Премини към основното съдържание

Доставка на 30 (тридесет) комплекта глобални навигационни спътникови системи (ГНСС приемници), софтуер и стандартно оборудване за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър

Статус
Възложена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на 30 (тридесет) комплекта приемници, използващи глобални навигационни спътникови системи (ГНСС приемници), софтуер и стандартно оборудване за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър”

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 02.01.2018 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП №    01055-2017-0023

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  на 03.01.2018 г. в 10:30 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.

Дата Описание на файла Размер Файл за сваляне
23.11.2017 Обявление за поръчка 933.03 KB obyavleniezaporchka-gnss-07-3.pdf
23.11.2017 Решение за откриване на процедура 579.73 KB resheniezaotkrivanenaprocedura-gnssrd-19-23.pdf
23.11.2017 Документация 551.83 KB dokumentaciya-gnss.pdf
23.11.2017 Техническа спецификация 296.46 KB tehnicheskaspecifikaciya-gnss.pdf
23.11.2017 Приложения 165.79 KB prilozheniya-gnss.zip
11.12.2017 Отговор на постъпили запитвания-№99-402-07.12.2017 343.58 KB otgovor_na_postpili_zapitvaniya-no99-402.pdf
15.12.2017 Отговор на запитване вх. №99-402 от 15.12.2017 276.2 KB 99-402_geohayd.pdf
11.01.2018 Протокол 1 378.29 KB protokol_1_-_gnss_zalichen.pdf
31.01.2018 Съобщение за отваряне на ценови оферти 93.33 KB sobshchenie_otvaryane_na_cenovi_oferti_gnss.pdf
06.02.2018 Доклад на комисията 714.16 KB doklad_-_gnss_zalichen.pdf
06.02.2018 Протокол 2 616.32 KB protokol_2_-_gnss_zalichen.pdf
06.02.2018 Протокол 3 556.32 KB protokol_3_-_gnss_zalichen.pdf
07.02.2018 Решение за определяне на изпълнител 251.13 KB reshenie_za_opredelyane_na_izplnitel_-_gnss.pdf
18.09.2018 Решение за определяне на изпълнител - GNSS - НОВО 733.79 KB reshenie_za_opredelyane_na_izplnitel_-_gnss_-_novo.pdf
27.06.2019 ДД-64-2019 ДЗЗД СИ ЕЙЧ СИ БЪЛГАРИЯ с приложения 8.24 MB dd-64-2019_dzzd_si_eych_si_blgariya_s_prilozheniya_zalichen.pdf
27.06.2019 Обявление за възложена поръчка-GNSS 1.85 MB obyavlenie_za_vzlozhena_porchka-gnss.pdf
13.04.2023 Обявление за приключване на договор ДД-64.2019 2.73 MB obyavlenie_za_priklyuchvane_na_dogovor_dd-64-2019.pdf

slogan bg