Skip to main content

Списък на служителите, оправомощени да издават официални документи и справки за територията на цялата страна

Приложение към Заповед № РД-17–16/29.11.2018 г., допълнена и изменена със Заповеди №№ РД-17–19/17.12.2018 г.,  РД-17–2/19.03.2019 г., РД-17–4/28.03.2019 г., РД-17–5/19.04.2019 г., РД-17–6/10.05.2019 г., РД-17–7/04.06.2019 г., РД-17–8/27.06.2019 г., РД-17-16/1/26.09.2019 г.  РД-17–9/04.10.2019 г., РД-17–10/04.10.2019 г., РД-17–11/01.11.2019 г., РД-17-12/28. 11.2019 г., РД-17-1/15.01.2020 г. и РД-17-2/17.03.2020 г., РД-17-3/31.05.2020 г., РД-17-4/08.05.2020 г.,  РД-17-5/12.05.2020 г., РД-17-6/12.05.2020 г., РД-17-7/13.05.2020 г. и РД-17-8/21.05.2020 г., РД-17-9/10.06.2020 г., РД-17-10/07.07.2020 г., РД-17-16(2)/13.07.2020 г., РД-17-11/03.08.2020 г., РД-17-12/28.08.2020 г., РД-17-13/10.09.2020 г., РД-17-14/18.09.2020 г., РД-17-15/22.12.2020 г., РД-17-1/22.01.2021 г., РД-17-2/10.02.2021 г., РД-17-3/16.02.2021 г., РД-17-4/15.04.2021 г., РД-17-5/11.05.2021 г., РД-17-6 / 28.05.2021 г., РД-17-7/01.06.2021 г., РД-17-8/16.07.2021 г., РД-17-9/22.07.2021 г., РД-17-10/04.08.2021 г., РД-17-11/13.09.2021 г., РД-17-12/ 27.09.2021 г., РД-17-13/08.10.2021 г. и РД-17-14/25.10.2021 г. на изпълнителния директор на АГКК.

НОМЕР ПО РЕД

АГКК, СГКК

СЛУЖИТЕЛИ

1.

АГКК

Иванка Тодорова Казакова –  гл. специалист, отдел КСКР, дирекция КСК

 

 

Снежина Велинова Петрова –  гл. експерт, отдел КСКР, дирекция КСК

 

 

Мария Станкова Бонева –  ст. експерт, отдел КСКР, дирекция КСК

 

 

Александра Емилова Дикова -  ст. експерт, отдел КСКР, дирекция КСК

 

 

Татяна Христова Хундилова –  ст. експерт, отдел „Контрол“, дирекция ГК

 

 

Даниела Лазарова Петкова –  и.д. началник отдел КСКР, дирекция КСК  

 

 

Татяна Малджанска –  ст. експерт, отдел ПОА, дирекция КСК

2.

Благоевград

Светла Асенова Бачева – Гл. експерт АО

 

 

Радка Георгиева Марулевска – Гл. експерт АО

 

 

Ваньо Стоянов Гошев – Гл. експерт СПК

 

 

Евелина Божидарова Николова – Мл. експерт АО

 

 

Ваня Славчова Парапунова – Гл. специалист АО

 

 

Костадинка Атанасова Костова – Гл. специалист АО

 

 

Катерина Панайотова Пецева – служител по ПМС 66

 

 

Соня Петкова Христова-ст. експерт АО

 

 

Наталия Максимова Камбитова-ст.експерт АО

 

 

Мария Димитрова Янева-специалист  АО

 

 

Асен Аврамов Симеонов-ст.експерт ГД

3.

Бургас

Венета Панайотова Чолакова – гл. експерт СПК

 

 

Галина Иванова Никова – гл. експерт ГД

 

 

Пенка Янева Бъчварова – гл. експерт СПК.

 

 

Донка Стоева Тодорова – ст. експерт СПК

 

 

Александър Пламенов Дечев – специалист АО

 

 

Анатоли Атанасов Велизаров – ст. експерт СПК

 

 

Анна Асенова Тенева – старши експерт СПК

 

 

Атанас Жеков Стоянов – старши експерт СПК

 

 

Весела Христова Русева – мл. експерт СПК

 

 

Владимир Дечев Куцаров – старши експерт ГД

 

 

Зюлфи Бехатов Гугов – старши експерт СПК

 

 

Мариана Димитрова Попова – гл. специалист архив

 

 

Теодора Людмилова Денчева – ст. експерт АО

 

 

Лиляна Найденова Илиева – ст. експерт СПК

 

 

Тефик Ахмед Мустафа – мл. експерт СПК

4.

Варна

Виолетка Йорданова Денева - Гл. Експерт

 

 

Йовка Недева Атанасова - Гл. Експерт

 

 

Татяна Любчева Кюркчиева – Гл. експерт

 

 

Ивелина Трифонова Стоенчева - Ст. Експерт

 

 

Нели Иванова Тасева - Ст. Експерт

 

 

Нели Димитрова Тренчева - Ст. Експерт

 

 

Бисерка Кънчева Влахова - Ст. Експерт

 

 

Илина Костадинова Батанова - Ст. експерт СПК

 

 

Николай Митков Николов - Мл. Спец СПК

 

 

Силвия Любомирова Лалева - Специалист АО

 

 

Мария Иванова Николова - Гл. спец. СПК

 

 

Саша Георгиева Ангелова - Гл. спец. СПК

 

 

Магдалена Йорданова Апостолова - Гл. специалист АО

 

 

Мери Събева Манова - мл.експерт

 

 

Даниела Костадинова Манукова - Гл.специалист АО

 

 

Снежана Желязкова  Куртева - гл. специалист АО

 

 

Теодора Пламенова Сандулова – специалист АО

 

 

Станимира Яниславова Тодорова - специалист АО

 

 

Даниела Иванова Иванова - ст.  експерт

 

 

Огнян Деянов Генчев - ст. експерт

 

 

Веселка Димитрова Великова - гл.  специалист АО

5.

Велико Търново

Иван Евтимов Анастасов – гл. експерт ГД

 

 

Катя Димитрова Маринова – ст. Експерт СПК

 

 

Нели Велева Костова – мл. експерт СПК

 

 

Милко Цонев Недялков – мл. експерт АО

 

 

Надежда Маринова Джутева – мл. експерт АО

 

 

Поля Пламенова Тодорова – мл. експерт АО

 

 

Моника Милчева Мирчева – мл. експерт АО

 

 

Рая Владимирова Димитрова – експертна помощ

 

 

Росица Генчева Генчева – специалист АО

 

 

Петя Николова Ячева – експертна помощ

 

 

Георги Венелинов Георгиев – мл. експерт СПК

6.

Видин

Миглена Иванова Дичева – гл. експерт СПК

 

 

Доротея Димитрова Живкова – Илиева – гл. експерт СПК

 

 

Красимир Николов Ванков – гл. специалист СПК

 

 

Боряна Иванова Стоянова – Гл. специалист СПК

 

 

Десислава Цветкова Дончева – ст. експерт АО

 

 

Стефани Бисер Петрова – мл. експерт АО

 

 

Миряна Бориславова Сокачева – мл. експерт АО

7.

Враца

Цветан Георгиев Георгиев – гл. експерт

 

 

Диана Найчова Начева – началник СГКК Враца

 

 

Камелия Тодорова Иванова – гл. експерт СПК

 

 

Димитрина Евтимова Роджева – ст. експерт

 

 

Красимира Иванова Драмкинска – гл. специалист

 

 

Петя Тодорова Викторова-Устрелска – старши експерт АО

 

 

Юлиана Викторова Йошовска – ст. експерт АО

 

 

Дарина Димитрова Дамянова – гл. специалист АО

 

 

Силвия Венкова Маркова – специалист СПК

 

 

Мая Василева Ценова – ст. експерт АО

8.

Габрово

Савина Илиева Савчева – Гл. експерт СПК

 

 

Иванка Лазарова Димитрова – Гл. експерт ГД

 

 

Цветанка Христова Няголова – Ст. Експерт АО

 

 

Ивелина Петкова Дончева – Ст. Експерт АО

 

 

Антоанета Тодорова Тотева – Мл. експерт АО

 

 

Искра Мичева Радионова – Гл. специалист АО

 

 

Валентина Йонкова Христова – Мл. експерт АО

 

 

Петя Маринова Тихова – Мл. експерт СПК

9.

Добрич

Милена Венелинова Терзиева – Гл. експерт СПК

 

 

Златко Тодоров Стоянов – Гл. Експерт АО

 

 

Павлина Милева Илиева – Ст. Експерт АО

 

 

Димитричка Спасова Господинова – Ст. Експерт АО

 

 

Деян Йорданов Стоянов – Ст. Експерт АО

 

 

Веселина Иванова Костова – Ст. Експерт АО

 

 

Величка Колева Богданова – Гл. специалист АО

 

 

Параскев Йорданов Маринов – Гл. специалист АО

 

 

Веселин Георгиев Атанасов – Началник СГКК

10.

Кърджали

Николинка Делчева Кючукова – Гл. експерт ГД

 

 

Саша Давидова Зафирова – Началник СГКК

 

 

Лада Димова Милушева – Гл. специалист СПК

 

 

Теодора Николова Кючукова – Гл. специалист СПК

 

 

Емира Александрова Керушева – Ст. експерт СПК

11.

Кюстендил

Ралица Симова Лефтерова – Гл. експерт СПК

 

 

Нина Димчова Терзийска – Ст. Експерт СПК

 

 

Марияна Георгиева Сотирова – Гл. специалист „Архив“

 

 

Мария-Ирина Здравкова Атанасова – Ст. експерт АО

12.

Ловеч

Десислава Нанкова Калчева – Гл. експерт ГД

 

 

Полина Станиславова Тодорова – Ст. експерт СПК

 

 

Младен Тодоров Маринов – Ст. експерт СПК

 

 

Васил Стефанов Кръстев - – Гл. експерт СПК

 

 

Венета Георгиева Бешкова – Ст. експерт АО

 

 

Николай Стоянов Бляхов – Ст. експерт СПК

 

 

Тотка Маринова Колева – Гл. специалист СПК

 

 

Виолина Венциславова Симеонова –Гл.експерт ГД

 

 

Людмила Иванова Караджунска – Ст. експерт АО

 

 

Соня Валериева Стоянова – Ст. експерт АО

13.

Монтана

Камелия Йорданова Кръстева – Гл. експерт АО

 

 

Соня Милкова Еленкова – Гл. експерт СПК

 

 

Антина Бориславова Пирдопска – Фонина – Гл. експерт СПК.

14.

Пазарджик

Йордан Димитров Гаджев – Гл. експерт СПК

 

 

Георги Неделчев Якимов – Ст. експерт АО

 

 

Димитрийка Атанасова Кратунчева – Ст. експерт АО

 

 

Любомир Валентинов Стойчев – Мл. експерт АО

 

 

Лиляна Георгиева Морунова – Гл. специалист СПК

 

 

Галина Стефанова Рашкова – Гл. специалист Архив

 

 

Мария Атанасова Пенчева – Гл. специалист АО

 

 

Костадин Димитров Чоролеев - ст. експерт АО

15.

Перник

Снежана Николова Галева – Гл. експерт СПК

 

 

Мая Златкова Сергиева – Ст. експерт СПК

 

 

Евгени Андонов Евродимов – Мл. експерт СПК

 

 

Мария Костадинова Пенева – Гл. специалист АО

 

 

Ива Николова Янева – Гл. специалист АО

 

 

Десислава Николаева Михайлова – Гл. специалист АО

16.

Плевен

Боряна Стефанова Иванова – Началник СГКК

 

 

Павлина Кръстева Иванова – Гл. експерт СПК

 

 

Ирен Славей Цонкова – Ст. експерт СПК

 

 

Дамян Иванов Петков – Гл. експерт ГД

 

 

Десислава Валентинова– Ст. експерт СПК

 

 

Теодора Нистерова– Ст. експерт ГД

 

 

Магдалена Цекова-Юсменова– Ст. експерт СПК

 

 

Димитринка Николова Маринова– Мл. експерт АО

 

 

Таня Георгиева Недкова – Гл. специалист СПК

17.

Пловдив

Валери Спасов Кастелов – Гл. експерт СПК

 

 

Христо Стоянов Стайков – Гл. експерт АО

 

 

Мария Христова Павлова – Гл. специалист СПК

 

 

Костадин Митков Трампов – Ст. експерт АО

 

 

Емилия Василева Шидерова – Гл. специалист СПК

 

 

Десислава Стефанова Топова – Мл. експерт СПК

 

 

Нина Банова Виделова – Ст. експерт АО

 

 

Диана Атанасова Добрева – Мл. експерт СПК

 

 

Ивелина Михайлова Христова – Мл. експерт АО

 

 

Мария Георгиева Божкова – Гл. специалист АО

 

 

Андриана Емилова Джулева – Специалист АО

 

 

Теодора Стефанова Баджолова – Мл. експерт АО

 

 

Йоанна Асенова Миланова – Ст. Експерт СПК

18.

Разград

Анета Колева Гьокова – Гл. експерт СПК

 

 

Христина Савова Добрева – Гл. специалист АО

 

 

Румяна Белчева Димитрова – Гл. специалист АО

 

 

Сашка Димитрова Иванова – Мл. експерт АО

19.

Русе

Иван Николов Саджаклиев – Гл. експерт СПК

 

 

Мариана Димова Горанова – Гл. експерт ГД

 

 

Нели Цанева Букурова – Главен специалист – Архив и Административно обслужване

 

 

Кристиян Димитров Дацев – Ст. експерт АО

 

 

Полина Божидарова Ганева – Гл. специалист Архив и АО

 

 

Теодора Трендафилова Даскалова – гл. експерт СПК

20.

Силистра

Веселин Жеков Железов – Гл. експерт АО

 

 

Галя Иванова Ганева – Ст. експерт АО

 

 

Надежда Кръстева Николова–Гл. специалист АО

 

 

Недялка Петрова Атанасова – Гл. специалист АО

 

 

Валя Христова Русева – Гл. специалист АО

21.

Сливен

Веска Йорданова Колева – Гл. експерт АО

 

 

Мария Михайлова Желева – Ст. експерт АО

 

 

Натали Желязкова Стоянова – мл. експерт

 

 

Иванина Милчева Маркова – мл. експерт

 

 

Стефан Господинов Шопов – Ст. експерт АО

 

 

Иван Стоянов Петров – Ст. експерт АО

 

 

Десислава Дончева Георгиева – ст. експерт АО

 

 

Ваня Драгиева Маркова – мл. експерт АО

 

 

Ивелина Цонева Петрова – мл. експерт АО

 

 

Недка Валентинова Петрова – специалист АО

22.

Смолян

Илия Райчев Станчев – Гл. експерт АО

 

 

Марчо Атанасов Тунев – Ст. експерт СПК

23.

Стара Загора

Надка Тенева Тодорова – Гл. експерт СПК

 

 

Десислава Йорданова Александрова – Ст. експерт ГД

 

 

Галина Куманова Авджиева – Ст. експерт СПК

 

 

Веселка Янкова Иванова – Ст. експерт СПК

 

 

Донка Кънева Славова – Ст. експерт АО

 

 

Георги Илиев Русев – Гл. експерт СПК

 

 

Миглена Тодорова Славова – Гл. специалист ГД

 

 

Кирил Станев Стойков - Ст. експерт ГД

 

 

Диана Георгиева Абова - Мл. експерт ГД

 

 

Мериен Николаева Желязкова – Мл. експерт СПК

 

 

Анелия Ангелинова Даскалска – Специалист АО

 

 

Стефани Петрова Танева – Мл. експерт АО

24.

Софийска област

Татяна Димитрова Деянова – Гл. специалист Архив и АО

 

 

Росен Марков Борисов – Ст. експерт

 

 

Цветомир Пламенов Петров – Ст. експерт СПК

 

 

Юлия Славчева Благоева - Ст. експерт СПК

 

 

Ирена Атанасова Шумкова – Ст. експерт

 

 

Георги Кирилов Митев - Ст. експерт СПК

 

 

Камелия Иванова Петрова – Специалист СПКККР, АГКК

 

 

Цветелина Любомирова Колева – Ст. експерт

 

 

Деница Николаева Слънчева – Никова - Специалист

 

 

Зорница Йорданова Кръстева – Гл. Специалист

 

 

Диана Добрева Стоилова – Мл. експерт СПК

25.

София

Йордан Цветков Вълчев -  Ст. експерт СПК

 

 

Златка Живова Иванова – Ст. експерт АО

 

 

Александра Александрова Петрова – Ст. експерт АО

 

 

Христина Енева Димитрова-Недялкова – Ст. експерт АО

 

 

Деляна Петкова Петкова – Ст. експерт СПК

 

 

Теодора Пламенова Петкова – Ст. експерт СПК

 

 

Любомир Людмилов Стоянов – Ст. експерт

 

 

Димитрина Георгиева Георгиева – Гл. експерт

 

 

Милена Митова Андонова – Гл. специалист СПК

 

 

Росица Христова Михалева – Ст. експерт СПК

 

 

Стефан Стоянов Великов– Ст. експерт СПК

 

 

Силвия Ангелова Филипова – Ст. експерт СПК

 

 

Валентина Некулова Димитрова – Гл. експерт АО

 

 

Златина Живкова Маркова – Ст. експерт СПК

 

 

Красимир Марков Йовчев– Ст. експерт СПК

 

 

Жасмина Димитрова Велчева – Мл. експерт АО

 

 

Венета Георгиева Андреева – Мл. експерт

 

 

Милена Валентинова Кюрчийска – Специалист АО

 

 

Иванка Тошкова Андонова – Мл. експерт АО

 

 

Иван Сашов Иванов – Мл. експерт

 

 

Мариус Вълчев Йолов – Специалист, отдел Контрол

 

 

Даниела Емилова Асенова  – Ст. експерт

 

 

Ралица Стоятелова Пъхкова – Мл. експерт АО

 

 

Стефан Стоянов Великов  – Ст. експерт СПК

 

 

Татяна Николова Малджанска – Ст. експерт ППКР

 

 

Росица Янкова Дилковска – Мл. експерт

 

 

Ивайло Пламенов Иванов – Ст. експерт

 

 

Вера Цветкова Хрисчева – Специалист АО

 

 

Мариела Георгиева Иванова – Гл. експерт

 

 

Магдалена Ангелова Тодорова – Гл. експерт СПК

 

 

Мирослава Иванова Рударска – Ст. Експерт СПК

 

 

Мария Димитрова Петрова – Ракарова – Специалист АО

 

 

Мария Димова Неделчева – старши експерт СПК

26.

Търговище

Фатме Салиева Ахмедова – Гл. експерт АО

 

 

Александър Валериев Алексиев – Гл. специалист ГД

 

 

Нериман Юсеинова Ахмедова – Мл. експерт АО

 

 

Снежана Борисова Георгиева – Гл. специалист АО

27.

Хасково

Павлина Иванова Бонева – Гл. експерт АО

 

 

Лилия Севова Лилянова-Павлова – Ст. експерт СПК

 

 

Катя Николова Траянова – Гл. експерт АО

 

 

Милена Янчева Атанасова – Гл. специалист АО

 

 

Веселина Стоянова Колева – Ст. експерт СПК

 

 

Ивелина Петкова Петкова – Специалист АО

 

 

Живка Бранимирова Стефанова – Гл. специалист АО

 

 

Катя Димова Димитрова – специалист АО

28.

Шумен

Светлозар Белчев Василев – Гл. експерт СПК

 

 

Дарин Юлиянов Йорданов – Гл. експерт АО

 

 

Милен Христов Миланов – Ст. експерт СПК

 

 

Даниела Хинева Димитрова-Костова – Ст. експерт СПК

 

 

Анелия Русева Христова – старши експерт СПК

 

 

Димитър Василев Димитров – старши експерт АО

 

 

Юджел Фикрет Али – старши експерт АО

29.

Ямбол

Елита Живкова Тенева – Гл. експерт СПК

 

 

Янка Иванова Златарова – Гл. експерт АО

 

 

Петя Желева Георгиева – Ст. експерт АО.

 

 

Камен Йорданов Карастоянов – Ст. експерт АО

 

 

Галена Борисова Блажева – Колева – Мл. експерт АО

 

 

Пенка Иванова Минчева – гл. специалист „Архив”

 

 

Боряна Василева Иванова – гл. специалист

 

 

Мария Стефанова Дякова – специалист

 

 

Минка Петрова Касърова – специалист

 

slogan bg