Премини към основното съдържание

Списък на служителите, оправомощени да издават официални документи и справки за територията на цялата страна

Списък на оправомощените служители към Заповед № РД-17-6/03.07.2023 г. изменена и допълнена със Заповед № РД-17-8/13.07.2023 г., Заповед № РД-17-10/24.08.2023 г., Заповед № РД-17-12/11.10.2023г., Заповед № РД-17-13/13.11.2023г. и Заповед № РД-17-14/30.11.2023 г. на изпълнителния директор на АГКК

  

НОМЕР ПО РЕД

АГКК, СГКК

СЛУЖИТЕЛИ

1.

АГКК

Иванка Тодорова Казакова –  ст. експерт, отдел КСКР, дирекция КСК

 

 

Снежина Велинова Петрова –  гл. експерт, отдел КСКР, дирекция КСК

 

 

Мария Станкова Бонева –  ст. експерт, отдел КСКР, дирекция КСК

 

 

Татяна Христова Хундилова –  ст. експерт, отдел „Контрол“, дирекция ГК

 

 

Даниела Лазарова Петкова – началник на отдел КСКР, дирекция КСК  

 

 

 

2.

Благоевград

Радка Георгиева Марулевска – гл. експерт СПК

 

 

Ваньо Стоянов Гошев – ст. експерт ГД

 

 

Евелина Божидарова Николова – мл. експерт АО

 

 

Ваня Славчова Парапунова – гл. специалист АО

 

 

Костадинка Атанасова Костова – гл. специалист АО

 

 

Наталия Максимова Камбитова – ст. експерт АО

 

 

инж. Десислава Димитрова Цветкова – специалист  АО

 

 

Асен Аврамов Симеонов – ст. експерт ГД

 

 

Захари Росенов Митрев – ст. експерт АО

 

 

Александър Димитров Везьов – ст. експерт АО

 

 

Евелина Венциславова Филатова – мл. експерт АО

3.

Бургас

Венета Панайотова Чолакова – гл. експерт СПК

 

 

Галина Иванова Никова – гл. експерт ГД

 

 

Пенка Янева Бъчварова – гл. експерт СПК

 

 

Донка Стоева Тодорова – ст. експерт СПК

 

 

Александър Пламенов Дечев – специалист АО

 

 

Анатоли Атанасов Велизаров – ст. експерт СПК

 

 

Анна Асенова Тенева – ст. експерт СПК

 

 

Атанас Жеков Стоянов – ст. експерт СПК

 

 

Весела Христова Русева – ст. експерт СПК

 

 

Владимир Дечев Куцаров – ст. експерт ГД

 

 

Зюлфи Бехатов Гугов – ст. експерт СПК

 

 

Мариана Димитрова Попова – гл. специалист „Архив“

 

 

Теодора Людмилова Денчева – ст. експерт АО

 

 

Лиляна Найденова Илиева – ст. експерт СПК

 

 

Тефик Ахмед Мустафа – мл. експерт СПК

 

 

Димитринка Димитрова Вълчева – гл. специалист АО

 

 

Мария Димова Неделчева – ст. експерт СПК

4.

Варна

Йовка Недева Атанасова – гл. експерт СПК

 

 

Татяна Любчева Кюркчиева – гл. експерт ГД

 

 

Ивелина Трифонова Стоенчева – ст. експерт СПК

 

 

Нели Димитрова Тренчева – ст. експерт СПК

 

 

Бисерка Кънчева Влахова – ст. експерт СПК

 

 

Илина Костадинова Батанова – ст. експерт СПК

 

 

Николай Митков Николов – ст. експерт СПК

 

 

Силвия Любомирова Лалева – ст. експерт АО

 

 

Мария Иванова Николова – ст. експерт СПК

 

 

Саша Георгиева Ангелова – гл. специалист СПК

 

 

Магдалена Йорданова Апостолова – гл. специалист АО

 

 

Мери Събева Манова-Станкова – ст. експерт „Архив“

 

 

Даниела Костадинова Манукова – гл. специалист АО

 

 

Снежана Желязкова  Куртева – гл. специалист АО

 

 

Теодора Пламенова Сандулова – гл. специалист АО

 

 

Станимира Яниславова Тодорова – ст. специалист АО

 

 

Даниела Иванова Иванова – ст.  експерт СПК

 

 

Тотка Иванова Чомакова-Пенева – ст. експерт СПК

 

 

Русалия Цветанова Иванова – ст. специалист СПК

5.

Велико Търново

Надя Ивова Тошмакова – мл. експерт АО

 

 

Стела Николаева Колева – мл. експерт СПК

 

 

Нели Велева Отчева – началник на СГКК

 

 

Величка Станимирова Белчева – мл. експерт СПК

 

 

Надежда Маринова Джутева – мл. експерт АО

 

 

Поля Пламенова Тодорова – ст. експерт АО

 

 

Моника Милчева Мирчева – ст. експерт АО

 

 

Росица Генчева Генчева – специалист АО

 

 

Георги Венелинов Георгиев – ст. експерт СПК

6.

Видин

Миглена Иванова Дичева – гл. експерт СПК

 

 

Доротея Димитрова Живкова-Илиева – гл. експерт АО

 

 

Красимир Николов Ванков – гл. специалист СПК

 

 

Боряна Иванова Стоянова – гл. специалист ГД

 

 

Десислава Цветкова Дончева – ст. експерт АО

 

 

Владимир Пламенов Гергов – началник СГКК

 

 

Миряна Бориславова Сокачева – мл. експерт АО

 

 

Инна Емилова Горанова – гл. специалист АО

7.

Враца

Димитрина Евтимова Роджева – гл. експерт АО

 

 

Петя Тодорова Викторова–Устрелска – ст. експерт АО

 

 

Красимира Иванова Драмкинска – гл. специалист СПК

8.

Габрово

Савина Илиева Савчева –  началник на СГКК

 

 

Цветанка Христова Няголова – ст. експерт АО

 

 

Ивелина Петкова Дончева – ст. експерт АО

 

 

Антоанета Тодорова Тотева – мл. експерт АО

 

 

Искра Мичева Радионова – гл. специалист АО

 

 

Валентина Йонкова Христова – мл. експерт АО

 

 

Цанимир Петков Христов – ст. експерт АО

9.

Добрич

Милена Венелинова Терзиева – гл. експерт СПК

 

 

Златко Тодоров Стоянов – гл. експерт АО

 

 

Павлина Милева Илиева – ст. експерт АО

 

 

Димитричка Спасова Господинова – ст. експерт АО

 

 

Деян Йорданов Стоянов – ст. експерт АО

 

 

Веселина Иванова Костова – ст. експерт АО

 

 

Ася Петрова Параскевова – гл. специалист АО

 

 

Веселин Георгиев Атанасов – началник СГКК

10.

Кърджали

Саша Давидова Зафирова – началник СГКК

 

 

Лада Димова Милушева – гл. специалист СПК

 

 

Теодора Николова Кючукова – гл. специалист АО

 

 

Нигяр Хайри Сюлейман – специалист АО

 

 

Нефизе Баязит Рюстем – специалист АО

 

 

Валери Здравков Бобачев – мл. експерт СПК

 

 

Надежда Тодорова Милева – специалист АО

11.

Кюстендил

Нина Димчова Терзийска – ст. експерт СПК

 

 

Марияна Георгиева Сотирова – гл. специалист „Архив“

 

 

Мария–Ирина Здравкова Атанасова – ст. експерт АО

12.

Ловеч

Десислава Нанкова Калчева – гл. експерт ГД

 

 

Полина Станиславова Баровска – ст. експерт СПК

 

 

Младен Тодоров Маринов – ст. експерт СПК

 

 

Васил Стефанов Кръстев –  гл. експерт СПК

 

 

Венета Георгиева Бешкова – ст. експерт АО

 

 

Виолина Венциславова Симеонова – гл. експерт ГД

 

 

Людмила Иванова Караджунска – ст. експерт АО

 

 

Соня Валериева Стоянова – ст. експерт АО

 

 

Живко Стефанов Йорданов – гл. специалист АО

 

 

Мариета Петрова Стоянова – гл. специалист АО

 

 

Маргарита Йозова Цонева – гл. специалист

 

 

Анелия Данаилова Атанасова – мл. експерт АО

13.

Монтана

 

 

 

Соня Милкова Еленкова – гл. експерт СПК

 

 

Крум Иванов Крумов – ст. експерт ГД

 

 

Стела Петрова Борисова – гл. специалист АО

 

 

Милена Светославова Трендафилова – гл. специалист СПК

 

 

Красимира Васкова Христова – ст. експерт АО

14.

Пазарджик

Йордан Димитров Гаджев – гл. експерт СПК

 

 

Георги Неделчев Якимов – гл. експерт АО

 

 

Димитрийка Атанасова Кратунчева – ст. експерт АО

 

 

Любомир Валентинов Стойчев – ст. експерт АО

 

 

Лиляна Георгиева Морунова – специалист АО

 

 

Галина Стефанова Рашкова – гл. специалист „Архив“

 

 

Мария Атанасова Пенчева – специалист АО

 

 

Костадин Димитров Чоролеев – ст. експерт АО

 

 

Даниела Стефанова Мацева – ст. експерт АО

 

 

Красимира Стоянова Гагова – гл. специалист АО

15.

Перник

Снежана Николова Галева – гл. експерт СПК

 

 

Мая Златкова Сергиева – гл. специалист АО

 

 

Евгени Андонов Евродимов – ст. експерт СПК

 

 

Мария Костадинова Пенева – гл. специалист АО

 

 

Ива Николова Янева – ст. експерт СПК

 

 

Десислава Николаева Михайлова – гл. специалист АО

16.

Плевен

Боряна Стефанова Иванова – началник СГКК

 

 

Павлина Кръстева Иванова – гл. експерт СПК

 

 

Ирен Славей Цонкова – ст. експерт ГД

 

 

Дамян Иванов Петков – гл. експерт ГД

 

 

Десислава Дамянова Валентинова – ст. експерт СПК

 

 

Теодора Цветозарова Нистерова – ст. експерт ГД

 

 

Магдалена Стоянова Цекова-Юсменова – ст. експерт СПК

 

 

Димитринка Николова Маринова – ст. експерт АО

 

 

Таня Георгиева Недкова – гл. специалист СПК

17.

Пловдив

Валери Спасов Кастелов – гл. експерт СПК

 

 

Христо Стоянов Стайков – гл. експерт СПК

 

 

Костадин Митков Трампов – гл. експерт СПК

 

 

Десислава Стефанова Топова – ст. експерт СПК

 

 

Нина Банова Виделова – гл. експерт СПК

 

 

Диана Атанасова Добрева – ст. експерт СПК

 

 

Ивелина Михайлова Христова – ст. експерт АО

 

 

Мария Георгиева Божкова –  специалист АО

 

 

Андриана Емилова Джулева – мл. експерт АО

 

 

Теодора Стефанова Баджолова – ст. експерт АО

 

 

Йоанна Асенова Миланова – ст. експерт СПК

 

 

Габриела Неделчева Цанева – мл. експерт АО

 

 

Даниела Илиева Берберова – специалист АО

 

 

Юлиан Георгиев Изевков – младши експерт СПК

18.

Разград

Анета Колева Гьокова – гл. специалист СПК

 

 

Христина Савова Добрева – гл. специалист АО

 

 

Румяна Белчева Димитрова – гл. специалист АО

 

 

Сашка Димитрова Иванова – мл. експерт АО

 

 

Нина Иванова Върбева – гл. специалист АО

 

 

Десислава Стоянова Йорданова – гл. специалист АО

19.

Русе

Нели Цанева Букурова – гл. експерт АО

 

 

Кристиян Димитров Дацев – ст. експерт АО

 

 

Полина Божидарова Ганева – гл. специалист Архив и АО

 

 

Теодора Трендафилова Даскалова – гл. експерт СПК

20.

Силистра

Веселин Жеков Железов – гл. експерт АО

 

 

Галя Иванова Ганева – ст. експерт АО

 

 

Надежда Кръстева Николова– гл. специалист АО

 

 

Недялка Петрова Атанасова – гл. специалист АО

 

 

Валя Христова Русева – гл. специалист АО

 

 

Елена Борисова Николова – мл. експерт СПК

 

 

Петко Янков Николов – ст. експерт АО

21.

Сливен

Веска Йорданова Колева – гл. експерт АО

 

 

Мария Михайлова Желева – ст. експерт АО

 

 

Иванина Милчева Маркова – специалист АО

 

 

Стефан Господинов Шопов – ст. експерт АО

 

 

Иван Стоянов Петров – гл. експерт ГД

 

 

Десислава Дончева Георгиева – ст. експерт АО

 

 

Ваня Драгиева Маркова – ст. експерт АО

 

 

Ивелина Цонева Петрова – ст. експерт АО

 

 

Димитър Василев Карагеоргиев – мл. експерт АО

22.

Смолян

Илия Райчев Станчев – гл. експерт АО

 

 

Марчо Атанасов Тунев – и.д. началник СГКК

 

 

Цветомира Ботева Кукунджиева – ст. експерт СПК

 

 

Борис Кръстев Узунов – гл. специалист ГД

23.

Стара Загора

Надка Тенева Тодорова – гл. експерт СПК

 

 

Десислава Йорданова Александрова – ст. експерт ГД

 

 

Галина Куманова Авджиева – гл. експерт СПК

 

 

Веселка Янкова Иванова – гл. експерт СПК

 

 

Донка Кънева Славова – ст. експерт АО

 

 

Миглена Тодорова Славова – мл. експерт ГД

 

 

Кирил Станев Стойков – гл. експерт СПК

 

 

Мериен Николаева Желязкова – мл. експерт СПК

 

 

Анелия Ангелинова Даскалска – мл. експерт АО

24.

Софийска област

Татяна Димитрова Деянова – гл. специалист Архив и АО

 

 

Росен Марков Борисов – гл. експерт

 

 

Цветомир Пламенов Петров – ст. експерт СПК

 

 

Юлия Славчева Благоева – ст. експерт СПК

 

 

Ирена Атанасова Шумкова – ст. експерт

 

 

Георги Кирилов Митев – ст. експерт СПК

 

 

Камелия Иванова Петрова – ст. експерт СПК

 

 

Деница Николаева Слънчева-Никова – ст. експерт АО

 

 

Зорница Йорданова Кръстева – мл. експерт АО

 

 

Диана Добрева Стоилова – мл. експерт СПК

 

 

Веселина Мариянова Маринова – мл. експерт АО

 

 

Тошка Иванова Недева – ст. експерт АО

25.

София

Йордан Цветков Вълчев –  гл. експерт СПК

 

 

Златка Живова Иванова – гл. експерт АО

 

 

Милена Митова Андонова – ст. експерт СПК

 

 

Росица Христова Михалева – ст. експерт СПК

 

 

Валентина Некулова Димитрова – началник на сектор „Южен“

 

 

Жасмина Димитрова Велчева – специалист АО

 

 

Милена Валентинова Кюрчийска – ст. експерт АО

 

 

Иванка Тошкова Андонова – гл. експерт АО

 

 

Иван Сашов Иванов – ст. експерт АО

 

 

Даниела Емилова Асенова  – ст. експерт СПК

 

 

Росица Янкова Дилковска – ст. експерт АО

 

 

Ивайло Пламенов Иванов – ст. експерт СПК

 

 

Вера Цветкова Хрисчева – специалист АО

 

 

Мария Димитрова Петрова-Ракарова – гл. специалист АО

 

 

Деница Янкова Цветкова-Манчева – ст. експерт АО

 

 

Мила Руменова Пиралкова – гл. специалист АО

 

 

Славка Василева Кепова – гл. специалист АО

 

 

Вяра Петрова Цветкова – мл. експерт СПК

 

 

Райна Иванова Шопова-Нейкова – ст. експерт СПК

 

 

Красимира Иванова Григорова – ст. експерт СПК

 

 

Маргарита Георгиева Симитчиева – началник на сектор „Административен“

 

 

Йоана Пламенова Кулова – специалист АО

 

 

Станимир Пламенов Кулов – специалист АО

 

 

Димитър Христов Папукчиев –  ст. експерт АО, СГКК-София, сектор „Южен“

 

 

Антоанета Андонова Йовева  – специалист АО

 

 

Мариела Георгиева Иванова – гл. експерт СПК

 

 

Магдалена Ангелова Тодорова – гл. експерт СПК

 

 

Мирослава Иванова Рударска – ст. експерт СПК

 

 

Гергана Станимирова Стефанова – ст. експерт СПК

 

 

Александра Александрова Стоименова – гл. експерт СПК

 

 

Мариус Вълчев Йолов – ст. експерт СПК

 

 

Александър Иванов Захариев – специалист АО

26.

Търговище

Фатме Салиева Ахмедова – гл. експерт АО

 

 

Светлана Дечева Кънева – гл. експерт СПК

 

 

Бистра Стойчева Бончева –  мл. експерт АО

 

 

Нериман Юсеинова Ахмедова – ст. експерт АО

 

 

Снежана Борисова Георгиева – гл. специалист АО

 

 

Калина Йорданова Чанкова –  мл. експерт АО

27.

Хасково

Павлина Иванова Бонева – гл. експерт АО

 

 

Лилия Севова Лилянова-Павлова – гл. експерт СПК

 

 

Катя Николова Траянова – гл. експерт АО

 

 

Милена Янчева Атанасова – гл. специалист АО

 

 

Веселина Стоянова Колева – ст. експерт СПК

 

 

Ивелина Петкова Петкова – специалист АО

 

 

Живка Бранимирова Стефанова – гл. специалист АО

 

 

Катя Димова Димитрова – гл. специалист АО

 

 

Димитър Бориславов Димитров – ст. експерт АО

28.

Шумен

Светлозар Белчев Василев – началник СГКК

 

 

Дарин Юлиянов Йорданов – гл. експерт АО

 

 

Милен Христов Миланов – ст. експерт СПК

 

 

Даниела Хинева Димитрова-Костова – ст. експерт СПК

 

 

Анелия Русева Христова – ст. експерт СПК

 

 

Димитър Василев Димитров – ст. експерт АО

 

 

Юджел Фикрет Али – ст. експерт АО

 

 

Христина Иванова Христова – ст. експерт СПК

 

 

Есин Джеватова Бейтулова – мл. експерт СПК

29.

Ямбол

Елита Живкова Тенева – гл. експерт СПК

 

 

Янка Иванова Златарова – гл. експерт АО

 

 

Петя Желева Георгиева – ст. експерт АО

 

 

Камен Йорданов Карастоянов – ст. експерт Архив и АО

 

 

Галена Борисова Блажева-Колева – ст. експерт АО

 

 

Петя Райчева Дичева – мл. експерт СПК

 

 

Тодор Николаев Дойчев – мл. експерт СПК

 

 

Боряна Василева Иванова – гл. специалист АО

 

 

Мария Стефанова Дякова – специалист АО

 

slogan bg