Премини към основното съдържание

Проект "Повишаване на знанията и уменията на ръководните кадри в Агенцията по геодезия, картография и кадастър чрез обучения по комуникативни, управленски и лидерски умения за по-ефективно изпълнение на служебните задължения"

slogan bg