Премини към основното съдържание

СГКК към АГКК

ГР. ВАРНА 9000 

Бул.”ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” №76Г, ет.6 

Градски транспорт: Автобуси №№ 12, 20 и 118. Платено паркиране в района на СГКК.

карта в  Google map

 

Тел: 052/634638

Виж имейла...

ИНЖ. КРАСИМИРА БОЖКОВА

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ОБЩИНА АВРЕН

с. Аврен 9135, област Варна, ул. „Тодор Ноев” № 8

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-210/19.07.2017 г.

Мартин Трифонов Зафиров

Тел. 052/ 608858

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

гр. Вълчи дол 9280, пл. „Христо Ботев” № 1

Оправомощени лица по РД-13-252 / 07.11.2017 г.

Мария Стефанова Иванова-Витанова

Антония Красимирова Ганева

Полина Политова Великова

Жасмина Златкова Велчева

Надежда Аспарухова Стоянова

ОБЩИНА БЯЛА 

гр. Бяла 9101, ул. “Андрей Премянов” No 29 (в сградата на община Бяла)

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-147/18.07.2017 г.

Галя Николаева Борисова

Елка Николова Добрева

инж. Даниела Костадинова Лазарова

 Деница Радославова Кирова 

Тел. 05143 23 79

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

гр. Дългопол 9250, ул. „Георги Димитров“ № 150

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-163/09.08.2017 г.

Велислава Тодорова Ганева

Камен Димитров Иванов

Цветанка Иванова Великова

Елеонора Йорданова Славчева 

Айсун Хюсеинова Басри

Петър Божинов Георгиев 

Тел. 0885610879

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

гр. Белослав 9178, ул. ,,Цар Симеон Велики" № 23

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-187/29.08.2017 г.

Владимир Кирилов Георгиев

Пенка Маркова Иванова

Даниела Христова Станчева

Ема Едвинова Добрева

ОБЩИНА ВАРНА

гр. Варна 9000, бул. „Осми приморски полк” № 43

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-162/25.06.2018 г.

вижте  списък 

ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

гр. Долни чифлик 9120, пл. „Тича” № 1

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-283/22.11.2018 г.

Дияна Кръстева Димитрова

Марин Димитров Булашиков

Мария Веселинова Паскова

Пламена Костадинова Лазарова

Анита Михайлова Анастасова

Радостина Петрова Борисова

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

гр. Провадия 9200, ул. „Дунав” № 39

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-59/11.03.2019 г.

Христина Иванова Чернева 

Стоянка Руменова Пенева 

ОБЩИНА ДЕВНЯ

гр. Девня 9162, бул. „Съединение” № 78

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-160/27.08.2019 г.

Севдалина Стоянова Урумова 

Янита Радославова Георгиева

ОБЩИНА СУВОРОВО

гр. Суворово, пк  9170, пл. „Независимост“ №1

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-17-15.01.2020 г. 

Веселина Живкова Белеганска 

Емине Хюсменова Мустафова

Мария Димитрова Великова

ОБЩИНА АКСАКОВО

гр. Аксаково, ул Георги Петлешев 58 Б

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-110-09.07.2020

Силвия Петрова

Христина Тодорова

Галина  Колева

Виляна  Филипова 

Дияна Стоянова

Нели Михалева

 

 


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

slogan bg