Премини към основното съдържание

Описание на услугите

 

 

Списък

на предоставяните административни услуги от АГКК, описание за начините на подаване и предоставяне, необходими документи или информация, такси и срокове

  НАЙ-ТЪРСЕНИ УСЛУГИ ОТ КАДАСТРАЛНА КАРТА И РЕГИСТРИ

   УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ГЕОКАРТФОНД

    УСЛУГИ ПО ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

      


      Услугите предоставяни от АГКК се заплащат с дебитна или кредитна карта на ПОС терминалите в приемните на регионалните служби или чрез банков превод.

      Касовото обслужване в СГКК-София град и СГКК–Софийска област се осъществява от ЦКБ АД- такса за банката-1,90 лв., възможност за плащане и чрез ПОС терминални устройства на всяко гише.

      Преводното нареждане може да бъде изпратено по имейл, факс или по пощата.

      Задължително е вписването на №-ра на заявлението в графата основание за плащане

      Стойността на дължимата сума се определя от служител на Агенцията след заявяване на услугата.

      КОНТАКТИ с регионални офиси (СГКК)

       

       slogan bg