Осигуряване на СГКК с правни консултанти по СПКККР и Обезпечаване на необходимостта от правна помощ и консултации във връзка с предоставяните от СГКК административни услуги

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Отворена
ПРЕКРАТЕНА
Прикачени документиДатаРазмер
File ДОКЛАД-АОП № 01055-2019-0005 11/10/19932.88 KB
File ПРОТОКОl 1-АОП № 01055-2019-0005 11/10/19824.6 KB
File Решение за прекратяване-АОП № 01055-2019-0005 11/10/19475.92 KB

„Пряко договаряне за възлгане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) с правни консултанти с цел подпомагане изпълнението на дейността им по създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри. Обезпечаване на необходимостта от правна помощ и консултации във връзка с предоставяните от СГКК административни услуги и/ или информация от Кадастралната карта и кадастралните регистри с цел подобряване на обслужването и повишаване сигурността на гражданския оборот“ по 2 (две) обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - „СГКК – Варна, СГКК - Добрич, СГКК – Шумен и СГКК - Силистра“

         Обособена позиция № 2 - „ СГКК - Кюстендил, СГКК - Перник, СГКК - София област, СГКК – София град и СГКК - Благоевград“

 

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 10.10.2019 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП № 01055-2019-0005

Публичното отваряне на офертите и стартирането на процеса по провеждане на преговори ще започне на 11.10.2019 г., от 10:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.“