Междинна конференция на проекта - "Надграждане на съществуващи информационни системи и развитие на е-услуги от АГКК за по-добро административно обслужване"