Премини към основното съдържание

СГКК към АГКК

ГР. ВРАЦА 3000 

Бул. “ХРИСТО БОТЕВ” №46, ет.1,2 и 3 

Градски транспорт: автобус №3.; тролейбус №1 и №2. Платено паркиране в района на СГКК.

карта в  Google map

 

 

Тел: 092/623081 

Виж имейла...

ИНЖ. ДИАНА НАЧЕВА

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ГР. БЯЛА СЛАТИНА 3200 
ул. „Климент Охридски № 68

работно време 08,30 ч. до 17 ч.

тел. 0915/882104 и 0915/882130

 

Оправомощени лица по РД-13-85-07.02.2018 

Ивайло Павлинов Димитров

Мариета Константинова Пенковска 

Венцислава Иванова Цветанова 

ОБЩИНА МЕЗДРА

гр. Мездра 3100, ул. „Христо Ботев“ № 27

Оправомощени лица по РД-13-156-22.08.2019

работно време от 08,30 ч. до 16,30 ч.

Тел. 0910/92116

Инж. Светлана Николова Мицева

Радослав Красимиров Донков 

инж. Стела Василева Митева

Инж. Ваньо Николов Ковачев 

ОБЩИНА БОРОВАН

с. Борован. 3240, ул. „Иван Вазов“ № 1

Оправомощени лица по РД-20-2 - 07.04.2021

Галя Валентинова Златковска

Момчил Димитров Димитров 

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

ул. „Христо Ботев“. № 13

Оправомощени лица по РД-20-16 - 17.09.2021

Нели Петрова Берчева

Петя Венкова Гечева

 


Работно време:

от понеделник до петък о т 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

slogan bg