Премини към основното съдържание

Извършване на основни и текущи ремонти в сгради предоставени на Агенция по геодезия по картография и кадастър и структурните звена – Служби по геодезия, картография и кадастър

28 March 2016
Статус на публ. покана и търгове
Възложена

Публична покана с предмет: „Извършване на основни и текущи ремонти в сгради предоставени на  Агенция по геодезия по картография и кадастър и структурните  звена – Служби по геодезия, картография и кадастър.“

ID 9051760 в АОП 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08.30 до 16:00 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок най-късно до 08.04.2016 година, 10.00 часа. 

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  08.04.2016 г. в 11:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1

Дата Файл за сваляне Описание Размер
28.03.2016 07-3-8-28-03-2016-pokana-obrazec.pdf 1. Публична покана, образец № 07-3/8/28.03.2016 година 332.83 KB
28.03.2016 publichna-pokana-chast-i-sgradi.pdf 2. Публична покана – част І 213.43 KB
28.03.2016 publichnapokana-chast-ii-sgradi.pdf 3. Публична покана-част ІІ 510.28 KB
28.03.2016 obrazci-sgradi.pdf 4. Образци-сгради .pdf 715.56 KB
28.03.2016 obrazci-sgradi.docx 5. Образци-сгради .docx 102.92 KB
28.03.2016 prilozhenie-i-sgradi.pdf 6. Техническа спецификация – Приложение № І 528.56 KB
28.03.2016 prilozhenie-ii-sgradi.pdf 7. Методика за оценка – Приложение № ІІ 431 KB
28.03.2016 obrazec-9-1-sgradi.pdf 8. Образец № 9.1 .pdf 583.53 KB
28.03.2016 obrazec-9-1-sgradi.doc 9. Образец № 9.1 .doc 561.5 KB
01.04.2016 99-249.pdf Отговор на запитване 99-249/01.04.2016 88.63 KB
25.04.2016 protokolrabota-komisiya.pdf Протокол от работата на комисията 228.5 KB
11.05.2016 dogovor-smr.pdf Договор ДД-59/10.05.2016 452.48 KB

slogan bg