Skip to main content

Справка за изпълнителите, създаващи кадастрална карта и кадастрални регистри

Справка на изпълнители създаващи кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР)

№ по ред

Заповед за открито производство

Предмет

Изпълнител

e-mail

телефон

област БЛАГОЕВГРАД

1.

№ РД-16-16/ 13.05.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Брезница и с.Корница, община Гоце Делчев, с.Горна Сушица, с.Лиляново, с.Пирин, с.Плоски и с.Сугарево, община Сандански, с.Илинденци (вкл. общински център с.Струмяни), община Струмяни, с.Брежани, с.Градево и с.Сенокос, община Симитли, област Благоевград

"ГБС - имоти" АД

GoceDelchev2019@cadastre.bg

02 915 17 32

2.

№ РД-16-16/ 13.05.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Брезница и с.Корница, община Гоце Делчев, с.Горна Сушица, с.Лиляново, с.Пирин, с.Плоски и с.Сугарево, община Сандански, с.Илинденци (вкл. общински център с.Струмяни), община Струмяни, с.Брежани, с.Градево и с.Сенокос, община Симитли, област Благоевград

"ГБС - имоти" АД

Sandanski2019@cadastre.bg

02 915 17 32

3.

№ РД-16-16/ 13.05.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Брезница и с.Корница, община Гоце Делчев, с.Горна Сушица, с.Лиляново, с.Пирин, с.Плоски и с.Сугарево, община Сандански, с.Илинденци (вкл. общински център с.Струмяни), община Струмяни, с.Брежани, с.Градево и с.Сенокос, община Симитли, област Благоевград

"ГБС - имоти" АД

Strumjani2019@cadastre.bg

02 915 17 32

4.

№ РД-16-16/ 13.05.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Брезница и с.Корница, община Гоце Делчев, с.Горна Сушица, с.Лиляново, с.Пирин, с.Плоски и с.Сугарево, община Сандански, с.Илинденци (вкл. общински център с.Струмяни), община Струмяни, с.Брежани, с.Градево и с.Сенокос, община Симитли, област Благоевград

"ГБС - имоти" АД

Simitli2019@cadastre.bg

02 915 17 32

5.

№ РД-16-15/ 13.05.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Бело поле, с.Бистрица, с.Горно Хърсово, с.Дъбрава, с.Зелендол, с.Изгрев, с.Марулево, с.Мощанец, с.Покровник, с.Рилци и с.Церово, община Благоевград, област Благоевград

"Геомера" ЕООД

BeloPole2019@cadastre.bg

0878 26 86 12

6.

№ РД-16-13/ 13.05.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Българчево, с.Бучино, с.Габрово, с.Дебочица, с.Делвино, с.Дренково, с.Клисура, с.Лешко, с.Лисия, с.Логодаж, с.Обел, с.Падеш, с.Селище, община Благоевград, област Благоевград

ЕТ "Кирил Данаилов - ТОП - ГЕО"

Balgarchevo2019@cadastre.bg

02 917 56 37

7.

№ РД-16-14/ 13.05.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Балдево, с.Гърмен, с.Ковачевица, с.Лещен, с.Марчево, с.Огняново, с.Осиково, с.Рибново и с.Скребатно, община Гърмен, област Благоевград

"Игео" ООД

Baldevo2019@cadastre.bg

0887 565 253

8.

№ РД-16-8/ 13.03.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Беласица, с.Габрене, с.Камена, с.Ключ, с.Коларово, с.Първомай, с.Самуилово, с.Скрът, с.Струмешница и с.Яворница, община Петрич, област Благоевград

"Геокад-93" ЕООД

 

 

 

 

 

 

 

Belasica2019@cadastre.bg

02 931 30 17

9.

№ РД-16-48/ 04.11.2020 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Генерал Тодоров, с. Кромидово, с. Кулата, с. Кърналово, с. Марикостиново, с.Митино, с. Ново Кономлади и с.Рупите, община Петрич, гр. Кресна, с. Горна Брезница, с.Долна Градешница, с. Ощава, с. Сливница и с. Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград

"Геобилд инженеринг" ООД

Petrich@cadastre.bg

0879 487 796

10.

№ РД-16-48/ 04.11.2020 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Генерал Тодоров, с. Кромидово, с. Кулата, с. Кърналово, с. Марикостиново, с.Митино, с. Ново Кономлади и с.Рупите, община Петрич, гр. Кресна, с. Горна Брезница, с.Долна Градешница, с. Ощава, с. Сливница и с. Стара Кресна, община Кресна, област Благоевград

"Геобилд инженеринг" ООД

Kresna@cadastre.bg

0879 487 796

област БУРГАС

11.

№ РД-16-11/ 10.04.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Александрово, с. Горица,
с. Каменар, с. Лъка, с. Медово,  
община Поморие и селищно образувание Каменско на територията на населено място с. Манолич, община Сунгурларе, област Бургас

ЕТ „Кирил Данаилов-Топ-Гео"

Pomor_Manol@cadastre.bg

02 917 56 37

12.

№ РД-16-50/ 11.11.2020 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на гр. Карнобат, община Карнобат, с. Бата, с. Белодол, с. Габерово, с. Гълъбец, с. Дъбник, с. Козичино, с. Косовец, с. Порой и с. Страцин, община Поморие, с. Бродилово, с. Българи, с. Кондолово, с. Кости и с. Фазаново, община Царево, област Бургас

"Каруел" ООД

Karnobat@cadastre.bg

 

 

0898 694 220

13.

№ РД-16-50/ 11.11.2020 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на гр. Карнобат, община Карнобат, с. Бата, с. Белодол, с. Габерово, с. Гълъбец, с. Дъбник, с. Козичино, с. Косовец, с. Порой и с. Страцин, община Поморие, с. Бродилово, с. Българи, с. Кондолово, с. Кости и с. Фазаново, община Царево, област Бургас

"Каруел" ООД

Pomorie@cadastre.bg

0898 694 220

14.

№ РД-16-50/ 11.11.2020 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на гр. Карнобат, община Карнобат, с. Бата, с. Белодол, с. Габерово, с. Гълъбец, с. Дъбник, с. Козичино, с. Косовец, с. Порой и с. Страцин, община Поморие, с. Бродилово, с. Българи, с. Кондолово, с. Кости и с. Фазаново, община Царево, област Бургас

"Каруел" ООД

Tsarevo@cadastre.bg

0898 694 220

област ВАРНА

15.

№ РД-16-49/ 15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Генерал Киселово, с.Радан войвода и с.Червенци, община Вълчи дол, област Варна

"Хидро Мап" ЕООД

Gen_Kiselevo@cadastre.bg

052 60 69 94

16.

№ РД-16-49/ 15.12.2016 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Изворник, с.Караманите и с.Стефан Караджа, община Вълчи дол, област Варна

"Хидро Мап" ЕООД

Izvornik@cadastre.bg

052 60 69 94

17.

№ РД-16-12/ 10.04.2020 г.

 

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на

гр. Долни чифлик, с. Кривини,
с. Пчелник,  с. Рудник, с. Старо Оряхово и с. Детелина, с. Юнец, община Долни чифлик, област Варна

"Геобилд инженеринг" ООД

D_chiflik1@cadastre.bg

 

0876 711 961

18.

№ РД-16-13/ 10.04.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на

с. Булаир, с. Бърдарево, с. Венелин,
с. Голица, с. Горен чифлик,
с. Гроздьово, с. Нова Шипка, с. Солник, община Долни чифлик, област Варна

"Консултантска агенция Аргус" ООД

D_chiflik2@cadastre.bg

02 920 04 69

0888 315 964

19.

№ РД-16-36/ 13.10.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на гр. Аксаково, с. Въглен, с. Генерал Кантарджиево, с. Доброглед, с. Долище, гр. Игнатиево, с. Изворско, с. Климентово, с. Куманово, с. Орешак, с. Припек и с. Слънчево, община Аксаково, област Варна

"Консултантска агенция Аргус" ООД

Aksakovo@cadastre.bg

02 920 04 69
0888 315 964

област ВЕЛИКО ТЪРНОВО

20.

РД-16-52/ 19.12.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Малки чифлик и с. Шереметя, община Велико Търново и с. Орловец, с. Петко Каравелово, с. Полски Сеновец,  
с. Каранци и с. Стефан Стамболово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново

"Геобилд инженеринг" ООД

 

VT_P_Tramb1@cadastre.bg

0876 711 961

21.

РД-16-47/ 18.12.2019 г.

 

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Вързулица, с. Масларево, с. Павел,
с. Иванча и с. Климентово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново

"Сървей груп" ЕООД

P_Tramb2 @cadastre.bg

 

 

02 850 20 03

0883 487 753

22.

№ РД-16-35/ 12.10.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на гр. Павликени, община Павликени, с. Балван, с. Ветринци, с. Никюп и с. Хотница, община Велико Търново, област Велико Търново

"Сървей груп" ЕООД

Pavlikeni@cadastre.bg

02 850 20 03
0883 487 753

23.

№ РД-16-35/ 12.10.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на гр. Павликени, община Павликени, с. Балван, с. Ветринци, с. Никюп и с. Хотница, община Велико Търново, област Велико Търново

"Сървей груп" ЕООД

VTarnovo@cadastre.bg

02 850 20 03
0883 487 753

област ВИДИН

24.

№ РД-16-30/ 17.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Бело поле, с. Динково, с. Дреновец,
с. Тополовец, с. Гюргич, с. Дражинци,
с. Плешивец, с. Ружинци и с. Черно поле, община Ружинци, област Видин

"Глобал Гео" ЕООД

Ruzhinci@cadastre.bg

0888 553 619

25.

№ РД-16-29/ 17.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Ботево, с. Въртоп, с. Гайтанци,
гр. Дунавци, с. Жеглица, с. Ивановци и
с. Цар Симеоново, община Видин, област Видин

КА "Модекс" ЕООД

Vidin1@cadastre.bg

 

 

0888 414 404

26.

№ РД-16-33/ 18.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Синаговци, с. Слана бара, с. Търняне, с. Гомотарци, с. Капитановци, с. Кошава и с. Сланотрън, община Видин, област Видин

"Геобиб" ООД

Vidin2@cadastre.bg

0888 667 871

27.

№ РД-16-40/ 14.10.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Големаново, с. Коста Перчево, с. Полетковци, с. Старопатица, с. Тополовец, с. Цар Петрово и с. Чичил, община Кула,  с.Бояново, с. Бранковци, с. Водна, с. Медешевци, с. Милчина лъка, с. Срацимирово и с. Тошевци, община Грамада, с. Вещица, с. Върба, с. Ошане и с. Праужда, община Белоградчик, с. Горни Лом и с. Долни Лом, община Чупрене, област Видин

ДЗЗД "Строител - Дая":
"Строител" ООД;

"Дая Райзинг" ЕООД

Kula@cadastre.bg

0888 657 935

28.

№ РД-16-40/ 14.10.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Големаново, с. Коста Перчево, с. Полетковци, с. Старопатица, с. Тополовец, с. Цар Петрово и с. Чичил, община Кула,  с.Бояново, с. Бранковци, с. Водна, с. Медешевци, с. Милчина лъка, с. Срацимирово и с. Тошевци, община Грамада, с. Вещица, с. Върба, с. Ошане и с. Праужда, община Белоградчик, с. Горни Лом и с. Долни Лом, община Чупрене, област Видин

ДЗЗД "Строител - Дая":

"Строител" ООД;

"Дая Райзинг" ЕООД

Gramada@cadastre.bg

0888 657 935

29.

№ РД-16-40/ 14.10.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Големаново, с. Коста Перчево, с. Полетковци, с. Старопатица, с. Тополовец, с. Цар Петрово и с. Чичил, община Кула,  с.Бояново, с. Бранковци, с. Водна, с. Медешевци, с. Милчина лъка, с. Срацимирово и с. Тошевци, община Грамада, с. Вещица, с. Върба, с. Ошане и с. Праужда, община Белоградчик, с. Горни Лом и с. Долни Лом, община Чупрене, област Видин

ДЗЗД "Строител - Дая":

"Строител" ООД;

"Дая Райзинг" ЕООД

Belogradchik@cadastre.bg

0888 657 935

30.

№ РД-16-40/ 14.10.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Големаново, с. Коста Перчево, с. Полетковци, с. Старопатица, с. Тополовец, с. Цар Петрово и с. Чичил, община Кула,  с.Бояново, с. Бранковци, с. Водна, с. Медешевци, с. Милчина лъка, с. Срацимирово и с. Тошевци, община Грамада, с. Вещица, с. Върба, с. Ошане и с. Праужда, община Белоградчик, с. Горни Лом и с. Долни Лом, община Чупрене, област Видин

ДЗЗД "Строител - Дая":

"Строител" ООД;

"Дая Райзинг" ЕООД

Chuprene@cadastre.bg

0888 657 935

област ВРАЦА

31,

№ РД-16-46/ 30.10.2020 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Боденец, с. Върбешница, с. Горна Бешовица, с. Горна Кремена, с. Долна Кремена, с. Кален, с. Крапец, с. Лик, с. Ослен Криводол, с. Старо село, с. Цаконица и с. Царевец, община Мездра, област Враца

"Геохайд" ООД

Mezdra@cadastre.bg

0888 801 119

област ГАБРОВО

32.

№ РД-16-26/ 26.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с.Млечево, с.Столът, с.Стоките и с.Кръвеник, община Севлиево, област Габрово

"Геотехинженеринг" ООД

Mlechevo@cadastre.bg

02 962 51 67 0882 313 772

33.

№ РД-16-34/ 18.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Батошево, с. Шумата, с. Градище,
с. Душево и с. Ряховците, община Севлиево, област Габрово

"Сървей груп" ЕООД

Batoshevo@cadastre.bg

02 850 20 03;

0883 487 753

34.

№ РД-16-35/ 18.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
гр. Плачковци, с. Радевци, с. Бижовци,
с. Енчовци, с. Престой и с. Фъревци, община Трявна, област Габрово

СД "Геоид-93-Колев и сие"

Tryiavna@cadastre.bg

 

 

 

 

066 80 40 45;

0888 715 409;

0888 715 408;

0887 297 253

област ДОБРИЧ

35.

№ РД-16-18/ 23.04.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на

гр. Генерал Тошево, с. Петлешково,
с. Писарово, с. Присад, с. Дъбовик,

с. Пленимир, с. Равнец, с. Кардам,

с. Огражден и с. Снягово, община Генерал Тошево, област Добрич

"Рила Инфотех" ЕООД

G_Toshevo1@cadastre.bg

0888 414 406

36.

№ РД-16-14/ 10.04.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на

с. Александър Стамболийски,
с. Балканци, с. Бежаново, с. Василево,
с. Великово, с. Вичово, с. Горица,

с. Калина, с. Конаре, с. Люляково,

с. Малина, с. Преселенци,

с. Рогозина, с. Сираково,

с. Спасово, с. Средина, с. Сърнино,
с. Чернооково,  община Генерал Тошево, област Добрич

"Геомера" ЕООД

G_Toshevo2@cadastre.bg

0878 268 612

37.

№ РД-16-19/ 23.04.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на

с. Зограф, с. Пчеларово, с. Краище,
с. Красен, с. Лозница, с. Росен,
с. Росица, с. Житен, с. Градини, с. Сноп, с. Узово, с. Изворово и с. Къпиново, община Генерал Тошево, област Добрич

"Геосад" ЕООД

G_Toshevo3@cadastre.bg

0878 192 809

38.

№ РД-16-37/ 13.10.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Бранище, с. Врачанци, с. Дончево, с.Овчарово, с.Паскалево, с. Плачи дол, с. Победа, с. Полковник Минково, с. Приморци, с. Смолница, с. Стефан Караджа, с. Стефаново и с. Стожер, община Добрич-селска, област Добрич

"Геоинженеринг" ООД

Dobrich-s@cadastre.bg

02 818 25 55
0897 95 66 44

област КЪРДЖАЛИ

39.

№ РД-16-59/ 17.11.2020 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на гр. Ардино, община Ардино, с. Глухар, с. Енчец, с. Пепелище, с. Опълченско, с.Резбарци и с. Сипей, община Кърджали, с. Габрово, с.Комунига, с.Петелово и с. Пчеларово, община Черноочене, област Кърджали

ЕТ "СКГ-Илиян Тодоров"

Ardino@cadastre.bg

0888 45 46 74
0888 45 46 75
 

40.

№ РД-16-59/ 17.11.2020 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на гр. Ардино, община Ардино, с. Глухар, с. Енчец, с. Пепелище, с. Опълченско, с.Резбарци и с. Сипей, община Кърджали, с. Габрово, с.Комунига, с.Петелово и с. Пчеларово, община Черноочене, област Кърджали

ЕТ "СКГ-Илиян Тодоров"

Kardzhali2020@cadastre.bg

0888 45 46 74
0888 45 46 75
 

41.

№ РД-16-59/ 17.11.2020 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на гр. Ардино, община Ардино, с. Глухар, с. Енчец, с. Пепелище, с. Опълченско, с.Резбарци и с. Сипей, община Кърджали, с. Габрово, с.Комунига, с.Петелово и с. Пчеларово, община Черноочене, област Кърджали

ЕТ "СКГ-Илиян Тодоров"

Chernoochene@cadastre.bg

0888 45 46 74
0888 45 46 75
 

област КЮСТЕНДИЛ

42.

№ РД-16-39/ 13.10.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии на с. Паничище, община Сапарева баня и урбанизираните територии в землищата на  гр. Бобов дол, община Бобов дол, с. Овчарци, с. Ресилово и с. Сапарево, община Сапарева баня, област Кюстендил

"Янки" ООД

SaparBanya@cadastre.bg

0888 782 823;
0888 887 920;

0888 784 746

43.

№ РД-16-39/ 13.10.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии на с. Паничище, община Сапарева баня и урбанизираните територии в землищата на гр. Бобов дол, община Бобов дол, с. Овчарци, с. Ресилово и с. Сапарево, община Сапарева баня, област Кюстендил

"Янки" ООД

BobovDol@cadastre.bg

0888 782 823;

0888 887 920;

0888 784 746

област МОНТАНА

44.

№ РД-16-38/ 13.10.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Горна Бела речка, с. Горно Озирово, с. Долна Бела речка, с. Долно Озирово, с. Драганица, с. Спанчевци, с. Стояново и с. Черкаски, община Вършец, с. Безденица, с. Белотинци, с. Благово, с. Доктор Йосифово, с. Долно Белотинци, с. Липен, с. Славотин, с. Смоляновци и с. Студено буче, община Монтана, област Монтана

ДЗЗД "Кадастър Монт":
"Кадастър Монт" ООД;

"Цеис" ЕООД

Varshets@cadastre.bg

0888 801 119

45.

№ РД-16-38/ 13.10.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Горна Бела речка, с. Горно Озирово, с. Долна Бела речка, с. Долно Озирово, с. Драганица, с. Спанчевци, с. Стояново и с. Черкаски, община Вършец, с. Безденица, с. Белотинци, с. Благово, с. Доктор Йосифово, с. Долно Белотинци, с. Липен, с. Славотин, с. Смоляновци и с. Студено буче, община Монтана, област Монтана

ДЗЗД "Кадастър Монт":
"Кадастър Монт" ООД;

"Цеис" ЕООД

Montana2020@cadastre.bg

096 30 73 29

област ПЛОВДИВ

46.

№ РД-16-28/ 17.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землището на
гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив

"Каруел" ООД

Hisaryia@cadastre.bg

0898 694 220

47.

№ РД-16-51/ 11.11.2020 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на гр. Съединение, с. Голям чардак, с. Драгомир, с. Любен, с. Малък чардак, с. Найден Герово, с. Правище и с. Церетелево, община Съединение, област Пловдив

"Консултантска агенция Аргус" ООД

Saedinenie@cadastre.bg

02 920 04 69

0888 315 964
 

област РАЗГРАД

48.

РД-16-51/ 19.12.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
гр. Исперих, с. Печеница, с. Къпиновци, с. Подайва, с. Средноселци и с. Лъвино, община Исперих, област Разград

ЕТ „Кирил Данаилов-Топ-Гео"

Razgrad1@cadastre.bg

0878 854 084

49.

РД-16-49/ 18.12.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Бърдоква, с. Лудогорци, с. Старо селище, с. Йонково, с. Драгомъж,
с. Делчево, с. Конево, с. Тодорово и
с. Яким Груево, община Исперих, област Разград

"Игео" ООД

Razgrad2@cadastre.bg

0887 565 253

0886 276 917

50.

РД-16-53/ 19.12.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Богданци, с. Голяма вода, с. Кара Михал, с. Кривица, с. Ножарово,
с. Пчелина, с. Хърсово, с. Богомилци,
с. Голям извор, с. Желязковец, с. Самуил и с. Хума, община Самуил, област Разград

ЕТ „Румен Георгиев-Глобал Гео"

Samuil@cadastre.bg

0888 553 619

 

 

 

 

 

 

 

 

област РУСЕ

51.

№ РД-16-32/ 18.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Стърмен, с. Пейчиново, с. Ботров,
с. Полско Косово, с. Босилковци,
с. Копривец, с. Дряновец, с. Бистренци,
с. Лом Черковна и с. Пет кладенци, община Бяла, област Русе

"Консултантска агенция Аргус" ООД

Byiala@cadastre.bg

02 920 04 69

0888 315 964

 

 

 

 

област СИЛИСТРА

52.

РД-16-48/ 18.12.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Ветрен, с. Сребърна, с. Полковник Ламбриново, с. Смилец и с. Професор Иширково, община Силистра, област Силистра

„Глобал Гео“ ЕООД

Vetren_Ishirkovo@cadastre.bg

0888 553 619

 

 

 

53.

№ РД-16-56/ 12.11.2020 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Бабук, с. Богорово, с. Брадвари, с. Срацимир и с. Ценович, община Силистра, област Силистра

"Кохаб" ЕООД

Silistra2020@cadastre.bg

0897 983 200

област СЛИВЕН

54.

№ РД-16-31/ 18.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Асеновец, с. Баня, с. Брястово,
с. Богданово, с. Бял кладенец и
с. Дядово, община Нова Загора, област Сливен

"Игео" ООД

Asenovec@cadastre.bg

0887 565 253;

0886 276 917

област СМОЛЯН

55.

№ РД-16-35/ 02.11.2016 г.

Създаване на КККР землищата на с.Научене, община Нова Загора, с.Тича, община Котел, област Сливен, гр.Неделино, община Неделино, с.Грохотно, община Девин, с.Забърдо, община Чепеларе, област Смолян

"Pила Инфотех" EООД

Nedelino@cadastre.bg

0888 414 406

56.

№ РД-16-27/ 17.10.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Аламовци, с. Долен, с. Ерма река,
с. Кушла, с. Старцево, с. Страшимир и
с. Цацаровци, община Златоград, област Смолян

"Геобилд инженеринг" ООД

Zlatograd@cadastre.bg

0879 487 796

 

 

 

 

 

област СОФИЯ

57.

№ РД-16-27/ 26.10.2016 г.

Създаване на КККР на землищата на с.Долна Василица, с.Горна Василица, с.Костенец, с.Очуша, с.Подгорие, с.Пчелин, община Костенец, обл.София

"Геотехинженеринг" ООД

Dolna_Vasilica@cadastre.bg

02 962 51 67 0882 313 772

58.

№ РД-16-19/ 09.10.2017 г.

Създаване КККР на землището на с.Чавдар, община Чавдар, област София

"Геомап" ЕООД

Chavdar@cadastre.bg

0878 852 600

59.

№ РД-16-37/ 09.11.2016 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Горни Окол, с.Гуцал, с.Долни Окол, с.Марица и с.Широки дол, община Самоков, област София

"ГБС-Имоти" АД

Gorni_Okol@cadastre.bg

02 915 18 31

60.

№ РД-16-9/ 20.07.2017 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Алино, с.Ковачевци, с.Поповяне и с.Ярлово, община Самоков, обл. София

"ГБС-Имоти" АД

Alino@cadastre.bg

02 915 18 31

61.

№ РД-16-10/ 20.07.2017 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Белчин, с.Клисура, с.Продановци, с.Райово и с.Рельово, община Самоков, област София

"ГБС-Имоти" АД

Belchin@cadastre.bg

02 915 18 31

62.

№ РД-16-6/ 30.05.2018 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр.Долна баня и с.Свети Спас, община Долна баня, област София

ЕТ "Кирил Данаилов - ТОП - ГЕО"

DolnaBanya@cadastre.bg

02 917 56 37

63.

№ РД-18-5/ 30.05.2018 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Гурмазово (вкл. общински център гр.Божурище), с.Пожарево, с.Пролеша и с.Росоман, община Божурище, област София

"Консултантска агенция Аргус" ООД

Gurmazovo@cadastre.bg

0888 315 964 02 920 04 69

64.

№ РД-16-4/ 23.05.2018 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Делян, с.Златуша, с.Мала Раковица, с.Хераково и с.Храбърско, община Божурище, област София

"Сървей груп" ЕООД

Delyan@cadastre.bg

02 850 20 03 0876 711 961

65.

№ РД-16-7/ 13.03.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с.Врачеш и с.Трудовец, община Ботевград, област София

"Геоцвет" ЕООД

Vrachesh2019@cadastre.bg

0879 495 414

66.

№ РД-16-52/ 11.11.2020 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землището на гр. Правец, община Правец, област София

СД "Геоид-93-Колeв и сие"

Pravets@cadastre.bg

0888 715 408

област Стара Загора

67.

№ РД-16-57/ 16.11.2020 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Борущица, с. Ветрен, с. Дъбово, с. Зимница, с. Селце, с. Сливито, с. Тулово, с. Шаново, с. Юлиево и с. Ягода, община Мъглиж, област Стара Загора

ЕТ "СКГ-Илиян Тодоров"

Maglizh@cadastre.bg

0888 45 46 74
0888 45 46 75
 

област ТЪРГОВИЩЕ

68.

№ РД-16-5/ 03.02.2020 г.

Създаване на КККР регистри на урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Антоново, с. Девино,
с. Черни бряг, с. Горна Златица, с. Долна Златица, с. Китино, с. Коноп,
с. Пиринец, с. Присойна и с. Ястребино, община Антоново, област Търговище

ЕТ „СКГ-Илиан Тодоров“

Antonovo1@cadastre.bg

0888 45 46 750888 45 46 75

69.

РД-16-50/ 19.12.2019 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Орач, с. Поройно, с. Пчелно,
с. Халваджийско, с. Вельово,
с. Изворово, с. Богомолско,
с. Длъжка поляна, с. Дъбравица,
с. Крушолак, с. Малка Черковна,
с. Милино, с. Равно село, с. Свободица,
с. Стеврек, с. Таймище, с. Тиховец и
с. Великовци, община Антоново, област Търговище

"Консултантска агенция Аргус" ООД

Antonovo2@cadastre.bg

02 920 04 69

0888 315 964

област Хасково

70.

№ РД-16-53/ 11.11.2020 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Войводово, с. Долно Войводино, с. Книжовник, с. Корен, с. Любеново, с. Манастир, с. Мандра, с. Маслиново, с. Николово, с. Орлово, с. Родопи, с. Стойково и с. Тракиец, община Хасково, област Хасково

ДЗЗД "Геопроекти":
ЕТ "Геоинженеринг-Н.Киров";
"Геобиб" ООД;
"Пазарджишки терит. кадастър" ЕООД

 

Haskovo2020@cadastre.bg

034 40 55 55

област ШУМЕН

71.

 

 

№ РД-16-17/ 23.04.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
гр. Плиска и с. Кюлевча, община Каспичан, с. Риш и с. Черни връх, община Смядово, област Шумен

ДЗЗД "Гео Про 2019"

Kasp_Smiad@cadastre.bg

0887 810 789

72.

№ РД-16-16/ 10.04.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Зайчино ореше, с. Избул, с. Памукчии, с. Стан, с. Стоян Михайловски,
община Нови пазар, област Шумен

"Геопрециз-инженеринг" ООД

N_pazar@cadastre.bg

051 84 29 02

73.

№ РД-16-15/ 10.04.2020 г.

Създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на
с. Драгоево, с. Златар, с. Кочово,
с. Осмар, с. Троица и с. Хан Крум, община Велики Преслав, област Шумен

"Геоид-93 Колев и сие"

V_Preslav@cadastre.bg

066 80 40 45;

0888 715 409

74.

№ РД-16-54/ 11.11.2020 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Имренчево, с. Миланово, с. Мокреш, с. Мостич и с. Суха река, община Велики Преслав, с. Александрово, с. Бял бряг, с. Веселиново, с. Желъд, с. Кълново, с. Ново Янково и с. Янково, община Смядово, с. Беджене, с. Войвода, с. Жилино, с. Мировци, с. Писарево, с. Правенци, с. Преселка, с. Сечище и с. Тръница, община Нови пазар, област Шумен

"Сървей груп" ЕООД

V_Preslav2@cadastre.bg

0883 487 753

75.

№ РД-16-54/ 11.11.2020 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Имренчево, с. Миланово, с. Мокреш, с. Мостич и с. Суха река, община Велики Преслав, с. Александрово, с. Бял бряг, с. Веселиново, с. Желъд, с. Кълново, с. Ново Янково и с. Янково, община Смядово, с. Беджене, с. Войвода, с. Жилино, с. Мировци, с. Писарево, с. Правенци, с. Преселка, с. Сечище и с. Тръница, община Нови пазар, област Шумен

"Сървей груп" ЕООД

Smyadovo@cadastre.bg

0883 487 753

76.

№ РД-16-54/ 11.11.2020 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Имренчево, с. Миланово, с. Мокреш, с. Мостич и с. Суха река, община Велики Преслав, с. Александрово, с. Бял бряг, с. Веселиново, с. Желъд, с. Кълново, с. Ново Янково и с. Янково, община Смядово, с. Беджене, с. Войвода, с. Жилино, с. Мировци, с. Писарево, с. Правенци, с. Преселка, с. Сечище и с. Тръница, община Нови пазар, област Шумен

"Сървей груп" ЕООД

N_Pazar2@cadastre.bg

0883 487 753

област Ямбол

77.

№ РД-16-58/ 17.11.2020 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Зимница, с. Лозенец и с. Недялско, община Стралджа, с. Голям манастир, с. Дражево, с. Кукорево, с. Могила, с. Симеоново и с. Тенево, община Тунджа, област Ямбол

"Зенит - гео" ЕООД

Straldzha@cadastre.bg

02 818 25 55
0897 95 66 44

78.

№ РД-16-58/ 17.11.2020 г.

Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии в землищата на с. Зимница, с. Лозенец и с. Недялско, община Стралджа, с. Голям манастир, с. Дражево, с. Кукорево, с. Могила, с. Симеоново и с. Тенево, община Тунджа, област Ямбол

"Зенит - гео" ЕООД

Tundzha@cadastre.bg

02 818 25 55
0897 95 66 44

 

slogan bg