Технологичен надзор по качеството на изпълнението на информационен проект „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ на АГKK

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Възложена
Прикачени документиДатаРазмер
File Протокол 1 03/12/1887.32 KB
File Покана за удължаване срока на валидност на офертите АОП № 01055-2018-0014 22/01/19204.67 KB
File Протокол 2 -Надзор 24/01/192.91 MB
File Протокол 3- технологичен надзоp 09/04/19553.71 KB
File Съобщение за отваряне на ценови преoложения - технологичен надзоp 09/04/19234.79 KB
File Протокол № 4 от 11.04.2019- АОП № 01055-2018-0014 19/06/19599.65 KB
File Доклад на комисията от 10.06.2019- АОП № 01055-2018-0014 19/06/19578.61 KB
File РД-19-26 (18г.) от 19.06.2019- АОП № 01055-2018-0014 19/06/19399.12 KB
File Обявление за възложена поръчка- АОП № 01055-2018-0014 16/09/191.7 MB
File ИС-118-2019 ЕВРОСЕРТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 16/09/1927.13 MB

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„Технологичен надзор по качеството на изпълнението на информационен проект „Усъвършенстване на работните процеси за предоставяне на електронни административни услуги и развитие на информационните системи на кадастъра“ на Агенция по геодезия, картография и кадастър“

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 10.10.2018 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на 11.10.2018 г. в 10:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.

 

Преписка АОП № 01055-2018-0014 

 

Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. - https://www.eufunds.bg/archive/documents/1423147813.pdf