Премини към основното съдържание

СГКК към АГКК

ГР. ВАРНА 9000 

Бул.”ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” №76Г, ет.6 

Градски транспорт: Автобуси №№ 12, 20 и 118. Платено паркиране в района на СГКК.

карта в  Google map

 

Тел: 052/634638

Виж имейла...

ИНЖ. КРАСИМИРА БОЖКОВА

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ОБЩИНА АВРЕН

с. Аврен 9135, област Варна, ул. „Тодор Ноев” № 8

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-210/19.07.2017 г.

Мартин Трифонов Зафиров

Тел. 052/ 608858

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

гр. Вълчи дол 9280, пл. „Христо Ботев” № 1

Оправомощени лица по РД-13-252 / 07.11.2017 г.

Милка Николова Янева

Мария Стефанова Иванова-Витанова

Антония Красимирова Ганева

Галина Иванова Георгиева

Жасмина Златкова Велчева

ОБЩИНА БЯЛА 

гр. Бяла 9101, ул. “Андрей Премянов” No 29 (в сградата на община Бяла)

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-147/18.07.2017 г.

Галя Николаева Борисова

Елка Николова Добрева

инж. Даниела Костадинова Лазарова

 Деница Радославова Кирова 

Тел. 05143 23 79

ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

гр. Дългопол 9250, ул. „Георги Димитров“ № 150

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-163/09.08.2017 г.

Велислава Тодорова Ганева

Ангел Филчев Ангелов 

Цветанка Иванова Великова

Тел. 0885610879

ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

гр. Белослав 9178, ул. ,,Цар Симеон Велики" № 23

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-187/29.08.2017 г.

Владимир Кирилов Георгиев

Пенка Маркова Иванова

Даниела Христова Станчева

Ема Едвинова Добрева

ОБЩИНА ВАРНА

гр. Варна 9000, бул. „Осми приморски полк” № 43

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-162/25.06.2018 г.

вижте  списък 

ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

гр. Долни чифлик 9120, пл. „Тича” № 1

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-283/22.11.2018 г.

Дияна Кръстева Димитрова

Марин Димитров Булашиков

Мария Веселинова Паскова

Пламена Костадинова Лазарова

Анита Михайлова Анастасова

Радостина Петрова Борисова

ОБЩИНА ПРОВАДИЯ

гр. Провадия 9200, ул. „Дунав” № 39

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-59/11.03.2019 г.

Христина Иванова Чернева 

Стоянка Руменова Пенева 

ОБЩИНА ДЕВНЯ

гр. Девня 9162, бул. „Съединение” № 78

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-160/27.08.2019 г.

Севдалина Стоянова Урумова 

Янита Радославова Георгиева

ОБЩИНА СУВОРОВО

гр. Суворово, пк  9170, пл. „Независимост“ №1

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-17-15.01.2020 г. 

Веселина Живкова Белеганска 

Емине Хюсменова Мустафова

ОБЩИНА АКСАКОВО

гр. Аксаково, ул Георги Петлешев 58 Б

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-110-09.07.2020

Силвия Петрова

Христина Тодорова

Галина  Колева

Виляна  Филипова 

Дияна Стоянова

Нели Михалева

 

 


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

slogan bg