Основна информация

Версия за печатВерсия за печат

Наименование на проекта:

Проект “Кадастър и имотна регистрация” Заем 4619-BUL

Първоначална обща сума на заема:

33,5 милиона EUR, ревизирани до 28.72 през март 2006 г.

Грант от Нидерландия:

2 милиона USD / 1,6 милиона EUR

Субсидия от българската държава:

7,9 милиона EUR

Общо ревизиран бюджет:

38,22 милиона EUR

Общо използвани средства:

38,22 милиона EUR

Дата на одобрение на заема:

5-ти юли 2001 г.

Дата на завършване на проекта:

1-ви март 2009 г. 
(първоначално 1-ви март 2007 г.)

Изпълняващи агенции

1.     Агенция по геодезия, картография и кадастър

2.     Агенция по вписванията