Премини към основното съдържание

Списък на служителите, оправомощени да издават официални документи и справки за територията на цялата страна

Приложение към Заповед №РД-17-16/29.11.2018 г., допълнена и изменена със Заповеди №№ РД-17-19/17.12.2018 г.,  РД-17-2/19.03.2019 г., РД-17-4/28.03.2019 г., РД-17-5/19.04.2019 г., РД-17-6/10.05.2019 г., РД-17-7/04.06.2019 г., РД-17-8/27.06.2019 г., РД-17-16/1/26.09.2019 г.  РД-17-9/04.10.2019 г., РД-17-10/04.10.2019 г., РД-17-11/01.11.2019 г., РД-17-12/28.11.2019 г., РД-17-1/15.01.2020 г., РД-17-2/17.03.2020 г., РД-17-3/31.05.2020 г., РД-17-4/08.05.2020 г.,  РД-17-5/12.05.2020 г., РД-17-6/12.05.2020 г., РД-17-7/13.05.2020 г., РД-17-8/21.05.2020 г., РД-17-9/10.06.2020 г., РД-17-10/07.07.2020 г., РД-17-16(2)/13.07.2020 г., РД-17-11/03.08.2020 г., РД-17-12/28.08.2020 г., РД-17-13/10.09.2020 г., РД-17-14/18.09.2020 г., РД-17-15/22.12.2020 г., РД-17-1/22.01.2021 г., РД-17-2/10.02.2021 г., РД-17-3/16.02.2021 г., РД-17-4/15.04.2021 г., РД-17-5/11.05.2021 г., РД-17-6/28.05.2021 г., РД-17-7/01.06.2021 г., РД-17-8/16.07.2021 г., РД-17-9/22.07.2021 г., РД-17-10/04.08.2021 г., РД-17-11/13.09.2021 г., РД-17-12/27.09.2021 г., РД-17-13/08.10.2021 г., РД-17-14/25.10.2021 г., РД-17-15/02.12.2021 г., РД-17-16/15.12.2021 г., РД-17-17/15.12.2021 г., РД-17-2/08.06.2022 г., РД-17-3/08.06.2022 г., РД-17-5/24.06.2022 г., РД-17-7/13.07.2022 г., РД-17-8/16.08.2022 г., РД-17-9/25.08.2022 г., РД-17-11/28.09.2022 г., РД-17-12/28.09.2022 г., РД-17-13/18.10.2022 г., РД-17-14/15.11.2022 г., РД-17-15/12.12.2022 г., РД-17-16/19.12.2022 г., РД-17-1/03.01.2023 г., РД-17-2/26.01.2023 г. и РД-17-3/02.02.2023 г. на изпълнителния директор на АГКК.

 

НОМЕР ПО РЕД

АГКК, СГКК

СЛУЖИТЕЛИ

1.

АГКК

Иванка Тодорова Казакова –  гл. специалист, отдел КСКР, дирекция КСК

 

 

Снежина Велинова Петрова –  гл. експерт, отдел КСКР, дирекция КСК

 

 

Мария Станкова Бонева –  ст. експерт, отдел КСКР, дирекция КСК

 

 

Александра Емилова Дикова – ст. експерт, отдел КСКР, дирекция КСК

 

 

Татяна Христова Хундилова –  ст. експерт, отдел „Контрол“, дирекция ГК

 

 

Даниела Лазарова Петкова – началник на отдел КСКР, дирекция КСК  

 

 

Татяна Николова Малджанска –  ст. експерт, отдел КСКР, дирекция КСК

 

 

Димитър Христов Папукчиев – ст. експерт, отдел „Контрол“, дирекция ГК

2.

Благоевград

Светла Асенова Бачева – гл. експерт АО

 

 

Радка Георгиева Марулевска – гл. експерт АО

 

 

Ваньо Стоянов Гошев – гл. експерт СПК

 

 

Евелина Божидарова Николова – мл. експерт АО

 

 

Ваня Славчова Парапунова – гл. специалист АО

 

 

Костадинка Атанасова Костова – гл. специалист АО

 

 

Катерина Панайотова Пецева – служител по ПМС 66

 

 

Соня Петкова Христова – ст. експерт АО

 

 

Наталия Максимова Камбитова – ст. експерт АО

 

 

Мария Димитрова Янева – специалист  АО

 

 

Асен Аврамов Симеонов – ст. експерт ГД

 

 

Захари Росенов Митрев – гл. специалист АО

3.

Бургас

Венета Панайотова Чолакова – гл. експерт СПК

 

 

Галина Иванова Никова – гл. експерт ГД

 

 

Пенка Янева Бъчварова – гл. експерт СПК.

 

 

Донка Стоева Тодорова – ст. експерт СПК

 

 

Александър Пламенов Дечев – специалист АО

 

 

Анатоли Атанасов Велизаров – ст. експерт СПК

 

 

Анна Асенова Тенева – старши експерт СПК

 

 

Атанас Жеков Стоянов – старши експерт СПК

 

 

Весела Христова Русева – мл. експерт СПК

 

 

Владимир Дечев Куцаров – старши експерт ГД

 

 

Зюлфи Бехатов Гугов – старши експерт СПК

 

 

Мариана Димитрова Попова – гл. специалист архив

 

 

Теодора Людмилова Денчева – ст. експерт АО

 

 

Лиляна Найденова Илиева – ст. експерт СПК

 

 

Тефик Ахмед Мустафа – мл. експерт СПК

4.

Варна

Виолетка Йорданова Денева – гл. експерт

 

 

Йовка Недева Атанасова – гл. експерт

 

 

Татяна Любчева Кюркчиева – гл. експерт

 

 

Ивелина Трифонова Стоенчева – ст. експерт

 

 

Нели Иванова Тасева – ст. експерт

 

 

Нели Димитрова Тренчева – ст. експерт

 

 

Бисерка Кънчева Влахова – ст. експерт

 

 

Илина Костадинова Батанова – ст. експерт СПК

 

 

Николай Митков Николов – мл. спец. СПК

 

 

Силвия Любомирова Лалева – специалист АО

 

 

Мария Иванова Николова – гл. спец. СПК

 

 

Саша Георгиева Ангелова – гл. спец. СПК

 

 

Магдалена Йорданова Апостолова – гл. специалист АО

 

 

Мери Събева Манова – мл. експерт

 

 

Даниела Костадинова Манукова – гл. специалист АО

 

 

Снежана Желязкова  Куртева – гл. специалист АО

 

 

Теодора Пламенова Сандулова – специалист АО

 

 

Станимира Яниславова Тодорова – специалист АО

 

 

Даниела Иванова Иванова – ст.  експерт

 

 

Огнян Деянов Генчев – ст. експерт

 

 

Веселка Димитрова Великова – гл.  специалист АО

5.

Велико Търново

Иван Евтимов Анастасов – гл. експерт ГД

 

 

Катя Димитрова Маринова – ст. Експерт СПК

 

 

Нели Велева Костова – мл. експерт СПК

 

 

Милко Цонев Недялков – мл. експерт АО

 

 

Надежда Маринова Джутева – мл. експерт АО

 

 

Поля Пламенова Тодорова – мл. експерт АО

 

 

Моника Милчева Мирчева – мл. експерт АО

 

 

Рая Владимирова Димитрова – експертна помощ

 

 

Росица Генчева Генчева – специалист АО

 

 

Петя Николова Ячева – експертна помощ

 

 

Георги Венелинов Георгиев – мл. експерт СПК

6.

Видин

Миглена Иванова Дичева – гл. експерт СПК

 

 

Доротея Димитрова Живкова-Илиева – гл. експерт СПК

 

 

Красимир Николов Ванков – гл. специалист СПК

 

 

Боряна Иванова Стоянова – Гл. специалист СПК

 

 

Десислава Цветкова Дончева – ст. експерт АО

 

 

Стефани Бисер Петрова – мл. експерт АО

 

 

Миряна Бориславова Сокачева – мл. експерт АО

 

 

Инна Емилова Горанова – гл. специалист АО

7.

Враца

Цветан Георгиев Георгиев – гл. експерт

 

 

Диана Найчова Начева – началник СГКК Враца

 

 

Камелия Тодорова Иванова – гл. експерт СПК

 

 

Димитрина Евтимова Роджева – ст. експерт

 

 

Красимира Иванова Драмкинска – гл. специалист

 

 

Петя Тодорова Викторова–Устрелска – старши експерт АО

 

 

Юлиана Викторова Йошовска – ст. експерт АО

 

 

Дарина Димитрова Дамянова – гл. специалист АО

 

 

Силвия Венкова Маркова – специалист СПК

 

 

Мая Василева Ценова – ст. експерт АО

8.

Габрово

Савина Илиева Савчева – гл. експерт СПК

 

 

Иванка Лазарова Димитрова – гл. експерт ГД

 

 

Цветанка Христова Няголова – ст. Експерт АО

 

 

Ивелина Петкова Дончева – ст. Експерт АО

 

 

Антоанета Тодорова Тотева – мл. експерт АО

 

 

Искра Мичева Радионова – гл. специалист АО

 

 

Валентина Йонкова Христова – мл. експерт АО

 

 

Петя Маринова Тихова – мл. експерт СПК

 

 

Цанимир Петков Христов – мл. експерт АО

9.

Добрич

Милена Венелинова Терзиева – гл. експерт СПК

 

 

Златко Тодоров Стоянов – гл. експерт АО

 

 

Павлина Милева Илиева – ст. експерт АО

 

 

Димитричка Спасова Господинова – ст. експерт АО

 

 

Деян Йорданов Стоянов – ст. експерт АО

 

 

Веселина Иванова Костова – ст. експерт АО

 

 

Ася Петрова Параскевова – гл. специалист АО

 

 

Веселин Георгиев Атанасов – началник СГКК

10.

Кърджали

Саша Давидова Зафирова – началник СГКК

 

 

Лада Димова Милушева – гл. специалист СПК

 

 

Теодора Николова Кючукова – гл. специалист СПК

 

 

Нигяр Хайри Сюлейман – специалист АО

 

 

Нефизе Баязит Рюстем – специалист АО

 

 

Валери Здравков Бобачев – специалист АО

 

 

Надежда Тодорова Милева – специалист АО

11.

Кюстендил

Ралица Симова Лефтерова – гл. експерт СПК

 

 

Нина Димчова Терзийска – ст. Експерт СПК

 

 

Марияна Георгиева Сотирова – гл. специалист „Архив“

 

 

Мария–Ирина Здравкова Атанасова – ст. експерт АО

12.

Ловеч

Десислава Нанкова Калчева – гл. експерт ГД

 

 

Полина Станиславова Тодорова – ст. експерт СПК

 

 

Младен Тодоров Маринов – ст. експерт СПК

 

 

Васил Стефанов Кръстев –  гл. експерт СПК

 

 

Венета Георгиева Бешкова – ст. експерт АО

 

 

Николай Стоянов Бляхов – ст. експерт СПК

 

 

Тотка Маринова Колева – гл. специалист СПК

 

 

Виолина Венциславова Симеонова – гл. експерт ГД

 

 

Людмила Иванова Караджунска – ст. експерт АО

 

 

Соня Валериева Стоянова – ст. експерт АО

 

 

Живко Стефанов Йорданов – гл. специалист АО

 

 

Мариета Петрова Стоянова – гл. специалист АО

 

 

Маргарита Йозова Цонева – гл. специалист

13.

Монтана

Камелия Йорданова Кръстева – гл. експерт АО

 

 

Соня Милкова Еленкова – гл. експерт СПК

 

 

Антина Бориславова Пирдопска-Фонина – гл. експерт СПК.

 

 

Стела Петрова Борисова – ст. специалист АО

14.

Пазарджик

Йордан Димитров Гаджев – гл. експерт СПК

 

 

Георги Неделчев Якимов – ст. експерт АО

 

 

Димитрийка Атанасова Кратунчева – ст. експерт АО

 

 

Любомир Валентинов Стойчев – мл. експерт АО

 

 

Лиляна Георгиева Морунова – гл. специалист СПК

 

 

Галина Стефанова Рашкова – гл. специалист Архив

 

 

Мария Атанасова Пенчева – гл. специалист АО

 

 

Костадин Димитров Чоролеев – ст. експерт АО

 

 

Даниела Стефанова Мацева – ст. експерт АО

15.

Перник

Снежана Николова Галева – гл. експерт СПК

 

 

Мая Златкова Сергиева – ст. експерт СПК

 

 

Евгени Андонов Евродимов – мл. експерт СПК

 

 

Мария Костадинова Пенева – гл. специалист АО

 

 

Ива Николова Янева – гл. специалист АО

 

 

Десислава Николаева Михайлова – гл. специалист АО

16.

Плевен

Боряна Стефанова Иванова – началник СГКК

 

 

Павлина Кръстева Иванова – гл. експерт СПК

 

 

Ирен Славей Цонкова – ст. експерт СПК

 

 

Дамян Иванов Петков – гл. експерт ГД

 

 

Десислава Дамянова Валентинова – ст. експерт СПК

 

 

Теодора Цветозарова Нистерова – ст. експерт ГД

 

 

Магдалена Стоянова Цекова-Юсменова – ст. експерт СПК

 

 

Димитринка Николова Маринова – мл. експерт АО

 

 

Таня Георгиева Недкова – гл. специалист СПК

17.

Пловдив

Валери Спасов Кастелов – гл. експерт СПК

 

 

Христо Стоянов Стайков – гл. експерт АО

 

 

Мария Христова Павлова – гл. специалист СПК

 

 

Костадин Митков Трампов – ст. експерт АО

 

 

Емилия Василева Шидерова – гл. специалист СПК

 

 

Десислава Стефанова Топова – мл. експерт СПК

 

 

Нина Банова Виделова – ст. експерт АО

 

 

Диана Атанасова Добрева – мл. експерт СПК

 

 

Ивелина Михайлова Христова – мл. експерт АО

 

 

Мария Георгиева Божкова – гл. специалист АО

 

 

Андриана Емилова Джулева – специалист АО

 

 

Теодора Стефанова Баджолова – мл. експерт АО

 

 

Йоанна Асенова Миланова – ст. експерт СПК

 

 

Габриела Неделчева Цанева – младши експерт АО

18.

Разград

Анета Колева Гьокова – гл. експерт СПК

 

 

Христина Савова Добрева – гл. специалист АО

 

 

Румяна Белчева Димитрова – гл. специалист АО

 

 

Сашка Димитрова Иванова – мл. експерт АО

19.

Русе

Иван Николов Саджаклиев – гл. експерт СПК

 

 

Мариана Димова Горанова – гл. експерт ГД

 

 

Нели Цанева Букурова – главен специалист – Архив и Административно обслужване

 

 

Кристиян Димитров Дацев – ст. експерт АО

 

 

Полина Божидарова Ганева – гл. специалист Архив и АО

 

 

Теодора Трендафилова Даскалова – гл. експерт СПК

20.

Силистра

Веселин Жеков Железов – гл. експерт АО

 

 

Галя Иванова Ганева – ст. експерт АО

 

 

Надежда Кръстева Николова– гл. специалист АО

 

 

Недялка Петрова Атанасова – гл. специалист АО

 

 

Валя Христова Русева – гл. специалист АО

 

 

Елена Борисова Николова – мл. експерт СПК

 

 

Петко Янков Николов – старши експерт АО

21.

Сливен

Веска Йорданова Колева – гл. експерт АО

 

 

Мария Михайлова Желева – ст. експерт АО

 

 

Натали Желязкова Стоянова – мл. експерт

 

 

Иванина Милчева Маркова – мл. експерт

 

 

Стефан Господинов Шопов – ст. експерт АО

 

 

Иван Стоянов Петров – ст. експерт АО

 

 

Десислава Дончева Георгиева – ст. експерт АО

 

 

Ваня Драгиева Маркова – мл. експерт АО

 

 

Ивелина Цонева Петрова – мл. експерт АО

 

 

Недка Валентинова Петрова – специалист АО

22.

Смолян

Илия Райчев Станчев – гл. експерт АО

 

 

Марчо Атанасов Тунев – ст. експерт СПК

 

 

Цветомира Ботева Кукунджиева – ст. експерт СПК

23.

Стара Загора

Надка Тенева Тодорова – гл. експерт СПК

 

 

Десислава Йорданова Александрова – ст. експерт ГД

 

 

Галина Куманова Авджиева – ст. експерт СПК

 

 

Веселка Янкова Иванова – ст. експерт СПК

 

 

Донка Кънева Славова – ст. експерт АО

 

 

Георги Илиев Русев – гл. експерт СПК

 

 

Миглена Тодорова Славова – гл. специалист ГД

 

 

Кирил Станев Стойков – ст. експерт ГД

 

 

Диана Георгиева Абова – мл. експерт ГД

 

 

Мериен Николаева Желязкова – мл. експерт СПК

 

 

Анелия Ангелинова Даскалска – специалист АО

 

 

Стефани Петрова Танева – мл. експерт АО

24.

Софийска област

Татяна Димитрова Деянова – гл. специалист Архив и АО

 

 

Росен Марков Борисов – ст. експерт

 

 

Цветомир Пламенов Петров – ст. експерт СПК

 

 

Юлия Славчева Благоева – ст. експерт СПК

 

 

Ирена Атанасова Шумкова – ст. експерт

 

 

Георги Кирилов Митев – ст. експерт СПК

 

 

Камелия Иванова Петрова – специалист СПКККР, АГКК

 

 

Цветелина Любомирова Колева – ст. експерт

 

 

Деница Николаева Слънчева – Никова – специалист

 

 

Зорница Йорданова Кръстева – гл. Специалист

 

 

Диана Добрева Стоилова – мл. експерт СПК

 

 

Веселина Мариянова Маринова - мл. експерт АО

25.

София

Йордан Цветков Вълчев –  ст. експерт СПК

 

 

Златка Живова Иванова – ст. експерт АО

 

 

Александра Александрова Петрова – ст. експерт АО

 

 

Христина Енева Димитрова–Недялкова – ст. експерт АО

 

 

Деляна Петкова Петкова – ст. експерт СПК

 

 

Теодора Пламенова Петкова – ст. експерт СПК

 

 

Любомир Людмилов Стоянов – ст. експерт

 

 

Димитрина Георгиева Георгиева – гл. експерт

 

 

Милена Митова Андонова – гл. специалист СПК

 

 

Росица Христова Михалева – ст. експерт СПК

 

 

Стефан Стоянов Великов – ст. експерт СПК

 

 

Силвия Ангелова Филипова – ст. експерт СПК

 

 

Валентина Некулова Димитрова – гл. експерт АО

 

 

Златина Живкова Маркова – ст. експерт СПК

 

 

Красимир Марков Йовчев– ст. експерт СПК

 

 

Жасмина Димитрова Велчева – мл. експерт АО

 

 

Венета Георгиева Андреева – мл. експерт

 

 

Милена Валентинова Кюрчийска – специалист АО

 

 

Иванка Тошкова Андонова – мл. експерт АО

 

 

Иван Сашов Иванов – мл. експерт

 

 

Мариус Вълчев Йолов – специалист, отдел Контрол

 

 

Даниела Емилова Асенова  – ст. експерт

 

 

Ралица Стоятелова Пъхкова – мл. експерт АО

 

 

Стефан Стоянов Великов  – ст. експерт СПК

 

 

Татяна Николова Малджанска – ст. експерт ППКР

 

 

Росица Янкова Дилковска – мл. експерт

 

 

Ивайло Пламенов Иванов – ст. експерт

 

 

Вера Цветкова Хрисчева – специалист АО

 

 

Мариела Георгиева Иванова – гл. експерт

 

 

Магдалена Ангелова Тодорова – гл. експерт СПК

 

 

Мирослава Иванова Рударска – ст. експерт СПК

 

 

Мария Димитрова Петрова – Ракарова – специалист АО

 

 

Мария Димова Неделчева – старши експерт СПК

 

 

Тошка Иванова Недева –  старши експерт АО

 

 

Деница Янкова Цветкова –  младши експерт АО

 

 

Мила Руменова Пиралкова – гл. специалист АО

 

 

Славка Василева Кепова – главен специалист АО

 

 

Вяра Петрова Цветкова – старши експерт АО

 

 

Райна Иванова Шопова-Нейкова – старши експерт СПК

 

 

Магдалена Ангелова Тодорова – гл. експерт СПК

 

 

Красимира Иванова Григорова –  ст. експерт СПК

 

 

Маргарита Георгиева Симитчиева – началник на сектор „Административен“

26.

Търговище

Фатме Салиева Ахмедова – гл. експерт АО

 

 

Александър Валериев Алексиев – гл. специалист ГД

 

 

Нериман Юсеинова Ахмедова – мл. експерт АО

 

 

Снежана Борисова Георгиева – гл. специалист АО

 

 

Калина Йорданова Чанкова – гл. специалист СПК

27.

Хасково

Павлина Иванова Бонева – гл. експерт АО

 

 

Лилия Севова Лилянова–Павлова – ст. експерт СПК

 

 

Катя Николова Траянова – гл. експерт АО

 

 

Милена Янчева Атанасова – гл. специалист АО

 

 

Веселина Стоянова Колева – ст. експерт СПК

 

 

Ивелина Петкова Петкова – специалист АО

 

 

Живка Бранимирова Стефанова – гл. специалист АО

 

 

Катя Димова Димитрова – специалист АО

 

 

Димитър Бориславов Димитров – ст. експерт АО

28.

Шумен

Светлозар Белчев Василев – гл. експерт СПК

 

 

Дарин Юлиянов Йорданов – гл. експерт АО

 

 

Милен Христов Миланов – ст. експерт СПК

 

 

Даниела Хинева Димитрова–Костова – ст. експерт СПК

 

 

Анелия Русева Христова – старши експерт СПК

 

 

Димитър Василев Димитров – старши експерт АО

 

 

Юджел Фикрет Али – старши експерт АО

29.

Ямбол

Елита Живкова Тенева – гл. експерт СПК

 

 

Янка Иванова Златарова – гл. експерт АО

 

 

Петя Желева Георгиева – ст. експерт АО.

 

 

Камен Йорданов Карастоянов – ст. експерт АО

 

 

Галена Борисова Блажева-Колева – ст. експерт АО

 

 

Петя Райчева Дичева – мл. експерт СПК

 

 

Тодор Николаев Дойчев – мл. експерт СПК

 

 

Боряна Василева Иванова – гл. специалист

 

 

Мария Стефанова Дякова – специалист

 

 

slogan bg