СГКК- ВРАЦА

Версия за печатВерсия за печат

СГКК към АГКК

ГР. ВРАЦА 3000 

Бул. “ХРИСТО БОТЕВ” №46, ет.1,2 и 3 

ИНЖ. ДИАНА НАЧЕВА

Тел: 092/623081 
Факс: 092/661923
vraca@cadastre.bg

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ГР. БЯЛА СЛАТИНА 3200 
ул. „Климент Охридски“ № 68

Оправомощени лица по РД-13-85-07.02.2018 

Ивайло Павлинов Димитров

Цветозара Николова Петкова

 

ИЗНЕСЕНИ РАБОТНИ МЕСТА (ИРМ)

ГР. КОЗЛОДУЙ 3320
ул. “Ст. Караджа” Блок “СМК” ет. 4
Тел. 0973 85 860 

Моб. 0878314617

Нели Берчева

 

Местоположение

Bulgaria
43° 12' 21.3984" N, 23° 32' 53.3148" E


Работно време:

от понеделник до петък о т 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.


Приемно време на:

СГКК за правоспособни по Закона за кадастър и имотен регистър лица 

от понеделник до петък

09.00 - 17.00

началника на СГКК 

понеделник 

14.00 - 15.00

петък

11.00 - 12.00

главни експерти за клиенти

вторниксряда и четвъртък 

11.00 - 12.00

Местоположение

Javascript is required to view this map.