Премини към основното съдържание

Златка Иванова Митева-Дунева

по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част II: Интереси (ЗПКОНПИ)
Година на подаване
2018 2019 2020
длъжност
Старши счетоводител
по чл. 35, ал. 1, т. 2 - Декларация за имущество и интереси Част I: Имущество (ЗПКОНПИ)
10-32-19/302- 7.6.2018
ЕЖ- 361/ 14.5.2019
ЕЖ- 109/ 30.4.2020

slogan bg