СГКК- РУСЕ

Версия за печатВерсия за печат

СГКК към АГКК

ГР. РУСЕ  7000

Ул. “ЦЪРКОВНА НЕЗАВИСИМОСТ” №18, ет.6

ИНЖ. ДИАНА ИВАНОВА

 

Тел:: 082/872035;822145 
Факс: 082/822145 
ruse@cadastre.bg

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ОБЩИНА БЯЛА 

гр. Бяла 7100, ул. „Екзарх Йосиф Ι” № 1

работно време от 9 до 17 ч.

Тел. 0817 7 26 63, в.28

Оправомощени лица по Зап.№ РД-13-151-21.07.2017 г.

 

Даниела Иванова Борисова

ОБЩИНА ЦЕНОВО 

гр. Ценово 7139, ул. „Цар Освободител” № 66

работно време от 9 до 17 ч.

Тел. 08122 25-10 в.31

Оправомощени лица по Зап.№ РД-13-115-04.06.2019 г.

Силвия Игнатова Начева

Алексантдър Георгиев Йорданов

ОБЩИНА ИВАНОВО

с. Иваново 7088, ул. „Олимпийска” № 75

работно време от 9 до 17 ч.

Тел. 08116 22-53, в.35

Оправомощени лица по Зап.№ РД-13-132-08.07.2019 г.

Десислава Белинова Стоянова

Ивелина Христова Панчева

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

гр. Две Могили 7150, бул. „България” № 84

работно време от 9 до 17 ч.

Оправомощени лица по Зап.№ РД-13-180-16.09.2019 г.

Трифон Трифонов и Йорданка Тодорова

Местоположение

Bulgaria
43° 51' 7.0308" N, 25° 57' 4.662" E


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Приемно време на:

СГКК за правоспособни по Закона за кадастър и имотен регистър лица 

вторник и четвъртък

13.00 - 16.00

началника на СГКК 

петък

08.30 – 12.30

Местоположение

Javascript is required to view this map.