Премини към основното съдържание

СГКК към АГКК

ГР. РУСЕ  7000

Ул. “ЦЪРКОВНА НЕЗАВИСИМОСТ” №18, ет.6

Градски транспорт: автобус № 30, спирка хотел Рига. Безплатно паркиране в района на СГКК. 

карта в  Google map

 

Тел:: 082/872035

Виж имейла...

ИНЖ. ДИАНА ИВАНОВА

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ОБЩИНА БЯЛА 

гр. Бяла 7100, ул. „Екзарх Йосиф Ι” № 1

работно време от 9 до 17 ч.

Тел. 0817 7 26 63, в.28

Оправомощени лица по Зап.№ РД-13-151-21.07.2017 г.

Даниела Николаева Пашкунова

Даниела Иванова Борисова

Инж. Лъчезар Петров Дилянов

Даяна Ангелова Илиева

ОБЩИНА ЦЕНОВО 

гр. Ценово 7139, ул. „Цар Освободител” № 66

работно време от 9 до 17 ч.

Тел. 08122 25-10 в.31

Оправомощени лица по Зап.№ РД-13-115-04.06.2019 г.

Силвия Игнатова Начева

Алексантдър Георгиев Йорданов

ОБЩИНА ИВАНОВО

с. Иваново 7088, ул. „Олимпийска” № 75

работно време от 9 до 17 ч.

Тел. 08116 22-53, в.35

Оправомощени лица по Зап.№ РД-13-132-08.07.2019 г.

Венета Петкова Петрова

Йорданка Тодорова Савчева

ОБЩИНА ДВЕ МОГИЛИ

гр. Две Могили 7150, бул. „България” № 84

работно време от 9 до 17 ч.

Оправомощени лица по Зап.№ РД-13-180-16.09.2019 г.

Валерия Йорданова Димитрова

Айлин Реджеб Юсеинова 

Йорданка Великова Тодорова

ОБЩИНА БОРОВО

гр. Борово 7174, ул. „Никола Вапцаров” № 1а

Оправомощени лица по Зап.№ РД-13-165-03.09.2019 г.

Иван Иванчев

Илиян Кънев

ОБЩИНА ВЕТОВО

гр. Ветово, ул. „Трети март“ № 2

Оправомощени лица по Зап.№ РД-13-58-16.03.2020 г.

Селиме Енверова Тюлеоглуева

Пламен Иванов Пенчев

Юркюш Кадриева Генджева

 


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

slogan bg