Премини към основното съдържание

СГКК- БЛАГОЕВГРАД

СГКК към АГКК

ГР. БЛАГОЕВГРАД  2700

Ул. “ИВАН МИХАЙЛОВ” №49, вх.Б, ет.4

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

 

Тел:  073830423 


blagoevgrad@cadastre.bg

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ГР. БАНСКО 2770

пл. „Никола Вапцаров” № 1

Работно време от 8.00 до 17.00

Тел.074988632

Оправомощено лице по Заповед № РД-13-199/04.09.2017 г. 

Верка Димитрова Колчагова

Димитрина Христова Гогова-Чеканарова

ГР. ПЕТРИЧ 2850

 ул. "Цар Борис ІІІ", № 24

Оправомощено лице по Заповед № РД-13-288/14.12.2017 г. 

Галина Николова Липийска

 

ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 2900

 ул. "Царица Йоана" № 2

 тел: 088 800 60 80

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-241/30.10.2017 г. 

Петър Георгиев Мутафчиев 

Велика Тодорова Итева

ГР.  БЕЛИЦА 2780

Служба ТСУ Община Белица  

ул. "Георги Андрейчин" № 15

тел. 0886034544

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-1/02.01.2018 г. 

Джунка Исуфова Джамбазка

ГР. ХАДЖИДИМОВО 2933

ул. „Димо Хаджидимов“ № 46

 тел: 0751/6-00-75

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-289/26.11.2018г. 

Величка Атанасова Разменова 

Ангел Костадинов Камбуров

ГР. ДУПНИЦА 2600

пл. „Свобода” № 1

 

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-164/30.08.2019г. 

 

Ива Николова Иванова 

ГР. БЛАГОЕВГРАД 

пл. Георги Измирлиев №1 

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-8-09.01.2020 г. 

списък

 

ИЗНЕСЕНИ РАБОТНИ МЕСТА (ИРМ)

ГР. РАЗЛОГ 2760

 пл. “Преображение” № 1, ет.4

 Тел/факс: 0747/81060: 0878838020

 Ваня Парапунова

ГР. САНДАНСКИ

 бул.”Свобода” 20 /Административна сграда на „Стройуниверсал”, ет.2/

 Тел.0878956048

 Работно време:8.30-12.00 и 13.00-17.00

 Катерина Панайотова Пецева

ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 2900

 ул. “Христо Ботев” № 25

 Тел: 0889 295508

 Мария Янева

 


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.


 

Приемно време на:

СГКК за правоспособни по Закона за кадастър и имотен регистър лица 

от понеделник до петък

16.00 – 17.00

началника на СГКК 

понеделник 

09.00 – 17.00

slogan bg