Осигуряване на СГКК - Бургас, СГКК - Сливен, СГКК - Стара Загора СГКК - Ямбол и СГКК - Хасково СГКК - Кърджали, СГКК - Пазарджик, СГКК - Пловдив, СГКК - Смолян с правни консултанти

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Затворена

„Осигуряване на службите по геодезия, картография и кадастър (СГКК) с правни консултанти с цел подпомагане изпълнението на дейността им по създаване и поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри. Обезпечаване на необходимостта от правна помощ и консултации във връзка с предоставяните от СГКК административни услуги и/ или информация от Кадастралната карта и кадастралните регистри с цел подобряване на обслужването и повишаване сигурността на гражданския оборот“ по 2 (две) обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „СГКК - Бургас, СГКК - Сливен, СГКК - Стара Загора СГКК - Ямбол и СГКК - Хасково“

Обособена позиция № 2 - „СГКК - Кърджали, СГКК - Пазарджик, СГКК - Пловдив, СГКК - Смолян“

Документи

Номер: 26327
Датасортиране на иконите Файл за сваляне Описание Размер
18.10.2019 resheniezaotkrivane-burgas-smolyan.pdf Решение за откриване-Бургас-Смолян 1.02 MB
18.10.2019 pokana-burgas-smolyan.pdf ПОКАНА-Бургас-Смолян 3.62 MB
18.10.2019 prilozhenieno1tehnicheskaspecifikaciya-burgas-smolyan.pdf Приложение № 1 Техническа спецификация-Бургас-Смолян 239.2 KB
18.10.2019 prilozhenieno2priektnadogovor-burgas-smolyan.pdf Приложение № 2 Приект на договор-Бургас-Смолян 497.18 KB
18.10.2019 obrazci-burgas-smolyan.zip Образци-Бургас-Смолян 386.38 KB
Дата Файл за сваляне Описание Размер
29.10.2019 Reshenie-za-opredelyane-naizpalnitel--26327.pdf Решение за определяне на изпълнител-26327 528.43 KB
29.10.2019 protokol_no_1-26327.pdf Протокол № 1 1.45 MB
29.10.2019 protokol_no_2-26327.pdf Протокол № 2 3.57 MB
29.10.2019 doklad_26327.pdf Доклад 2.24 MB