Премини към основното съдържание

Издаване на дубликат на свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра

Наименование

Описание

Име 

Издаване на дубликат на свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра

Правно основание 

Чл.13а, ал.2 от Наредба №3 от 2001г. за водене и съхраняване на регистъра на правоспособните лица; чл. 49к, т. 3 от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители

Компетентен орган

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Начин на заявяване

На място в приемната на Регистър правоспособни лица; По електронен път. Чрез куриерска услуга по избор и за сметка на заявителя.

Форма на заявяване и необходими документи

Заявление.

Декларация за обстоятелствата, които налагат издаване на дубликат на свидетелство;

Документ за платена такса.

Съдържание на резултата

Свидетелство

Форма на предоставяне

На хартия

Начин на предоставяне

На място в приемната на Регистър правоспособни лица; Чрез куриерска услуга по избор и за сметка на заявителя

Такса за административната услуга

12.00 лв.

Срок за изпълнение на услугата

До 7 дни, считано от датата на заплащане на дължимата такса 

Срок на валидност

Няма

slogan bg