Премини към основното съдържание

СГКК към АГКК

ГР. БЛАГОЕВГРАД  2700

ул. “Иван Михайлов” №49, вх.Б, ет.4

Градски транспорт автобус №1 спирка „РТЦ“/радио телевизионен център/. Безплатно паркиране в района на СГКК. 

карта в  Google map

 

Тел:  073/830423 

Виж имейла...

ИНЖ. ВАЛЕРИ ТИМЕВ

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ГР. БАНСКО 2770

пл. „Никола Вапцаров” № 1

Работно време от 8.00 до 17.00

Тел.074988632

Оправомощено лице по Заповед № РД-13-199/04.09.2017 г. 

Верка Димитрова Колчагова

Димитрина Христова Гогова-Чеканарова

ГР. ПЕТРИЧ 2850

 ул. “Димитър Гущанов” № 2

Оправомощено лице по Заповед № РД-13-288/14.12.2017 г. 

Галина Николова Липийска

Десислава Димитрова Цветкова 

ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 2900

 ул. "Царица Йоана" № 2

 тел: 088 800 60 80

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-241/30.10.2017 г. 

Петър Георгиев Мутафчиев 

Велика Тодорова Итева

ГР.  БЕЛИЦА 2780

Служба ТСУ Община Белица  

ул. "Георги Андрейчин" № 15

тел. 0886034544

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-1/02.01.2018 г. 

инж.  Мария Лазарова Мраценкова

Сайда Исмаилова Джембазка

ГР. ХАДЖИДИМОВО 2933

ул. „Димо Хаджидимов“ № 46

 тел: 0751/6-00-75

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-289/26.11.2018г. 

Величка Атанасова Разменова 

Юлиян Милчев Ханьов

ГР. БЛАГОЕВГРАД 

пл. Георги Измирлиев №1 

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-8-09.01.2020 г. 

вижте списък

ОБЩИНА СТРУМЯНИ 2825

площад „7-ми април“ №1

Оправомощени лица по Заповед № РД-20-28/16.05.2022г. 

Димитър Георгиев Сарадинов

Албена Благоева Комитова

 

ИЗНЕСЕНИ РАБОТНИ МЕСТА (ИРМ)

ГР. РАЗЛОГ 2760

 пл. “Преображение” № 1, ет.4

 Тел: 0886155656

 Костадинка Костова

ГР. САНДАНСКИ

 бул.”Свобода” 20 /Административна сграда на „Стройуниверсал”, ет.2/

 Тел.0878956048

  Евелина Филатова

ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 2900

 ул. “Христо Ботев” № 25

 

ГР. ПЕТРИЧ

ул.“Цар Борис 3“ №15

Тел.0878838053

Инж. Десислава Цветкова

 


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

slogan bg