Премини към основното съдържание

Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадасър (АГКК) и нейните регионални структури СГКК

Статус
Затворена
Прекратена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

 “Осигуряване на експертна помощ за обезпечаване нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадасър (АГКК) и нейните регионални структури - Службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК)“ по 51 (петдесет и една) обособени позиции 

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 04.12.2019 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП № 01055-2019-0010

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  на 05.12.2019 г. в 9:30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.

Дата Sort ascending Описание на файла Размер Файл за сваляне
24.07.2020 Решение за прекратяване на ОП 2, ОП 6, ОП 13 и ОП 22_з 584.27 KB reshenie_za_prekratyavane_na_op_2_op_6_op_13_i_op_22_z.pdf
13.03.2020 Решение за прекратяване на ОП 1 и 21 и изм на 51 328.8 KB reshenie_za_prekratyavane_na_op_1_i_21_i_izm_na_51.pdf
11.02.2020 Доклад експерти 3.34 MB doklad_eksperti_z.pdf
11.02.2020 Протокол 2 експерти 2.72 MB protokol_2_eksperti_z.pdf
11.02.2020 Протокол 3 експерти 2.51 MB protokol_3_eksperti_z.pdf
11.02.2020 Решение за определяне на изпълнител експерти 2.25 MB reshenie_za_opredelyane_na_izplnitel_eksperti_z.pdf
28.01.2020 Съобщение отваряне на цени АОП № 01055-2019-0010 164.39 KB sobshchenie_otvaryane_na_ceni_aop_no_01055-2019-0010.pdf
17.01.2020 Протокол 1 АОП № 01055-2019-0010 4.84 MB protokol_1_eksperti_z.pdf
30.10.2019 Техническа спецификация OП 1-24 231.38 KB tehnicheska_specifikaciya_op_1-24-26075.pdf
30.10.2019 Техническа спецификация ОП 25-42 231.68 KB tehnicheska_specifikaciya_op_25-42-26075.pdf
30.10.2019 Техническа спецификация ОП 43-49 226.62 KB tehnicheska_specifikaciya_op_43-49-26075.pdf
30.10.2019 Техническа спецификация ОП 50-51 223.52 KB tehnicheska_specifikaciya_op_50-51-26075.pdf
30.10.2019 Образци 402.98 KB obrazci-26075.zip
30.10.2019 Документация - Експерти 3.97 MB dokumentaciya_-_eksperti-26075.pdf
28.10.2019 Обявление за поръчка 12.54 MB 1obyavlenie_za_porchka_z.pdf
28.10.2019 Решение за откриване на процедурата 1.18 MB reshenie_za_otkrivane_na_procedura_z.pdf

slogan bg