Работни места

Старши експерт "Създаване и поддържане на кадастъра"Старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра", Адм. звено: Сектор „София-Изток“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София,

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Сектор “София-изток“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Старши експерт „Административно обслужване“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Кюстендил

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

за длъжност: Старши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: СГКК Кюстендил, специализирана администрация.

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Капка Павлова Йорданова

Младши експерт „Административно обслужване“, Адм. звено: Сектор „София-Юг“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: младши експерт „Административно обслужване“

Административно звено: сектор „София-юг“, Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

Старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра", Адм. звено: Служба по геодезия, картография и кадастър Хасково

Списък

на допуснатите до конкурс кандидати

За длъжност: старши експерт „Създаване и поддържане на кадастъра“

Административно звено: Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Хасково, Агенция по геодезия, картография и кадастър

 

Име, презиме и фамилия на кандидата

1. Веселина Стоянова Колева