Телефони: 02/8188383 и 02/8188338 за справки по услуги, предоставяни от СГКК - София