Инженеринг на трафопост и упражняване на строителен надзор

Версия за печатВерсия за печат
Статус на oбществената поръчка: 
Възложена
Прекратена- обособена позиция 1
Приключена

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Инженеринг на трафопост и упражняване на строителен надзор“ с две обособени позиции

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 08.12.2017 г., включително, най-късно до обявения по-горе час. 

Прикачени документиДатаРазмер
File Протокол 1 13/12/17525.53 KB
File Съобщение за отваряне на ценови предложения 18/12/17113.64 KB
File Протокол 2 21/12/17223.2 KB
File Протокол 3 21/12/17547.03 KB
File Доклад комисия 21/12/17465.18 KB
File Решение за избор на изпълнител 21/12/17391.92 KB
File Обявление за възложена поръчка 01/03/18149.79 KB
File Договор ДД-16-2018 01/03/186.62 MB
File Обявление за приключване на договор ДД-16_z 12/09/19657.36 KB

Документи

Номер: 16498
Датасортиране на иконите Файл за сваляне Описание Размер
30.10.2017 obyavlenieaop-trafopost.pdf Обявление_АОП 639.8 KB
30.10.2017 reshenieaop-trafopos.pdf Решение_АОП 231.43 KB
30.10.2017 usloviyaiukazaniya-trafopos.pdf Условия и указания 1.94 MB
30.10.2017 prilozheniya-trafopos.rar Приложения 2.01 MB