Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадасър (АГКК) и нейните регионални структури СГКК

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Отворена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 “Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадасър (АГКК) и нейните регионални структури - Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК)“ по 51 (петдесет и една) обособени позиции 

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 04.12.2019 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП № 01055-2019-0010

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  на 05.12.2019 г. в 9:30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.

Документи

Номер: 26075
Датасортиране на иконите Файл за сваляне Описание Размер
28.10.2019 1obyavlenie_za_porchka_z.pdf Обявление за поръчка 12.54 MB
28.10.2019 reshenie_za_otkrivane_na_procedura_z.pdf Решение за откриване на процедурата 1.18 MB
30.10.2019 dokumentaciya_-_eksperti-26075.pdf Документация - Експерти 3.97 MB
30.10.2019 obrazci-26075.zip Образци 402.98 KB
30.10.2019 tehnicheska_specifikaciya_op_1-24-26075.pdf Техническа спецификация OП 1-24 231.38 KB
30.10.2019 tehnicheska_specifikaciya_op_25-42-26075.pdf Техническа спецификация ОП 25-42 231.68 KB
30.10.2019 tehnicheska_specifikaciya_op_43-49-26075.pdf Техническа спецификация ОП 43-49 226.62 KB
30.10.2019 tehnicheska_specifikaciya_op_50-51-26075.pdf Техническа спецификация ОП 50-51 223.52 KB