Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на АГКК и нейните регионални структури - СГКК

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Възложена
Прекратена- обособена позиция 14
Прекратена- обособена позиция 15
Прикачени документиДатаРазмер
File Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация-експeртна помощ-2019 13/05/191.02 MB
File Протокол 1 - експертна помощ 2019 26/06/192.97 MB
File Съобщение отваряне на цени-експертна помощ 05/07/19167.6 KB
File Публичен жребий - експертна помощ 11/07/19195.97 KB
File Доклад експерти_Z 16/07/194.73 MB
File Протокол 2 експерти_z 16/07/192.68 MB
File Протокол 3 експерти_z 16/07/192.07 MB
File Решение за определяне на изпълнител експерти_z 16/07/193.11 MB
File Решение за прекратяване на ОП 15 09/08/19204.85 KB
File Решение за прекратяване на ОП 14 09/09/19311.19 KB
File ДД-82-2019 РАЯ ДИМИТРОВА - В.ТЪРНОВО_z 12/09/191.24 MB
File dd-83-2019_nadya_toshmakova_-sgkk__v.trrnovo_z.pdf12/09/191.29 MB
File dd-87-2019_petya_yacheva_-_sgkk_v.trnovo_zalichen.pdf12/09/192.04 MB
File dd-88-2019__nedka_doneva_-_sgkk_yambol_z.pdf12/09/191.93 MB
File dd-89-2019__neli_bercheva_-_sgkk_vraca_zalichen.pdf12/09/194.26 MB
File dd-90-2019__vesela_veselinova_-_sgkk_trgovishche_z.pdf12/09/191.95 MB
File dd-91-2019__minka_kasrova-sgkk_yambol_zalichen.pdf12/09/192.07 MB
File dd-92-2019_yuliya_gospodinova-_sgkk_yambol_z.pdf12/09/191.88 MB
File dd-93-2019_marieta_stoyanova_-sgkk__lovech_z.pdf12/09/191.93 MB
File dd-94-2019_aneliya_atanasova_-sgkk_lovech_z.pdf12/09/192.04 MB
File dd-95-2019_albena_grigorova_-sgkk_ruse_z.pdf12/09/192.05 MB
File dd-96-2019_docka_dimitrova_-sgkk_ruse_z.pdf12/09/191.89 MB
File dd-97-2019_margarita_lazarova_-sgkk_kyustendil_z.pdf12/09/192.05 MB
File dd-98-2019_yordanka_ivanova-sgkk_razgrad_z.pdf12/09/192.06 MB
File dd-99-2019_nigyar_durmush_sgkk_krdzhali_z.pdf12/09/191.91 MB
File dd-100-2019__medzhide_syuleyman_sgkk_krdzhali_z.pdf12/09/192.04 MB
File dd-102-2019_svetlana_kirova_sgkk_shumen_z.pdf12/09/191.94 MB
File dd-103-2019_cvetelina_lazarova_sgkk_shumen_z.pdf12/09/192.08 MB
File dd-106-2019_petya_ivanova_z.pdf12/09/191.94 MB
File dd-107-2019_lilyana_ivanova_z.pdf12/09/192.06 MB
File dd-108-2019_luchiya_danova_z.pdf12/09/191.92 MB
File dd-109-2019_dzhenka_todorova_z.pdf12/09/192.07 MB
File dd-111-2019_violina_lefterova_sgkk_kyustendil_z.pdf12/09/191.96 MB
File dd-113-2019_gabriela_caneva_sgkk_plovdiv_z.pdf12/09/191.92 MB
File dd-116-2019_elena_goranova_sgkk_vidin_z.pdf12/09/191.91 MB
File dd-117-2019_radinela_nacheva_sgkk_vidin_z.pdf12/09/191.91 MB
File dd-119-2019_daniela_razvigorova_z.pdf12/09/191.94 MB
File dd-120-2019_cvetelina_stoyanova_sgkk_blagoevgrad_z.pdf12/09/192.05 MB
File dd-121-2019_dimitr_dimitrov_z.pdf12/09/192.07 MB
File dd-123-2019_daniela_pekova_sgkk_plovdiv_z.pdf12/09/192.06 MB
File dd-124-2019_ivan_doynov_sgkk_sliven_z.pdf12/09/191.95 MB
File obyavlenie_za_vzlozhena_porchka-ekspertir.pdf12/09/199.69 MB

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 “Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадасър (АГКК) и нейните регионални структури - Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК)“ по 65 (шестдесет и пет) обособени позиции 

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 03.06.2019 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП № 01055-2019-0003

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  на 04.06.2019 г. в 10:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.