Доставка на 30 (тридесет) комплекта глобални навигационни спътникови системи (ГНСС приемници), софтуер и стандартно оборудване за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Възложена
Прикачени документиДатаРазмер
File Отговор на постъпили запитвания-№99-402-07.12.2017 11/12/17343.58 KB
File Отговор на запитване вх. №99-402 от 15.12.2017 15/12/17276.2 KB
File Протокол 1 11/01/18378.29 KB
File Съобщение за отваряне на ценови оферти 31/01/1893.33 KB
File Доклад на комисията 06/02/18714.16 KB
File Протокол 2 06/02/18616.32 KB
File Протокол 3 06/02/18556.32 KB
File Решение за определяне на изпълнител 07/02/18251.13 KB
File Решение за определяне на изпълнител - GNSS - НОВО 18/09/18733.79 KB
File ДД-64-2019 ДЗЗД СИ ЕЙЧ СИ БЪЛГАРИЯ с приложения 27/06/198.24 MB
File Обявление за възложена поръчка-GNSS 27/06/191.85 MB

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на 30 (тридесет) комплекта приемници, използващи глобални навигационни спътникови системи (ГНСС приемници), софтуер и стандартно оборудване за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър”

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 02.01.2018 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП №    01055-2017-0023

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  на 03.01.2018 г. в 10:30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.