Осигуряване на СГКК с правни консултанти по СПКККР и Обезпечаване на необходимостта от правна помощ и консултации във връзка с предоставяните от СГКК административни услуги

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
ПРЕКРАТЕНА

„Пряко договаряне за възлгане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) с правни консултанти с цел подпомагане изпълнението на дейността им по създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри. Обезпечаване на необходимостта от правна помощ и консултации във връзка с предоставяните от СГКК административни услуги и/ или информация от Кадастралната карта и кадастралните регистри с цел подобряване на обслужването и повишаване сигурността на гражданския оборот“ по 2 (две) обособени позиции:

Обособена позиция № 1 - „СГКК – Варна, СГКК - Добрич, СГКК – Шумен и СГКК - Силистра“

         Обособена позиция № 2 - „ СГКК - Кюстендил, СГКК - Перник, СГКК - София област, СГКК – София град и СГКК - Благоевград“

 

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 10.10.2019 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Преписка  АОП № 01055-2019-0005

Публичното отваряне на офертите и стартирането на процеса по провеждане на преговори ще започне на 11.10.2019 г., от 10:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.“

Документи

Номер: 26105
Датасортиране на иконите Файл за сваляне Описание Размер
03.10.2019 pokana-pravnikonsultanti.pdf Покана - правни консултанти 3.94 MB
03.10.2019 proektnadogovor-pravnikonsultanti.pdf Проект на договор - правни консултанти 751.42 KB
03.10.2019 resheniezaotkrivanenaprocedurata-pravnikonsultanti.pdf Решение за откриване на процедурата - правни консултанти 1.1 MB
03.10.2019 tehnicheskaspecifikaciya-pravnikonsultanti.pdf Техническа спецификация - правни консултанти 330 KB
03.10.2019 obrazci-pravnikonsultanti.zip Образци - правни консултанти 130.44 KB
11.10.2019 doklad-aopno01055-2019-0005.pdf ДОКЛАД-АОП № 01055-2019-0005 932.88 KB
11.10.2019 resheniezaprekratyavane-aopno01055-2019-0005.pdf Решение за прекратяване-АОП № 01055-2019-0005 475.92 KB
11.10.2019 doklad-aopno01055-2019-0005.pdf Доклад 932.88 KB
11.10.2019 resheniezaprekratyavane-aopno01055-2019-0005.pdf Решение за прекратяване 475.92 KB
11.10.2019 protokol1-aopno01055-2019-0005.pdf ПРОТОКОl 1-АОП № 01055-2019-0005 824.6 KB
11.10.2019 protokol1-aopno01055-2019-0005.pdf Протокол 1 824.6 KB
09.12.2019 obyavlenie_za_vzlozhena_porchka.pdf Обявление за възложена поръчка 2.41 MB