Премини към основното съдържание

Списък на служителите, оправомощени да издават официални документи и справки за територията на цялата страна

Приложение към Заповед № РД-17–16/29.11.2018 г., допълнена със заповеди №№ РД-17–18/07.12.2018 г., РД-17–19/17.12.2018 г.,  РД-17–2/19.03.2019 г., РД-17–4/28.03.2019 г., РД-17–5/19.04.2019 г., РД-17–6/10.05.2019 г., РД-17–7/04.06.2019 г., РД-17–8/27.06.2019 г., РД-17-16/1/26.09.2019 г.  РД-17–9/04.10.2019 г., РД-17–10/04.10.2019 г., РД-17–11/01.11.2019 г., РД-17-12/28. 11.2019 г., РД-17-1/15.01.2020 г. и РД-17-2/17.03.2020 г., РД-17-3/31.05.2020 г., РД-17-4/08.05.2020 г.,  РД-17-5/12.05.2020 г., РД-17-6/12.05.2020 г., РД-17-7/13.05.2020 г. и РД-17-8/21.05.2020 г., РД-17-9/10.06.2020 г., РД-17-10/07.07.2020 г., РД-17-16(2)/13.07.2020 г., РД-17-11/03.08.2020 г., РД-17-12/28.08.2020 г., РД-17-13/10.09.2020 г., РД-17-14/18.09.2020 г., РД-17-15/22.12.2020 г., РД-17-1/22.01.2021 г., РД-17-2/10.02.2021 г. и РД-17-3/16.02.2021 г. на Изпълнителния директор на АГКК.

НОМЕР ПО РЕД

АГКК, СГКК

СЛУЖИТЕЛИ

1.

АГКК

Иванка Тодорова Казакова –  гл. специалист, отдел КСКР, дирекция КСК

 

 

Снежина Велинова Петрова –  гл. експерт, отдел КСКР, дирекция КСК

 

 

Мария Станкова Бонева –  ст. експерт, отдел КСКР, дирекция КСК

 

 

Александра Емилова Дикова -  ст. експерт, отдел КСКР, дирекция КСК

 

 

Татяна Христова Хундилова –  ст. експерт, отдел „Контрол“, дирекция ГК

 

 

Даниела Лазарова Петкова –  и.д. началник отдел КСКР, дирекция КСК  

 

 

Татяна Малджанска –  ст. експерт, отдел ПОА, дирекция КСК

2.

Благоевград

Светла Асенова Бачева – Гл. експерт АО

 

 

Радка Георгиева Марулевска – Гл. експерт АО

 

 

Ваньо Стоянов Гошев – Гл. експерт СПК

 

 

Евелина Божидарова Николова – Мл. експерт АО

 

 

Ваня Славчова Парапунова – Гл. специалист АО

 

 

Костадинка Атанасова Костова – Гл. специалист АО

 

 

Катерина Панайотова Пецева – служител по ПМС 66

 

 

Соня Петкова Христова-ст. експерт АО

 

 

Наталия Максимова Камбитова-ст.експерт АО

 

 

Мария Димитрова Янева-специалист  АО

 

 

Асен Аврамов Симеонов-ст.експерт ГД

3.

Бургас

Венета Панайотова Чолакова – гл. експерт СПК

 

 

Галина Иванова Никова – гл. експерт ГД

 

 

Пенка Янева Бъчварова – гл. експерт СПК.

 

 

Донка Стоева Тодорова – ст. експерт СПК

 

 

Александър Пламенов Дечев – специалист АО

 

 

Анатоли Атанасов Велизаров – ст. експерт СПК

 

 

Анна Асенова Тенева – старши експерт СПК

 

 

Атанас Жеков Стоянов – старши експерт СПК

 

 

Весела Христова Русева – мл. експерт СПК

 

 

Владимир Дечев Куцаров – старши експерт ГД

 

 

Зюлфи Бехатов Гугов – старши експерт СПК

 

 

Мариана Димитрова Попова – гл. специалист архив

 

 

Теодора Людмилова Денчева – ст. експерт АО

 

 

Лиляна Найденова Илиева – ст. експерт СПК

 

 

Тефик Ахмед Мустафа – мл. експерт СПК

4.

Варна

Виолетка Йорданова Денева - Гл. Експерт

 

 

Йовка Недева Атанасова - Гл. Експерт

 

 

Татяна Любчева Кюркчиева – Гл. експерт

 

 

Ивелина Трифонова Стоенчева - Ст. Експерт

 

 

Нели Иванова Тасева - Ст. Експерт

 

 

Нели Димитрова Тренчева - Ст. Експерт

 

 

Бисерка Кънчева Влахова - Ст. Експерт

 

 

Илина Костадинова Батанова - Ст. експерт СПК

 

 

Николай Митков Николов - Мл. Спец СПК

 

 

Силвия Любомирова Лалева - Специалист АО

 

 

Мария Иванова Николова - Гл. спец. СПК

 

 

Саша Георгиева Ангелова - Гл. спец. СПК

 

 

Магдалена Йорданова Апостолова - Гл. специалист АО

 

 

Мери Събева Манова - мл.експерт

 

 

Даниела Костадинова Манукова - Гл.специалист АО

 

 

Снежана Желязкова  Куртева - Гл.специалист АО

 

 

Теодора Пламенова Сандулова - Специалист АО

 

 

Станимира Яниславова Тодорова - Специалист АО

 

 

Даниела Иванова Иванова-Ст.Експерт

 

 

Огнян Деянов Генчев-Ст.Експерт

 

 

Веселка Димитрова Великова-Гл.Специалист АО

5.

Велико Търново

Иван Евтимов Анастасов – Гл. експерт ГД

 

 

Катя Димитрова Маринова – Ст. Експерт СПК

 

 

Нели Велева Костова – Мл. експерт СПК

 

 

Милко Цонев Недялков – Мл. експерт АО

 

 

Надежда Маринова Джутева – Мл. експерт АО

 

 

Поля Пламенова Тодорова – Мл. експерт АО

 

 

Моника Милчева Мирчева – Мл. експерт АО

 

 

Рая Владимирова Димитрова – експертна помощ

 

 

Росица Генчева Генчева – Специалист АО

 

 

Петя Николова Ячева – експертна помощ

6.

Видин

Миглена Иванова Дичева – Гл. експерт СПК

 

 

Доротея Димитрова Живкова – Илиева – гл. експерт СПК

 

 

Красимир Николов Ванков – Гл. специалист СПК

 

 

Боряна Иванова Стоянова – Гл. специалист СПК

 

 

Десислава Цветкова Дончева – ст. експерт АО

 

 

Стефани Бисер Петрова – мл. експерт АО

 

 

Миряна Бориславова Сокачева – мл. експерт АО

7.

Враца

Цветан Георгиев Георгиев – гл. експерт

 

 

Диана Найчова Начева – началник СГКК Враца

 

 

Камелия Тодорова Иванова – гл. експерт СПК

 

 

Димитрина Евтимова Роджева – ст. експерт

 

 

Красимира Иванова Драмкинска – гл. специалист

 

 

Петя Тодорова Викторова-Устрелска – старши експерт АО

 

 

Юлиана Викторова Йошовска – ст. експерт АО

 

 

Дарина Димитрова Дамянова – гл. специалист АО

 

 

Силвия Венкова Маркова – специалист СПК

 

 

Мая Василева Ценова – ст. експерт АО

8.

Габрово

Савина Илиева Савчева – Гл. експерт СПК

 

 

Иванка Лазарова Димитрова – Гл. експерт ГД

 

 

Цветанка Христова Няголова – Ст. Експерт АО

 

 

Ивелина Петкова Дончева – Ст. Експерт АО

 

 

Антоанета Тодорова Тотева – Мл. експерт АО

 

 

Искра Мичева Радионова – Гл. специалист АО

 

 

Валентина Йонкова Христова – Мл. експерт АО

 

 

Петя Маринова Тихова – Мл. експерт СПК

9.

Добрич

Милена Венелинова Терзиева – Гл. експерт СПК

 

 

Златко Тодоров Стоянов – Гл. Експерт АО

 

 

Павлина Милева Илиева – Ст. Експерт АО

 

 

Димитричка Спасова Господинова – Ст. Експерт АО

 

 

Деян Йорданов Стоянов – Ст. Експерт АО

 

 

Веселина Иванова Костова – Ст. Експерт АО

 

 

Величка Колева Богданова – Гл. специалист АО

 

 

Параскев Йорданов Маринов – Гл. специалист АО

 

 

Веселин Георгиев Атанасов – Началник СГКК

10.

Кърджали

Николинка Делчева Кючукова – Гл. експерт ГД

 

 

Саша Давидова Зафирова – Началник СГКК

 

 

Лада Димова Милушева – Гл. специалист СПК

 

 

Теодора Николова Кючукова – Гл. специалист СПК

 

 

Емира Александрова Керушева – Ст. експерт СПК

11.

Кюстендил

Ралица Симова Лефтерова – Гл. експерт СПК

 

 

Нина Димчова Терзийска – Ст. Експерт СПК

12.

Ловеч

Десислава Нанкова Калчева – Гл. експерт ГД

 

 

Полина Станиславова Тодорова – Ст. експерт СПК

 

 

Младен Тодоров Маринов – Ст. експерт СПК

 

 

Васил Стефанов Кръстев - – Гл. експерт СПК

 

 

Венета Георгиева Бешкова – Ст. експерт АО

 

 

Николай Стоянов Бляхов – Ст. експерт СПК

 

 

Тотка Маринова Колева – Гл. специалист СПК

 

 

Виолина Венциславова Симеонова –Гл.експерт ГД

 

 

Людмила Иванова Караджунска – Ст. експерт АО

 

 

Соня Валериева Стоянова – Ст. експерт АО

13.

Монтана

Камелия Йорданова Кръстева – Гл. експерт АО

 

 

Соня Милкова Еленкова – Гл. експерт СПК

 

 

Антина Бориславова Пирдопска – Фонина – Гл. експерт СПК.

14.

Пазарджик

Йордан Димитров Гаджев – Гл. експерт СПК

 

 

Георги Неделчев Якимов – Ст. експерт АО

 

 

Димитрийка Атанасова Кратунчева – Ст. експерт АО

 

 

Любомир Валентинов Стойчев – Мл. експерт АО

 

 

Лиляна Георгиева Морунова – Гл. специалист СПК

 

 

Галина Стефанова Рашкова – Гл. специалист Архив

 

 

Мария Атанасова Пенчева – Гл. специалист АО

 

 

Костадин Димитров Чоролеев - ст. експерт АО

15.

Перник

Снежана Николова Галева – Гл. експерт СПК

 

 

Мая Златкова Сергиева – Ст. експерт СПК

 

 

Евгени Андонов Евродимов – Мл. експерт СПК

 

 

Мария Костадинова Пенева – Гл. специалист АО

 

 

Ива Николова Янева – Гл. специалист АО

 

 

Десислава Николаева Михайлова – Гл. специалист АО

16.

Плевен

Боряна Стефанова Иванова – Началник СГКК

 

 

Павлина Кръстева Иванова – Гл. експерт СПК

 

 

Ирен Славей Цонкова – Ст. експерт СПК

 

 

Дамян Иванов Петков – Гл. експерт ГД

 

 

Десислава Валентинова– Ст. експерт СПК

 

 

Теодора Нистерова– Ст. експерт ГД

 

 

Магдалена Цекова-Юсменова– Ст. експерт СПК

 

 

Димитринка Николова Маринова– Мл. експерт АО

 

 

Таня Георгиева Недкова – Гл. специалист СПК

17.

Пловдив

Валери Спасов Кастелов – Гл. експерт СПК

 

 

Христо Стоянов Стайков – Гл. експерт АО

 

 

Мария Христова Павлова – Гл. специалист СПК

 

 

Костадин Митков Трампов – Ст. експерт АО

 

 

Емилия Василева Шидерова – Гл. специалист СПК

 

 

Десислава Стефанова Топова – Мл. експерт СПК

 

 

Нина Банова Виделова – Ст. експерт АО

 

 

Диана Атанасова Добрева – Мл. експерт СПК

 

 

Ивелина Михайлова Христова – Мл. експерт АО

 

 

Мария Георгиева Божкова – Гл. специалист АО

 

 

Андриана Емилова Джулева – Специалист АО

 

 

Теодора Стефанова Баджолова – Мл. експерт АО

18.

Разград

Анета Колева Гьокова – Гл. експерт СПК

 

 

Христина Савова Добрева – Гл. специалист АО

 

 

Румяна Белчева Димитрова – Гл. специалист АО

 

 

Сашка Димитрова Иванова – Мл. експерт АО

19.

Русе

Иван Николов Саджаклиев – Гл. експерт СПК

 

 

Мариана Димова Горанова – Гл. експерт ГД

 

 

Нели Цанева Букурова – Главен специалист – Архив и Административно обслужване

 

 

Кристиян Димитров Дацев – Ст. експерт АО

 

 

Полина Божидарова Ганева – Гл. специалист Архив и АО

 

 

Теодора Трендафилова Даскалова – гл. експерт СПК

20.

Силистра

Веселин Жеков Железов – Гл. експерт АО

 

 

Галя Иванова Ганева – Ст. експерт АО

 

 

Надежда Кръстева Николова–Гл. специалист АО

 

 

Недялка Петрова Атанасова – Гл. специалист АО

 

 

Валя Христова Русева – Гл. специалист АО

21.

Сливен

Веска Йорданова Колева – Гл. експерт АО

 

 

Мария Михайлова Желева – Ст. експерт АО

 

 

Натали Желязкова Стоянова – мл. експерт

 

 

Иванина Милчева Маркова – мл. експерт

 

 

Стефан Господинов Шопов – Ст. експерт АО

 

 

Иван Стоянов Петров – Ст. експерт АО

 

 

Десислава Дончева Георгиева – ст. експерт АО

 

 

Ваня Драгиева Маркова – мл. експерт АО

 

 

Ивелина Цонева Петрова – мл. експерт АО

 

 

Недка Валентинова Петрова – специалист АО

22.

Смолян

Илия Райчев Станчев – Гл. експерт АО

 

 

Марчо Атанасов Тунев – Ст. експерт СПК

23.

Стара Загора

Надка Тенева Тодорова – Гл. експерт СПК

 

 

Десислава Йорданова Александрова – Ст. експерт ГД

 

 

Галина Куманова Авджиева – Ст. експерт СПК

 

 

Веселка Янкова Иванова – Ст. експерт СПК

 

 

Донка Кънева Славова – Ст. експерт АО

 

 

Георги Илиев Русев – Гл. експерт СПК

 

 

Миглена Тодорова Славова – Гл. специалист ГД

 

 

Кирил Станев Стойков - Ст. експерт ГД

 

 

Диана Георгиева Абова - Мл. експерт ГД

 

 

Мериен Николаева Желязкова – Мл. експерт СПК

 

 

Анелия Ангелинова Даскалска – Специалист АО

 

 

Стефани Петрова Танева – Мл. експерт АО

24.

Софийска област

Татяна Димитрова Деянова – Гл. специалист Архив и АО

 

 

Росен Марков Борисов – Ст. експерт

 

 

Цветомир Пламенов Петров – Ст. експерт СПК

 

 

Юлия Славчева Благоева - Ст. експерт СПК

 

 

Ирена Атанасова Шумкова – Ст. експерт

 

 

Георги Кирилов Митев - Ст. експерт СПК

 

 

Камелия Иванова Петрова – Специалист СПКККР, АГКК

 

 

Цветелина Любомирова Колева – Ст. експерт

 

 

Деница Николаева Слънчева – Никова - Специалист

 

 

Зорница Йорданова Кръстева – Гл. Специалист

 

 

Диана Добрева Стоилова – Мл. експерт СПК

25.

София

Йордан Цветков Вълчев -  Ст. експерт СПК

 

 

Златка Живова Иванова – Ст. експерт АО

 

 

Александра Александрова Петрова – Ст. експерт АО

 

 

Христина Енева Димитрова-Недялкова – Ст. експерт АО

 

 

Деляна Петкова Петкова – Ст. експерт СПК

 

 

Теодора Пламенова Петкова – Ст. експерт СПК

 

 

Любомир Людмилов Стоянов – Ст. експерт

 

 

Димитрина Георгиева Георгиева – Гл. експерт

 

 

Милена Митова Андонова – Гл. специалист СПК

 

 

Росица Христова Михалева – Ст. експерт СПК

 

 

Стефан Стоянов Великов– Ст. експерт СПК

 

 

Силвия Ангелова Филипова – Ст. експерт СПК

 

 

Валентина Некулова Димитрова – Гл. експерт АО

 

 

Златина Живкова Маркова – Ст. експерт СПК

 

 

Красимир Марков Йовчев– Ст. експерт СПК

 

 

Жасмина Димитрова Велчева – Мл. експерт АО

 

 

Венета Георгиева Андреева – Мл. експерт

 

 

Милена Валентинова Кюрчийска – Специалист АО

 

 

Иванка Тошкова Андонова – Мл. експерт АО

 

 

Иван Сашов Иванов – Мл. експерт

 

 

Мариус Вълчев Йолов – Специалист, отдел Контрол

 

 

Даниела Емилова Асенова– Ст. експерт

 

 

Ралица Стоятелова Пъхкова– Мл. експерт АО

 

 

Стефан Стоянов Великов– Ст. експерт СПК

 

 

Татяна Николова Малджанска– Ст. експерт ППКР

 

 

Росица Янкова Дилковска– мл. експерт

 

 

Ивайло Пламенов Иванов – ст. експерт

 

 

Вера Цветкова Хрисчева – Специалист АО

 

 

Мариела Георгиева Иванова – гл. експерт

 

 

Магдалена Ангелова Тодорова – гл. експерт СПК

26.

Търговище

Фатме Салиева Ахмедова – Гл. експерт АО

 

 

Александър Валериев Алексиев – Гл. специалист ГД

 

 

Нериман Юсеинова Ахмедова – Мл. експерт АО

 

 

Снежана Борисова Георгиева – Гл. специалист АО

27.

Хасково

Павлина Иванова Бонева – Гл. експерт АО

 

 

Лилия Севова Лилянова-Павлова – Ст. експерт СПК

 

 

Катя Николова Траянова – Гл. експерт АО

 

 

Милена Янчева Атанасова – Гл. специалист АО

 

 

Веселина Стоянова Колева – Ст. експерт СПК

 

 

Ивелина Петкова Петкова – Специалист АО

 

 

Живка Бранимирова Стефанова – Гл. специалист АО

 

 

Катя Димова Димитрова – специалист АО

28.

Шумен

Светлозар Белчев Василев – Гл. експерт СПК

 

 

Дарин Юлиянов Йорданов – Гл. експерт АО

 

 

Милен Христов Миланов – Ст. експерт СПК

 

 

Даниела Хинева Димитрова-Костова – Ст. експерт СПК

 

 

Анелия Русева Христова – старши експерт СПК

 

 

Димитър Василев Димитров – старши експерт АО

 

 

Юджел Фикрет Али – старши експерт АО

29.

Ямбол

Елита Живкова Тенева – Гл. експерт СПК

 

 

Янка Иванова Златарова – Гл. експерт АО

 

 

Петя Желева Георгиева – Ст. експерт АО.

 

 

Камен Йорданов Карастоянов – Ст. експерт АО

 

 

Галена Борисова Блажева – Колева – Мл. експерт АО

 

 

Пенка Иванова Минчева – гл. специалист „Архив”

 

 

Боряна Василева Иванова – гл. специалист

 

 

Мария Стефанова Дякова – специалист

 

 

Минка Петрова Касърова – специалист

 

 

slogan bg