитване изх. № 99-644-11.11.2016 244.55 KB
04.11.2016 obqvlenie-01055-2016-agkk-pravnapomosht.pdf Обявление АОП 1.95 MB
04.11.2016 reshenie-01055-2016-agkk-pravna-pomosht.pdf Решение за откриване на процедура 564.32 KB
04.11.2016 tehnicheska-specifikaciya-chasove-sgkk-prilojenie-1.pdf Техническа спецификация -приложение 1 79.7 KB
04.11.2016 tehnicheska-specifikaciq-pravna-pomosht-2016.pdf Техническа спецификация 183.73 KB
04.11.2016 dokumentaciq-pravna-pomosht2016.pdf Документация 274.66 KB
04.11.2016 obrazci-pravna-pomosht-2016.rar Образци 147.79 KB