Премини към основното съдържание

СГКК към АГКК

ГР. ХАСКОВО 6300

бул. "Г. САВА РАКОВСКИ" № 26, вх.А, ет 3 

Градски транспорт: тролейбуси № 108 и № 308 , автобус № 104. Безплатно паркиране в района на СГКК. 

карта в  Google map

 

тел: 038/665081 

Виж имейла...

ИНЖ. ВАЛЕНТИНА ТРАЙКОВА

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА  (ОЗЛ)

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

гр. Свиленград 6500

бул. „България” № 32

инж. Надя Георгиева Германова
Станка Иванова Камбурова
Галина Миткова Димитрова
Стела Георгиева Георгакиева
Антон Атанасов Паунов
Елеонора Паскалис Дикидис-Павлова
Николай Георгиев Тодоров
Иванка Янакиева Димитрова

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

гр. Димитровград 6400

бул. „Г. С. Раковски” № 15

Иванка Стойчева Джокова

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ

гр. Харманли 6450

ул.“ Петко Каравелов“ №4-в информационния център на Общината 

Работно време:

Вторник и четвъртък  9.00 ч- 12.00 ч.

Инж. Теменужка Петкова Тенева 

Инж. Стияна Станимирова Узунова 

Петя Огнянова Георгиева 

Стела Георгиева Димова 

Галина Пенчева Христова

ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ

с. Минерални бани 6343

бул. „Васил Левски“ № 3

 

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-159/23.08.2019 г

Байрям Шабанали Иляз

Аппаз Сабахтин Зейнер 

Мехмедали Шенол Мехмедали 

ОБЩИНА СТАМБОЛОВО

с. Стамболово 6362

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-62/19.03.2020 г

Ермет Халил Арабаджи 

Самет Мехмед Шериф  

Осман Азиз Идриз

Нигяр Садък Шериф

 

 


Работно време:

от понеделник до петък о т 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

slogan bg