Премини към основното съдържание

Проект за развитие на е-услуги, предоставяни от АГКК, за по-добро административно обслужване на потребителите, чрез усъвършенстване на информационните и комуникационни системи

Агенция по геодезия, картография и кадастър сключи договор рег. №  12-32-13 от 23.11.2012 год. с Министерство на финансите за изпълнение на Проект "Надграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-услуги от АГКК за по-добро административно обслужване”, финансиран по Оперативна програма “Административен капацитет”.

    slogan bg